פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

אתמול, 05/01/2013 כמידי מוצאי שבת, דיבר הרב עובדיה יוסף שליט"א...אך הפעם התייחס למפלגתו של הרב אמנון יצחק.  הכרויות לדתיים

הרב שלום, ראש ישיבת פורת יוסף רמז "הרב אמנון יצחק סמ" (מי שלא מבין...הכוונה לאיש טמא).

הרב עובדיה יוסף אמר: "מדוע הוא (הרב אמנון יצחק) צריך להיפרד מאיתנו...וכו'...   עורך דין פשיטת רגל

מרן פאר הדור חתם: לבחור בש"ס

התגובה

כבוד הרב, מרן פאר הדור והדרו, אנחנו אוהבים אותך, רצינו שתדע שהרב אמנון יצחק לא נפרד מאף אחד, אלא גורמים בעלי אינטרס מנסים להראות כביכול חלילה הרב אמנון יצחק מנסה להיפרד מכולם.

כבוד הרב, אני אוהב אותך, אני אוהב אותך מאוד, אתה והשכינה דרים באותו הגוף יחד, פיך פה קדוש, אין שום דבר חוץ מתורה שמעניין אותך, בשבילך כדאי שכל העולם ייברא...אבל כבוד מורי ורבי, שר התורה והיראה, אני רוצה שתדע כמה דברים מלב אל לב:

הרב אמנון יצחק, כל מעשיו לשם שמים, כשהוא יצא נגד הזמרים הפסולים, חסמו אותו מלהגיע אליך, מכיוון שיש כאלה שאוהבים את הזמרים הפסולים ולא רוצים שתצא נגדם גם אתה. הרב אמנון יצחק עושה את האמת ואינו מפחד מההשלכות של מעשיו. הוא הולך עם האלוקים יד ביד, הוא עושה מה שכתוב בתורה. כשיצא פסק הלכה שזמר שמרקיד מעורב אסור לשמוע אותו, הרב אמנון יצחק דיבר בציבור נגד זמרים ספציפיים כדי שהציבור ידע מי מותר לשמוע ומי אסור לשמוע. זה רצונך כבוד הרב...אין לך רצון גדול יותר מאשר שיהודי יפרסם מי כשר ומי פסול לשמיעה על פי ההלכה...אבל גורמים בעלי אינטרס גרמו לקרע ושסע בינך לבין האיש הקדוש, הרב אמנון יצחק. מה הוא עשה? פירסם בשער בת רבים מי כשר ומי פסול? ומאז לא מאפשרים לו לגשת אליך...

כדרכנו בקודש - אין צורך לשבת ולקרוא כל כך הרבה. אפשר להקשיב לקריין

כבוד הרב, שר התורה, פאר הדור והדרו, אני רוצה לספר לך סיפור: לפני מספר שנים כשהיית בבית חולים, נסע הרב אמנון יצחק לבית החולים כדי לברך אותך אישית, בכניסה לדלת עמד בנך, והוא לא נתן לרב אמנון יצחק להכנס. הרב אמנון יצחק רק רצה לברך אותך. הוא החזיר מיליון יהודים בתשובה, פיו קדוש אצל האלוקים, להתברך ממנו זה דבר גדול מאוד...אבל הבן שלך לא הכניס אותו.

כבוד הרב, כואב לי המצב הזה...הקמתי לרב אמנון יצחק אתר אוהדים מכיוון שראיתי שמנסים להשפיל אותו מכל הכיוונים, כל הזמן מתנגדים לו, כל הזמן בזים לו, כל הזמן מלעיגים עליו, והוא כל מעשיו לשם שמים, הוא רוצה רק להגדיל תורה ולהאדירה.

כבוד הרב, הרב אמנון יצחק חילק דיסקים להחזרה בתשובה, ציציות, כיסויי ראש וכו'...בחצי מיליארד שקלים. הוא לא נהנה מאצבע קטנה שלו באיסור הגזל.

גזל ועריות נפשו של אדם מחמדתן, ולמרות זאת, הוא לא נגע בפרוטה שלא שלו.

כבוד הרב, הרב אמנון יצחק גר בבניין מגורים פשוט, למרות שיש באפשרותו ליהנות מזה העולם ומכל טובו ותענוגיו. איך אפשר לומר על יהודי כזה סטרא אחרא חס ושלום? יהודי שיוצא חוצץ נגד כל דבר שאינו בקדושה ויודע שמנגד יצאו נגדו ויהרסו את שמו, ובכל זאת עושה זאת ואינו חש לכבודו כי אם לכבוד התורה...איך אפשר לקלל אותו, להשפיל אותו, לבזות אותו, לגנות אותו.

ואני הקטן באתי לעמוד לצידו כי ראה ראיתי את גודל הצער שהיהודי הזה עובר. בשמים הוא גדול מאוד, ה' אוהב אותו. מאות אלפי תינוקות של בית רבן לומדים תורה בזכותו, מאות אלפי יהודים שומרים עריות וגזל בזכותו, מאות אלפי יהודיות שומרות צניעות, טהרת המשפחה בזכותו. במשך 35 שנים כיתת רגליו ממקום למקום, מעיר לעיר, ממדינה למדינה, קידש את ה' בעולם, העלה יהודים, אלפי משפחות, לארץ ישראל. איך אפשר להתעלם ממנו?

כבוד הרב, מרן פאר הדור שליט"א, אמר בעצמו שהוא נשמה מיוחדת שירדה לעולם. מרן הרב שטיינמן אמר עליו גברא דמרי סייעא. כל גדולי הדור אמרו עליו "יהי חלקי עימו"...איך אפשר לזלזל ביהודי שבמשך 35 שנים עשה ופעל לשם שמים, איך אפשר לחשוב שהוא עושה לכבוד עצמו..? הוא כבר בן 59...וכי שייך שיהודי שעושה עשרות שנים למען התורה, יש לו נגיעות אישיות?

כבוד הרב, הרב אמנון יצחק ניתק את הטלפון הסלולרי שלו, מתקשרים אליו יהודים רבים, מקללים אותו, מבזים אותו, משפילים אותו, מגנים אותו, ואיך נעמוד מנגד ולא נסייעו? כואב לי ובעיניים דומעות אני אומר: אתם עושים עוול...אתם טועים. כבוד הרב, הרב המקובל אברהם חי שליטא כבר אמר שהוא יהודי חשוב בשמים ואסור לדבר עליו. הרב יהודה גמליאל אמר אותו הדבר.

כבוד הרב, הוא לא יצא נגדך, הוא מעולם לא עשה זאת. זו התקשורת ואנשים בעלי נגיעה אומרים זאת. מאז הקמת המפלגה הוא אומר במפורש: "כל כוונתי היא להביא קולות נוספים מהמפלגות החילוניות לקדושה. יש המון המון יהודים, מאות אלפים, שאינם בוחרים בשס ולא באגודה, אלא בוחרים במפלגות חילוניות, אבל היהודים האלו אוהבים את הרב אמנון יצחק. בעיתון משפחה פורסם שיש 200,000 בעלי תשובה שאינם בוחרים בכלל, עכשיו אולי הם יבחרו ברב אמנון יצחק ותגדל כח התורה. אז למה לצאת נגד?

כבוד הרב, בתקופת הבחירות הזו 2013 אחד מאנשיך קרא לו פרא אדם...אפילו הנכד שלך זלזל בו וקרא לו אפיקורוס ברדיו...איימו עליו אפילו ברצח...עד לאן הגענו כבוד הרב? עד כדי כך?

מרן החשוב והאהוב, כשאתם הקמתם את מפלגת ש"ס, אגודה קיללו ונידו ספרדים, וכבודו בעצמו אמר שאין לחשוש לנידוי ולחרמות ולקללות, כי אתם עושים לשם שמים...אז מה ההבדל בין אז לבין היום? מרן פאר הדור נשיא ש"ס. הרב שטיינמן נשיא אגודה. הרב אמנון יצחק נשיא כח להשפיע. בסופו של דבר כולנו חרדים לדבר ה'...כולנו אוהבים את ה'...כולנו רוצים להגדיל תורה ולהאדירה...אם לכל החרדים יש ביחד 20 מנדים ובתוספת של הרב אמנון יצחק יש 25 מנדטים זה יעשה רק טוב לכולנו. אז מה הסברא לצאת נגד?

מרן, אתם יודעים שקרובים אליכם שיקרו? הרב שטיינמן מעולם לא תמך במפלגה של הרב אמנון יצחק, מעולם לא טען הרב אמנון יצחק בעצמו...אלא הרב שטיינמן אמר שאם באמת הרב אמנון יצחק יכול לקחת קולות מהמפלגות החילוניות למגזר החרדי, אז מצווה להציל...ומה עשה הרב שלום, ראש ישיבת פורת יוסף שליטא? פירסם שאין קשר בין הרב שטיינמן ובין הרב אמנון יצחק, כביכול כדי להוציא את הרב אמנון יצחק שקרן... למה לעשות כזה לכלוך כבוד מרן? למה לשקר במצח נחושה? איך גדולי התורה הספרדים עושים מעשים כאלו שלא ייעשו? נפשי בוכיה ומתחננת "את השלום אהבו". איפכא מסתברא, כשהרב אמנון יצחק רוצה לקרב יהודים, ש"ס מרחקת את הרב אמנון יצחק.

מרן...אנחנו אוהבים אותך...אבל מצווה לבחור בכח להשפיע יותר ממה שמצווה לבחור בש"ס. מרן החשוב, אסביר מדוע...הרב אמנון יצחק החזיר מיליון יהודים בתשובה בלי ממון, בלי קשרים, בלי פרוטקציות, הכל מאת ה' יתברך. כבודו בטח מבין כמה הוא יוכל לפעול אם יהיה לו ממון וכח... יתירה מכך, אוסיף ואומר: רק 60% מיהודים בישראל מכירים אותו...והוא החזיר מיליון יהודים בתשובה...תאר לעצמך, כבוד פאר הדור, כמה יוכל להחזיר בתשובה אם 100% מהיהודים יכירו אותו...

תשמע את הדברים האלו של הרב אמנון יצחק ותקרא את מכתבי...אין ספק בלבי שתמצא נחמה בהם.

יהודים יקרים, דעו לכם: כל ההתנהלות שמתרחשת כרגע נגד הרב אמנון יצחק נובעת כי התקשורת משקרת ואנשים מאמינים. הכל מתחיל מאמנון לוי שחתך בעריכה קטע חשוב. החיתוך נשמע כאילו הרב אמנון יצחק יצא נגד מרן וכולם רעמו והתלהמו. זה שקר של עורך וידאו.

דבר נוסף: אין כניסה למרן, מרן בעצמו לא יודע את זה, מרן אמר לאחרונה שכולם יכולים להכנס אליו, אבל האמת היא שמכניסים למרן רק מי שיש לו בר מצווה כדי לקבל ברכה. נסו אתם להכנס למרן ותראו אי אפשר. משקרים למרן. נקודה.

תלחצו פה לייק ותפיצו את העמוד הזה הלאה

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום