פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

סוד האות ר

התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
אופן ההגייה
האות ר' מסמלת את הראש והמושל שמקבל שכר שלם על ממשלתו.
כלומר הצדיק (צ) הופך לקדוש (ק) ובדרגה הבאה הופך לראש שלם.
המילה הראשונה המוזכרת בתורה באות ר' היא המילה בראשית כי מהות האות ר' היא ראשית.
כשרוצים לומר למישהו בלשון הוראה לירש ירושה אומרים רש, כי זוהי מהות האות: לקבל קניין ולמלוך בו ולשלוט בו.

מצד שני המילה ריש כמו במילה רש, כלומר עוני וחוסר כל. הניגודיות מסתדרת כך:
מי שסותם (ס) עיניו (ע) מראות ברע ומרחיק את פיו (פ') מדבר מרמה ושקר - נקרא צדיק (צ'), ומתעלה לדרגת קדוש (ק), והופך להיות ראש (ר) בעולם העליון.
אך מי שעושה בדיוק ההיפך בסוד האותיות ומשתמש בהן לרעה - הופך להיות רש לעולם הבא, כלומר:
מי שמשתמש באות ס' כאות השטן ולא שומר עיניו מראות ברע ואינו מרחיק את פיו מדבר שקר ומרמה ובאופן כללי אינו משתלט על יצריו הרעים (צ') נהיה קדש (ק) - (טמא) ולעולם הבא הופך להיות רש (ר). 
צורת האות
האות ר' אינה אות יציבה ויכולה ליפול בכל רגע - רמז למי שהוא ראש שלא יתגאה וברצות ה' זה משפיל וזה מרומם.
האות ר' דומה לאות ד'. הרש בסוד האות ר' אין לו כל. הדל לעומת זאת יש לו לפחות משהו.
אם הרש (ר) יסמוך על הבורא שהכל ממנו יתברך והכל לטובת האדם הוא גורם לכך שהוא מוסיף י' בסוף האות ר' והופך לד' ואז ה' תומך בו בבחינת ג' ד' שפירושו גומל דל.


 
ערכה המספרי
הערך הגימטרי של האות ר' הוא 200, לפי שהיא פי שניים מהק' הקדוש להורות שהאדם הקדוש זוכה לכפול שכר. ככל שסדר האותיות עולה כך גם הסדר הגימטרי שלהן עולה מ1+1 ל10+10, אך כשהאדם מגיע לדרגות של קדושה המספרים עולים בסדר של 100 לפי שמי שעבר את כל הנסיונות וזכה להגיד לקדושה קל לו לקפוץ הרבה בעבודת ה', כי עיקר קושי הנסיונות מאחוריו.

האות ר' המסמלת את הראש השלם, גם מסמלת את העליה המהירה כלפי מעלה של אדם להיות ראש שלם וקפיצת מדרגה מקדוש לראש מ100 ל200.
האות ר' המסמלת את אותה קפיצה והתרחבות מהירה נרמזת לאדם שמטפס על הר, בהתחלה הוא עולה בהיקיפים - כל הקפה הוא עולה עוד קצת בסוד האות ק', אך בסוף כדי להעפיל אל הפיסגה הוא עולה ישר בסוד האות ר'.

ק' קדוש ר' רשע - הקו המאונך בק' פתוחה באות ומאפשרת כניסה לרמוז לרשע שבאפשרותו לחזור בתשובה ויקבל סיוע מהקדוש ברוך הוא שרמוז באות ק'.

אני אגיד משהו שראוי להאריך בו אך אגיד אותו קצר וקולע ולכן תהיו מרוכזים: האות ר' שייכת לספירות החסד כי אדם שהוא ראש צריך להיות חכם וחכמה שייכת בחסד.
מצד שני, האות ר' שייכת בסוד הספירות לנחיר שמאלי, ושמאל זו גבורה - זה לכאורה לא מסתדר.
אלא שנחיר הוא רמז לכעס כמו שנאמר "וחרה אף ה'" וגם בציורים בני האדם מציירים שור זועם עם עשן באף. האף והנחיריים מסמלים את הכעס. ולכן הראש מצד האמת שלו והעיקר שלו צריך להיות חסד, אבל ראוי שיכעוס לטובת הנתינים שלו קצת מצד הגבורה.

לסיכום ניתן מספר מילים עם האות ר' כדי להורות על ההקשר ביניהם:
פ' היא אות הפתיחה והאות ר' היא אות ההרחבה, לכן המילה פרס שהוא פריס וחיתוך לחלקים רבים יותר. פתיחה והתרחבות.
פרד מלשון הפרדה - פרט לשון הפרטה, פריה ורביה, פרש, פרש - שפורש מהציבור ומתחלק, פרימה, פריקה פריצה ועוד...כל המילים הללו מסמלות את ההתרחבות של היחידה מכח הפריצה והפתיחה של האות פ.

האות ר' היא גם אות הרטט ולכן מילים שמסמלות רטט מתחילות בה, כגון: רעש, רעם, רעד, רטט, רוח, סער, ברד, ברק, ריסוק, רמיסה, ירה, שופר, צופה, שריקה, טריקה, צרימה, צרצור, ערעור, טרטור, טרור, תרועה ועוד...

האות ר' מבטאת גם את הרש והירוד, ולכן אומרים ריר - כפילות האות ר' פעמיים ירידה כמו ריר שיורד.

המילה רד מהראש לד' הנמוכה. המילה רק מההתרחבות של האות ר' לקצה הסופי ונותנת גבול.
המילה רב, ר' אות ההתרחבות וב' אות החלוקה ולכן יש ריבוי.

מי שהשם שלו מתחיל באות ר' שני כוחות עיקריים פועלים בו החכמה והכעס. אם ישתמש בחכמה בכעס יהיה מנהיג וראש. יעביר רטט של כבוד באחרים.
אם ייתן למידת הכעס לשלוט בו יהיה ירוד, רש, ודחוי.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום