פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

סוד עשרת המכות

לצערי הרב, אין באפשרותי בזמן זה להגיש בפניכם את כל סוד עשרת המכות. אני מביא תקציר ראשון. ובהמשך נלמד קצת יותר

קריאה מהנה
ומי שקשה לו לקרוא - יכול להאזין לקריין מקריא את המאמר
המאמר נכתב על ידי אריאל ראובן גוז'רברג

 
ניתן להאזין לקריין מקריא את המאמר
כיהמשך לסוד האות י'
עשרת הספירות הן בסוד האות י'. י' בגימטריה 10. י' כפי שלמדנו בסוד האותיות היא בסוד השלימות של העולם הבא שהוא עולם מושלם.
לכן היו דווקא 10 מכות ובהן רומז אלוקים שהוא שולט באופן מושלם ביקום כולו.

דם - שליטה במים
צפרדע - שליטה בחיות שבתוך המים
כנים - שליטה בחיות שבתוך העיר
ערוב - שליטה בחיות שמחוץ לעיר
דבר - שליטה בחיידקים שבאויר
שחין - שליטה בגוף האדם 
ברד - שליטה באסטרואידים ובמזג האויר ובניגודיות הטבע (כי האש והמים ירדו יחד ושלטו יחד מבלי לכבות אחד את השני)
ארבה - שליטה במעופפים
חושך - שליטה בשמש ובירח
מכת בכורות - שליטה בידע מי הוא מה. מי בכור ומי לא. מכיר כל אדם ואדם.

כך שאלוקים למעשה נתן 10 מכות כדי להגיד שהוא שולט שליטה מושלמת ביקום כולו - שהוא סמל לאות י' סמל השלימות.

שאלה ראשונה
למה המכות האלו דווקא נתן אלוקים ולא בחר במכות אחרות?

תשובה
קודם כל כלל ברזל בתורה - אלוקים לא נותן מכות סתם. הוא לא עושה סתם. אין אף אחד בעולם שיש לו צער ואפילו הקטן ביותר בעולם אלא אם כן מגיע לו.

אז מן הסתם כל המכות היו דווקא המכות הללו מסיבות רוחניות.
להלן הסיבות ממש בקצרה:

מכיוון שהמצרים שפכו דמם של ישראל כמים - אז המים הפכו לדם.


מכיוון שהמצרים היו אוכלים ג'וקים כמו הסינים וכל מיני תולעים, הם ביקשו מהעברים לאסוף מהריצפה שקצים ורמשים - אז כנגד זה הייתה מכת צפרדע

מכיוון שהמצרים שלחו את ישראל לנקות את השווקים והרחובות. אהרון הכה את האדמה והוא הפך לכנים שהכה אותם.

מכיוון שהמצרים היו שולחים את בני ישראל לצוד להם דובים וכל מיני חיות פרא כי איתם היו עושים מלחמות אז הם קיבלו את מכת ערוב.

מכיוון שחלק מבני ישראל היו רועי צאן לכן הבהמות והחיות מתו בדבר.

מכיוון שהמצרים שלחו את בני ישראל לתת להם מים חמים וצוננים כדי שיוכלו להתקלח קיבלו מכת שחין.

מכיוון שהמצרים הפכו את בני ישראל לנוטעי עצים ומגדלי צמחים קיבלו מכת ברד שהרס את כל הצומח

מכיוון שהמצרים שמו את בני ישראל זורעי חטים אז הגיע הארבה שיאכל את הכל.

מכיוון שהמצרים כלאו את בני ישראל - מכת חושך הייתה כמו בית כלא שלא יכלו לזוז לשום מקום.

ענינו על שאלה אחת: למה דווקא המכות האלו. התשובה הייתה כנגד כל דבר שהם עשו לעם ישראל הם קיבלו בחזרה. ועכשיו שאלה שניה:

שאלה שניה
למה סדר המכות היה דווקא כך? למה לא חושך קודם ואז ערוב וכו'? למה דווקא הסדר הזה?

תשובה:

אלוקים צריך לעשות כביכול שלושה דברים:
1. להוכיח שחוץ ממנו אין שום אלוהים בעולם
2. שהוא נמצא בכל מקום בעולם
3. שהוא נמצא גם בשמים בו זמנית

כדי להוכיח שהוא האלוהים היחיד בעולם הוא נתן שלוש מכות ראשונות
מכת דם - מוכיחה למצרים שהנילוס הוא לא אלוהים כפי שהם האמינו ולכן הכה בנהר הנילוס והפך אותו לדם.
מכת צפרדע - הנילוס שהמצרים הפכו לאל יצאו משם צפרדעים כדי להראות את השליטה שבתוכו
מכת כנים - כל חרטומי מצרים היו מכשפים שעושים כישופים אבל הכישוף לא שולט במשהו שהגודל שלו פחות מגודל כינה - ולכן אלוהים הראה שליטה גם בכינים.
 
שלושת המכות שלאחר מכן מוכיחות שלא רק שהוא קיים אלא הוא גם קיים בתוך העולם
מכת ערוב - מוכיחה שה' שולט בחיות
מכת דבר - מוכיחה שאלוקים שולט בחיים ובמוות של החיות.
מכת שחין - מוכיחה שאלוקים שולט בגוף האדם שחי על פני האדמה

לאחר שאלוהים הוכיח בשלוש המכות הראשונות שהוא קיים ואין חוץ ממנו אלוהים, ולאחר מכן שהוא קיים בעולם ושולט בכל. עכשיו האלוקים פונה להוכיח לבני האדם שכל הטבע ביקום בשליטתו

מכת ברד - ירדו אסטרואידים קרח ואש ירד מן השמים. הם בערו אחד יחד עם השני. מוכיח אלוקים שהוא שולט בכוחות הטבע ואפילו גורם לטבע מנוגד אחד לשני להתערבב יחד נגד הטבע עצמו.
מכת ארבה - היה ברד - אין סיבה שיבוא ארבה. כי לא באמת היה מה לאכול בחוץ, רומז אלוקים שהארבה יבוא כשאני אגיד לו לבוא אפילו שאין היגיון בביאתם. כלומר שולט בטבע והופך אותו
מכת חשך - מוכיחה שאלוקים שולט בשמש ובירח ובכוחות הטבע העליונים בשמים.

לסיכום שלוש מכות ראשונות מוכיחות שיש אלוהים אחד, שלוש מכות שניות מוכיחות שאלוקים כאן בינינו כל הזמן, שלושת המכות האחרונות מוכיחות שאלוקים גם בשמים בו זמנית עם זה שהוא בארץ ושולט בכל.

מכת בכורות - היא מכה שמסכמת את הכל. אלוקים אומר אני בעצמי יורד לעולם וייתן את המכה. כלומר רק אני שולט, ואני ארד ביניכם ואני אשלוט בטבע ואחליט מי ימות ומי יחיה נגד הטבע אפילו הבריאים ימותו כשאני רוצה.

זהו חברים,
סוד האות י' קשורה בין היתר לעשרת המכות שהיא סוד השלימות.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום