פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

משתוללים בשס

המלחמה של ש"ס בינם לבין עצמם עולה שלב: אחרי שאיימו לעשות הפגנה תחת ביתו של גדול המחזירים בתשובה, מפיצים אנשי ש"ס עלון התוקף את הרב אמנון יצחק. משקרים: "הרב אמנון יצחק העז פניו נגד גדול הדור" (חדשות) 20/12/2012

יש אנשי שס המפחדים על הכסאות שלהם.

התאווה הקנאה והכבוד העבירה אותם מדעתם. הכרויות לדתיים

לאחר שנחלו כשלון בניסיון שהרב אהרון לייב שטיינמן יכחיש את דבריו, ניסו לגרום למרן לצאת נגד כח להשפיע בראשותו של הרב הגאון אמנון יצחק שליט"א..וגם זאת...ללא הצלחה

וכעת תחת משא הייאוש...החלו לפרסם בשער רבים את השקר הגדול ביותר: הרב אמנון יצחק יוצא נגד מרן וכביכול גורם צער למרן / לשכינה  עורך דין פשיטת רגל

ניסיון המוכיח שהם מיואשים, אין להם שום כלי להשפיע על הציבור אלא לדבר כביכול מלב שבור ולהשפיע על האנשים בשקרים...בשס משתוללים ומשתמשים בפסיכולוגיה בגרוש.

על רקע פחד לאבד כיסאות בכנסת הכוללים כבוד וממון,הפיצו גורמים אנונימיים, ככל הנראה מש"ס, עלונים תחת הכותרת "מצערים את השכינה".

המאמר הפותח תוקף ברמז את הרב אמנון יצחק. "בני קורח לא מתו, הם רק התחלפו, בכל דור ודור ישנם ממשיכי דרכו של קורח, אנשים המאמצים לעצמם את 'משפחת קורח'", כותבים הגורמים האלמונים.

החבר'ה האלו דומים לאחיתופל הרשע שיעץ עצות רעות לדויד, דויד לא ידע שאחיתופל יועץ לו עצות רעות והטו אותו...

אחיתופל גם פיקח היה, כך אומרים חז"ל, הוא ידע לנאום טוב, היה לו כושר כתיבה היה לו פה שנון הוא ידע להציג שאלות שנראות כחכמות. היו לו טענות, הוא בסך הכל רצה שיהיה לו גם כח להשפיע..ורצה להיות שוס

בשס מבינים את הסכנה ברב אמנון יצחק והחלו לגנות אותו ולהפיץ שקרים שיצא נגד מרן כדי להסית את ליבו של הציבור. אך הציבור החכם מבין שהדברים חסרי שחר. מפיצי העלון מצערים את השכינה ואת מרן הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף שליט"א בהשתוללותם....

"מעיזים את פניהם כנגד מרן שליט"א והרב אמנון שליט"א ומשקרים את הציבור שכביכול הם דואגים למרן. כל מיני בדתות ושקרים שרק הטפשים של חלם יכולים להאמין, אבל כוונתם האמיתית היא ידועה וברורה לכל בר דעת שיש להם רצון לשמור על כסאות ממון וכבוד, ולכו נא תראו את שומעי לקחו כיצד הם מדברים כנגד דעתו של מרן שלא יצא נגד הרב אמנון, ובכך אמרו חז"ל: שוקא דינוקא בשוקא וכו'.

"האם אותם מפיצי עלון יכולים לכתוב תשובה אחת בהלכה? האם הם יכולים להתיר עגונה? האם הם החזירו יהודי אחד בתשובה? האם יש להם סייעתא דשמיא של 35 שנה?"

"אחיתופל שפקח היה - מה ראה לשטות זו? עינו הטעתו. כבר אמרו חז"ל במסכת אבות: 'הקנאה התאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם, והדברים מתממשים מול עינננו".

"חובת המחאה מוטלת על כל אחד ואחד, אם היו פוגעים ומצערים אותנו או את אחד מהמקורבים לנו, האם היינו שותקים? אז למה כשמצערים ונלחמים במרן רבינו עובדיה יוסף וברב אמנון יצחק שליט"א אנו שותקים? מדוע הפכנו להיות עדר כבשים? האם אין לנו טיפת כבוד והערכה לרבותינו, הגיע הזמן שכולנו נקום ונזעק בקול גדול לא נשכח ולא נסלח למי שמבזה את מרן ואת הרב אמנון יצחק שליט"א.

"מרן רבינו עובדיה יוסף הוא משה רבינו של הדור ומי שנלחם בו ומצער אותו - מקומו איננו איתנו!, חובת המחאה מוטלת על כל אחד ואחד מאתנו! לא עת לחשות!". אסור לשבת בצד ולשתוק על כך שמדברים בשם מרן דברי גנות על תלמיד חכם שמרן בעצמו מעריך מוקיר ומכבד!!

התנהגותם של אנשי שס אינם לקורת רוחו של מרן שליט"א. אנשי שס מצערים את מרן בהשתוללותם

מרן לא יצא נגד כח להשפיע אך יתכן שמרן יצא בחריפות בקרוב על התנהגותם המבזה והשקרית של אנשיו המדברים כביכול בשמו

נכתב על ידי תלמידיו-מעריציו-אוהדיו-אוהביו של מרן פאר הדור והדרו- עטרת ראשנו רבן של ישראל בארץ ובעולם רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף שליט"א" והרב אמנון יצחק שליט"א

הרב עובדיה יוסף מתחנן לזכות את הרבים

כמו שהרב אמנון יצחק עושה

 הרב עובדיה יוסף מתרגש מהרב אמנון יצחק

ונותן לו ברכות רבות על ראשו

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום