פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

אתם עדיין חושבים שהבשר בישראל כשר?
הרב חיים גרינברג לא חושב כך

יחי דימה זלצר
הרב חיים גרינברג במאמר אמיץ ומטלטל על כשרות תעשיית המזון מהחי כפי שעולה מהחקירות הסמויות אליהן נחשף לאחרונה. מוזמנים לקרוא ולתייג ולשתף חברים שומרי מצוות שלא מודעים לעבירות שהם שותפים להן כשהם קונים בשר "כשר".
מתוך הטור:
"יום קשה לי היום, כשאני נאלץ לפרסם מאמר נוקב וכואב שכזה. אולם אין בי כוח לדום למול הפשע.
כרב בישראל אני מכה על חטא חמור, עבירה מדאורייתא, שבמשך עשרות שנים, יום יום, הייתי שותף לה. אני מתוודה על כך שסטיתי מדרך התורה בשביל תאווה פחותה. כמה שזה קשה לומר את זה, אבל זו האמת, כואבת ככל שתהיה. ולוואי שתשובתי תתקבל בעיני הקב"ה."
"קשה לי לומר זאת, אבל אותם המגנים בלהט על כשרות תעשיית המזון, אחרי כל מה שראינו בדבאח, זוגולובק ואדום אדום, מהפכים דברי אלוקים חיים בשביל תאווה בזויה."
"עד היום חטאתי והחטאתי את הרבים, בהתעלמות מהלכות צעב"ח, בציניות כלפי "יפי הנפש שדואגים לבעלי החיים". היום אני מקבל על עצמי לעזוב זה החטא, ולא לשוב עליו לעולם. אני מקבל על עצמי להוקיר כל יהודי שמקפיד על מצווה דאורייתא של צעב"ח. במיוחד אעריך אותו כשהוא נזהר במצווה יקרה זו למרות לעג הסביבה."
מקור: "סרוגים"
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום