פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

המוותה לחסידיו

כתבתו של מייסד האתר 25/032013
רבתה המחלוקת על הרב אמנון יצחק שליט"א.
לאורך כל ימי חייו של הרא"י, הוא היה דמות שנויה במחלוקת. 
הדתיים העריצו אותו, הכופרים סלדו ממנו, התמימים השתהו אחריו. 
הכרויות לדתיים
היום בעוונותינו הרבים, חולקים עליו אנשים שנראים כחרדים ואפילו יראי שמים אמיתיים. 
הרא"י אומר את דבריו ללא כחל וסרק. ללא משוא פנים יגיד את דעתו בין אם היא מוצאת חן בעיני השומע ובין אם לאו. 

כולנו, אוהבי השם, החרדים לדבר השם והרוצים לעשות את דברו כי היהודי הזה עשה מה שאנחנו גם בחלומות שלנו לא נעשה. 
כל העולם נברא בשביל התורה. טוב לו לאדם לרדוף 70 שנה בשביל להחזיר יהודי אחד בתשובה, וזה אפילו אם לא הצליח להשיבו. 
ומה נגיד על יהודי שקידש את ה' בכל ישראל, שעשה מאות אלפי בעלי תשובה, שהשפיל את הכפירה, מירר את חייהם של אנשי השקר, ניפץ עבודה זרה מול בית עבודה זרה, נלחם את מלחמתה של התורה במשך עשרות שנים....

כשאנחנו פשוטי העם וגם גדולי העם שבינינו יושבים בפינה החמה שלנו, הוא מקנא את קנאת ה': לומד מאבותינו הקדושים, ועושה כמעשיהם, היהודי הזה יושב במשך עשרות שנים בחדרו, יושב וחושב איך להיטיב עם הבורא ועם עם ישראל. 
כשאנחנו אומרים "מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי", הוא קם ועושה כמעשה אבותינו.
כשאנחנו מדקדקים אם להחמיר בהלכה כזו או אחרת וחוטאים במידות...הוא משפיל את עצמו ומוכיח אותנו...

חלק מגדולי ישראל המוערכים באמת, חלקו עליהם...
על הרב עובדיה יוסף זרקו ירק בשוק לבזותו כי חלק על מרן הבן איש חי
שרפו את ספריו של הריטב"א 
ביזו את הרמב"ם בחייו
מספרים שלהלוויה של אור החיים הקדוש בקושי היה מניין

אבל ככה זה...בני האדם קשה להם עם שינויים...החרדים רגילים לחשוב שגדולי ישראל נמצאים בתוכם...שמי שנולד חרדי הוא גדול, ובעלי תשובה יכולים אולי להסתפח אליהם כולי האי ואולי...
פתאום קם אדם מהביצה התל אביבית, והוכיח שהוא יותר מכולם...
האגו הפגוע של כמה אנשים לא מאפשר להם לומר: "שאפו". הקנאה אוכלת את ליבותיהם של חלק מהאנשים שנראים כיראי שמים...המוערצים והמוערכים הפכו להיות כקש לעומת בעל תשובה שלא ידע כמעט תורה עד גיל 22 לערך. 

צדיקים לא מעריכים בחייהם, אנשים מיוחדים מקבלים את עיקר השבח לאחר מותם. 
להבדיל, קחו כל אדם שעשה מהפיכה בעולם: ממרתין לותר קינג ועד סר וינסטון צ'ירצ'יל...מוערכים רק לאחר חייהם.
אפילו ציורים של צייר משובח עולה פרוטות ביחס למחיר שקופץ אלפי מונים לאחר מותו. 

מי שיעיין באתר האוהדים, יגלה, יבין ויפנים, הרב אמנון יצחק הוא יהודי שידברו עליו עוד מאות שנים קדימה. 
אולי לא יעריכו אותו בחייו, אבל לפחות אני...הקטן...מבין משהו...ומספר לכם...
עיינו באתר האוהדים ותבינו באיזה מלאך ה' מדובר. להבנה פורטא לחצו כאן
ואני ממליץ לכם, חבריי, יהודים יקרים, רוצו אחריו כרצים אחר החיים - הרב אמנון יצחק שליט"א.
חג פסח שמח וכשר
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום