פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

להורדת הקובץ ולהעברה לציבור במיילים לחצו כאן

מלל הרב רצאבי:

בעניין הבחירות שנת התשע"ד      הכרויות לדתיים

כיוון שישנם חילוקי דיעות, ובסוד המחלוקת לא תבוא נפשי, על כן אינני מתערב להורות למי להצביע, רק אומר את חוות דעתי וכל אחד יבחר לעצמו:

 ג' טוב לעולם הישיבות, ש"ס טוב לספרדים, הרב אמנון יצחק טוב לתמנים ולבעלי תשובה

לשמיעת הקובץ לחצו כאן

לק"י

דברי מרן הגאון הרב יצחק רצאבי שליט"א - פוסק עדת תימן,

בעניין הבחירות

מתוך השיעור השבועי מוצש"ק בא ה'תשע"ג

 

כולם ראו מה כתבתי בעניין הבחירות, אבל כיון שישנן שאלות ואי הבנות, ברצוני להסביר מה קרה פה. [הדף שכותרתו בחירות ה'תשע"ג]. עד יום רביעי [ה' שבט ה'תשע"ג], תמכנו במפורש בהרב אמנון יצחק השם ישמרהו ויחיהו, ואפילו היתה מגמה להוציא זאת בכתב. אבל ראיתי, שאם נפרסם זאת בכתב, הדבר יתפרש כפגיעה קשה בעדות אחרות. בפרט שהיה נראה, כך אומרים, שהדבר יפגע בהגאון הרב עובדיה יוסף שליט"א. בקיצור, עלול היה לצאת מכך מחלוקת גדולה רח"ל. מחלוקת היינו חלק מות. ממש שלהבת אש. כבר הרגשתי שמצחצחים חרבות. א"כ זאת בעיא קשה, מחלוקת ח"ו, ומחלוקת איננו רוצים. אנו רוצים לחיות בשלום עם כולם.

צריכים לדעת, ב"ה אשריהם, דוקא מהכיוון של ש"ס פנו אלינו, לעשות פגישה עם הגאון הרב עובדיה יוסף, ולא דחיתי זאת, כי הבנתי שברצונם לתקן את מה שהיה בזמנו בעבר עם ה'גילוי ד[ל]עת', מה שפירסמו בעיתון שלהם. הבנתי שהם הבינו שזאת היתה טעות, והדבר אינו כדאי. מספיק, חבל על המחלוקות, עדיף לחיות בשלום. א"כ אמרתי, הכל טוב ויפה, אבל עכשיו הזמן לחוץ, בע"ה בעוד כמה שבועות, כשיירגעו הרוחות. אמרו לי, בא תדבר בלווין [במוצש"ק זו]. אם הייתי שומע, לא הייתי פה. הייתי בירושלם, מדבר בלווין. הזמינו אותי לדבר. א"כ ברוך ה', יש כיוון טוב, ובע"ה כשיירגעו הרוחות. אבל האמת, כבר דיברתי בלווין בפעם שעברה, אבל בסופו של דבר לא קיבלנו כלום. אני אינני מחפש כבוד, אני רוצה דברים של ממש. אם ישנם דברים של ממש, הרי יש לנו מוסדות תורה, יש לנו את מוסדות פעולת צדיק, ומוסדות יד מהרי"ץ, וישיבת פרי עץ חיים בבית שמש, וישיבת נחלת אבות בירושלם, ותלמוד תורה עטרת חיים באלעד, וישנם אולי עוד מוסדות ששכחתי ולא הזכרתי, אולי תזכירו לי. ארגון ובנה בבית שמש, וכו'. וכמובן ישנם עוד מוסדות שלא קמו, כי לא היתה אפשרות בכלל להתחיל אותם. יש הרבה דברים שצריך לעשות. א"כ, מכאן ואילך חושבנא טבא. בכל אופן, אשריהם ישראל. לכן אמרתי, שאינני רוצה להיכנס למחלוקת ולהגיד למי להצביע. יש את ג', אשריהם ישראל, הם בנו את עולם התורה, עולם הישיבות. רק שתדעו, שאנחנו מתואמים עם הגאון הרב שטיינמן שליט"א. זהו סוד, הדבר אינו ידוע, יש בינינו הבנה וקשר. וגם עם ש"ס, אשריהם ישראל. אבל על הזכיות שלהם לא צריכים לדבר, להסביר מי זה ג' ומי זה ש"ס, אבל צריכים להסביר מיהו הרב אמנון יצחק, כי אני רואה שלא מבינים. כתבנו שהוא טוב לתימנים ולבעלי תשובה. הוא הבטיח לנו שיעשה ככל יכולתו לעזור בכל מה שיוכל למען העדה. אבל כמובן ישנן שאלות. בני הישיבות הלמדנים שואלים, אם ג' טוב לעולם הישיבות, והרב אמנון יצחק טוב לתימנים, א"כ אני שלמדתי בישיבה, מה אני? לאיפה אני שייך?! אמרתי לו, אתה רוצה שהעדה התימנית תתקדם או לא?! כשאומרים 'עולם הישיבות', אין פירושו שהדבר לא טוב לתימנים. 'טוב לתימנים', אין פירושו שהדבר לא טוב לעולם הישיבות. השאלה היא, על מה הדגש, מהו העיקר, אבל אין סתירה בין הדברים. תחשוב, מה יותר חשוב לך? למה אתה דואג? אבל אין סתירה בעיקר הדבר. אדרבה, איש את אחיו יעזורו וגו'. אכן התימנים צריכים עזרה, אבל 'עולם הישיבות' אינו סותר אחד לשני.

ברצוני לקרוא לכם מהמכתבים שקיבלתי. כותב אברך אחד, לכבוד מורינו ורבינו וכו'. בתקופה האחרונה, נפלה מחלוקת בעוה"ר בין רבנים תלמידי חכמים, עקב הבחירות. זה מתבטא על השני ביטויים חריפים, אני לא רוצה להלאות את הרב בהם. הוא חושב שאני לא יודע... וזה כביכול מחזיר לשני וכו'. כבוד מו"ר בשיעורים האחרונים דיבר 'ברחל בתך הקטנה' בעניינים אלה וחיזק אותנו מאד. דיברנו על עניין השלום, שכך צריך להיות. לא צריך לפגוע בשני, לא צריכים לדבר... אלא צריכים להתאחד נגד החילונים. במקום לדבר נגד החילונים, מדברים נגדנו, בתוך המחנה. כבר שכחו מאחרים. שכחו שאנו בתוך נחשים ועקרבים, אלו החילונים. לצערינו יש מזה חילול ה' גדול. שמעתי שהם מפרסמים את המריבות מה שנעשה בציבור שלנו, והם חוגגים על זה ימים שלמים. מה יוצא מזה?! הכי טוב היה לעשות שלום, אבל הדבר כמובן אינו תלוי בי. שמעתי חברים, כותב האברך הזה, שנפלו קצת בעניין אמונת חכמים. א"כ זאת התוצאה. חלקם אומרים, אנחנו כבר לא מאמינים לאף אחד. וחלקם מזלזל באחד מן הצדדים. אנחנו שותים בצמא את כל דברי מו"ר, כל אשר יאמר נעשה, ורצוננו לבקש אם יוכל לדבר במוצ"ש פרשת בא בעניין אמונת חכמים, כיצד ההשקפה הנכונה והאמיתית להתייחס לדברים מעין אלו. א"כ אמרנו קצת, אולי בע"ה עוד  נרחיב על כך בהזדמנויות אחרות.

ברצוני להגיד לכם  דבר נוסף, לפני שנמשיך. ישבתי ודיברתי עם הרב הגאון אמנון יצחק שליט"א, אני רוצה לומר לכם, אם הוא היה לומד בישיבות, הוא היה אחד מגדולי הדור, או אחד מגדולי העדה. אולי הכי גדול. יש לו כשרון אדיר, הציבור לא יודע זאת. זהו אדם שחנן אותו הקב"ה בכוחות כאלה. מעידים בני ביתו, שהוא ישן רק שתי שעות ביממה. הוא חוזר בשעה אחת או שתיים בלילה מההרצאות, ובארבע לפנות בוקר הוא קם ומוסר שיעור. עושה תעניות וצומות, והדבר אינו מזיק לו לבריאותו. ירבו כמותו בישראל.

יש פה מכתב של הגאון הרב יהודה שפירא זצ"ל, מתלמידי החזון איש, וחתם ע"ז גם הגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א. כדאי לדעת זאת. הרב הגדול רבי אמנון יצחק שיחיה לאורך ימים טובים. כתבו כאן 'הרב הגדול'. לא ראיתי את המקור, אבל אני מתאר לעצמי שבמקור כתבו 'הרה"ג'. הוא אחד מגדולי הדור ודורשיו, שהושתל משמיא בדורינו, ואשר בסייעתא דשמיא זוכה וזיכה את הרבים להשיב את ליבם לשמים, וכל מעשיו לשם שמים מתוך אמונתו הטהורה ואהבתו לכל בית ישראל. אינני קורא הכל, כדי לקצר. מעט מאד מכירים את גדולת האיש הנפלא והישר הזה, מחמת צניעותו וענוותנותו. והן מחמת, שימו לב לפרט שכבר היה אז, שונאי הדת אשר מפעליו הגדולים לצנינים בעיניהם, מסלפים בזדון אמרותיו ומעשיו, וממעטים ברשעות את דמותו, 'שילחו לשונם מרמה לשון מדברת גדולות אשר אמרו וגו'. לסלף בזדון את אמרותיו, מעקמים את כל מה שהוא אומר, מפרשים אותו פי שלוש, ובכלל על עניין אחר. עליו נאמר 'מי ישכון בהר קדשך הולך תמים ופועל צדק ודובר אמת בלבבו'. עוסק בתורה ברציפות שעות רבות כל יום, ושותה בצמא את דברי חז"ל, וזכה לכתר תורה ולקנייניו, בשימוש חכמים ובאמונתם, אוהב את המקום וכו'. חתומים פה הגאון הרב יהודה שפירא זצ"ל, והגאון הרב חיים קנייבסקי שליט"א, שיאריך ימים טובים.

מעבר לדף יש גם מכתב של גדולי תורה בארה"ב, הרב פאם, נשיא מועצת גדולי התורה וראש ישיבת תורה ודעת, והאדמו"ר מנובמינסק, ראש אגודת ישראל בארצות הברית וראש ישיבה. נביא דבריהם בקיצור, המפורסמות אינן צריכות ראיה, פעולותיו הגדולות והנצורות של האיי גברא רבא הרב הגדול בתורה ויראה הרב אמנון יצחק שליט"א, במסירות נפש זכה ומזכה את הרבים על ידי פעולותיו הכבירות, דרשותיו הנפלאות והנלהבות להחזיר אלפי בני טועים לאביהם שבשמים, לעורר לעזרת ה' בגיבורים וכו'. והם כותבים באמצע, חובה לאמץ בכל כוחנו, כל מה שאפשר לעשות, כל פעולותיו הם בהתייעצות והדרכת גדולי התורה, וזה החשיבות שלהם. אשרי העומדים לימינו לסייעו.

ישנם השואלים, אולי הוא לא יעבור את אחוז החסימה? כי לפי הסקרים, הוא לא עובר את אחוז החסימה. ברצוני להגיד לכם, סקרים הם שקרים. כי הסקרים בעצמם נחלקים ביניהם, זה אומר בכה וזה אומר בכה. אבל צריכים לדעת, ראשית, כבר היו דברים מעולם. בבחירות הקודמות היתה מפלגה שלא עברה את אחוז החסימה בסקרים, וקיבלה שבעה מנדטים. הדברים ידועים ומפורסמים. אלו שעושים את הסקרים, הם נגועים. דבר שני, אנשים ששואלים אותם, אינם אומרים את האמת. בציבור הדתי, לא אומרים את האמת. כיון שהציבור הדתי מאורגן, מפחדים שמקליטים אותם, וממילא הם מפחדים להגיד את האמת. כי למחרת יודיעו לו, שהעיפו את בנו מבית הספר, או שהמוסד שלך לא יקבל תקציב, עכשיו לך תחפש מאיפה לקבל. בקיצור, הסקרים הם שקרים. והראיה לכך, אם הסקר היה אמת, לא היה צריך לעשות בחירות. יש סקרים, חבל על הזמן של יום שלם בביטול מעבודה. סימן שהסקרים הם שקרים.

בגמרא מסכת ראש השנה [דף י"ח ע"א], מובא הסקר האמיתי, זהו הסקר של הקב"ה. כתוב 'וכולן נסקרין בסקירה אחת'. זה סקר אמיתי. הרי כתוב במשנה, בר"ה כל באי עולם עוברים לפניו כבני מרון, שנאמר היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם. אומרת הגמ', א"ר יוחנן וכולן נסקרין בסקירה אחת אמר ר"נ בר יצחק אף אנן נמי תנינא (תהלים לג, טו) היוצר יחד לבם המבין אל כל מעשיהם. הרי כתוב שם במזמור 'משמים הביט על בני אדם', 'משגיח על כל יושבי הארץ', 'היוצר יחד ליבם'. מה פירוש 'היוצר יחד ליבם'? היוצר רואה יחד את ליבם. דהיינו, הקב"ה סוקרם בסקירה אחת. א"כ יש חושבים, אם נעמיד את כל עם ישראל, בסקירה אחת, בטח מה הקב"ה יגיד? כל אלה נראים חרדים, עם מעילים וזקן ארוך, א"כ כל אלו לשנה טובה. ואלה החילונים, או אלה עם הכיפות האלה, אותם הנראים אנשים פשוטים, לאלה תהיה שנה רעה. אבל לצערינו, יש לך אנשים המלובשים כחרדים, ושבע תועבות בליבם. סיפר לי שוחט אחד, שאמר לו פועל ערבי, אתה יודע מה? בוא לכפר שלנו, לא תאמין למה שתראה. הלך איתו. פתאום הוא רואה אדם בלבוש חרדי, עם זקן ארוך, שקונה בשר משחיטה של ערבים, רח"ל. בכפר של ערבים. נו, היינו מאמינים?! א"כ ישנם אנשים שנראים צדיקים, אבל שבע תועבות בליבם. א"כ כשהקב"ה סוקרם בסקירה אחת, אינו מסתכל איך הוא מתלבש, האם יש לו פאות וזקן. כי יש לך אדם כזה, והוא רשע גמור. ויש לך אדם שנראה פשוט, והוא צדיק גמור. בסקר השקרי של בני אדם, כך אנחנו היינו חושבים. אבל 'היוצר יחד ליבם המבין אל כל מעשיהם', הקב"ה רואה מה יש בלב באמת, לא חיצוני.

א"כ, זה סקר שקר, כי מסתכלים על מה שאנשים אומרים בפה, אבל שוכחים כי מה שיש להם בלב הם מפחדים להגיד. לכן הסקרים הם שקרים. והדבר ידוע ומפורסם, שהרבה אומרים שהם מצביעים כך, אפילו שברור בעצם שהם יצביעו אחרת. לכן אני חושב שזו תהיה הפתעה גדולה.

ביום ששי ערב שבת זו, שלח לי הרב הגאון שמעון בעדני שליט"א מכתב, וברצוני לשתף אתכם, כי הוא שואל את השאלה הזאת. לכבוד הרה"ג וכו' רצאבי וכו', הדואג להחזיר עטרת תפארת יהדות תימן, שלום וברכה וכל טוב סלה. אחדשה"ט. הנני להציג לפניו חלק משיחה שהיתה לי עם הרב אמנון יצחק. ברוך ה' שהוא 'הרב', יש כאלה שכבר הורידו את 'הרב'... א"כ ברוך ה', אשריהם ישראל. אבל אמרתי לכם, אני הייתי כותב עליו 'הרב הגאון'. הוא בא אלי לאחר שדיברתי עליו ביקורת, כי היינו ידידים. 'היינו'. לא אאריך את כל הנושאים שדיברנו בהם, אלא את הקשה ביותר. שאלתי אותו, איך אתה מסוגל לסכן את התורה והישיבות? כי ראש הממשלה אמר שאם ש"ס תהיה חזקה הוא יחבור איתה ויתפשר בתנאים, אבל אם לא תהיה חזקה אז הוא יחבור לאחרים, ולא איכפת לו להסכים לחוקק חוק לגיוס בני התורה. לא איכפת לראש הממשלה, לא מעניין אותו. ותשובתו [של הרב אמנון יצחק] היתה, אני אביא 15 מנדטים, ואני אציל את הישיבות. אמרתי לו, אתה בכלל לא בסקרים. וענה, מפחדים ממני. בסקרים לא מציגים אותו, כי הם מפחדים. עכשיו כבר מביאים אותו, ורובם שהוא לא עובר את אחוז החסימה. זאת אומרת מה שהוא מחליש את ש"ס, נותן יד להרס התורה ח"ו. חשבתי לידע את כבוד תורתו וכו'. א"כ כפי שאמרנו, הסקרים הם שקרים. בעזרת ה' הוא כן יעבור, וחושבני שזאת תהיה הפתעה גדולה. וצריכים לדעת עוד דבר, אמר לי הרב אמנון יצחק, שראש הממשלה אמר לו, אם אתם תיכנסו, אנחנו מעדיפים אתכם יותר מהאחרים. אנו מעדיפים ללכת איתכם ולא איתם. צריכים לדעת זאת.

אבל הדבר החשוב שצריכים לדעת, כתוב במשנה במסכת אבות, כל המזכה את הרבים, אין חטא בא על ידו. יש פה שני דברים. 'חטא', תרתי משמע. מה זה חטא? כתוב וְהָיִיתִי אֲנִי וּבְנִי שְׁלֹמֹה חַטָּאִים [מלכים א' כ"א], רש"י מסביר שם, חסרים ומנועין מן הגדולה, כמו (שופטים כ טז) אל השערה ולא יחטיא. 'אין חטא בא על ידו' היינו, לא יקרה שבגללו ח"ו יהיה חסר ויפסידו. הדבר אינו יכול להיות. לפי רש"י, 'חסרים ומנועין מן הגדולה', כביכול לא יהיה לנו כבוד. ולפי מצודת דוד הכוונה, שהוא ישלח בהם יד, דהיינו אדוניה יבער אותם מן העולם. אבל זהו דרש, זה רמז לענייננו.

אולם המפרשים אומרים, מה פירוש 'כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידו', כל המזכה את הרבים, שעושה מצוות ומעשים טובים, אני קורא לכם מתוך ספר מעם לועז דף רנ"ד, מחזיר את האנשים בתשובה, מנהיג אותם בדרך הטובה, 'אין חטא בא על ידו', שמן השמים דוחפים את העבירה מפניו. משל למה הדבר דומה, לעשיר שהיה לו בן חולה, והזמין רופא. האבא מסתכל על הרופא, והוא רואה שהרופא בעצמו חולה באותה מחלה. הוא שואל את הרופא, מה אתה בא לרפא את בני, ואתה בעצמך חולה? אם לא הצלחת לרפא את עצמך, למה אתה בא?! אמר לו הרופא, לא. אני צריך תרופות, והתרופות עולות הרבה כסף, ואתה הרי עשיר, א"כ אתה תקנה תרופות, ותתן לי מהם קצת. אני יודע מהי התרופה, רק לא הצלחתי לקנותה. א"כ פירושו, שמי שמזכה את הרבים, זכיות הרבים עוברות אליו, וממילא אין חטא בא על ידו.

לכן אני אומר, כיון שהמוסדות שלנו זקוקים לעזרה, והלואי שהאחרים יעזרו לנו, אבל בינתיים, מי שאנו תולים בו תקוה זהו הוא.

הקב"ה יזכנו, שיהיה שלום בעולם, שלא נצטרך את כל המחלוקות הללו. וכפי שאמרתי, אני בעצמי אינני נכנס לנושא זה, אינני אומר שאחד עדיף על השני, אבל כל אחד יכול להבין, כפי מה שנראה לו, מהי צורך השעה. ובעזרת ה', ימים ידברו. י"י יברך את עמו בשלום. ועתה יגדל נא כוח י"י כאשר דברת לאמר. בעזרת ה', שנזכה להשפיע שפע טובה ברכה, וחפץ י"י בידכם יצלח.

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום