פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 אשרי הדור שככה לו

 
 
 
 
יהודי צדיק וקדוש יש בינינו
יהודי שכל מעשיו לשם שמים
יהודי שירד לדור שלנו להציל אותנו     הכרויות לדתיים
יהודי שאוהב אותנו
יהודי שמוסר נפשו בעבורנו
יהודי שמקריב עצמו בכל יום ויום למעננו
 
בואו נעשה מעט למענו...
 
 הכרת הטוב
כבוד הרב אמנון יצחק שליט"א,
ליבנו פרוס על מגש לפניך
גולשי אתר זה מבינים מעט מזעיר גודל מעלתך

ברצוננו להוקיר, להודות ולשבח ולפאר ולקלס את בורא העולם שזיכנו לנשמה כמוך בדור

היית למעננו 35 שנה ולא הערכנו אותך מספיק

עכשיו תורנו להוקיר טובה בחזרה

מיליון בעלי תשובה איתך
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום