פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

בשנת 1994 הקים הרב מזוז תנועת ה"ן כביכול נגד ש"ס.

יצא מכתב נגדו וחתמו עליו המון רבנים...שימו לב איך הגיב הרב מזוז כשהחתימו מכתב נגדו ותנועתו מבלי לשוחח עימו...
ואני שואל שאלה מאוד פשוטה: הרב מזוז היקר, אתה בעצמך כאב לך על מה שעשו נגדך מבלי לשאול אותך...איך אתה עשית בימים האחרונים בדיוק אותו דבר נגד הרב אמנון יצחק...מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך כתוב בתורה...???

קללות הרב מזוז

כנגד יתד, הרה"ג חיים קנייבסקי שליט"א והרה"ג שלום יוסף אלישיב זצ"ל

 הכרויות לדתיים

כמו שבטלו אותי פעם הנבלים פה 15 זאבים העושה עצמו שה אז זה לא כלום. פלוני פלוני אף אחד מהם לא שלח לשאול אותי אני גר בבני ברק שלהם. איך אתה הדפסת ככה בסידור? למה עשית ככה? החליטו כבר כתבו החליטו, כבר כתבו ביתד הארור ימח שמו וזכרו יבושל בפארור כך כתבתי למישהו ימח שמם ויאבד זכרם ואני לא מפחד מזה. (דהיינו; אף על פי שאותיות כתובות שחור על גבי לבן טוען הרב מזוז שצריך לשאול אותו כל שכן אם מאן דהו לא אמר כלום כנגד הרב עובדיה והמציאו עליו עלילות).

בא נתן העזתי בזמנו נביא השקר..עשה מה שעשה. באו חכמי וונציא לדבר איתו קראו לו דברו איתו אמרו לו מה אתה אומר? אמר עוד מעט בחג שבועות תחכו אני אקבל השראה מלמעלה "רויח הקוידש"

ורק אז כתבו מה שכתבו.

אנחנו גרועים מנתן העזתי. הם לא יכולים לקרוא לנו, לשמוע אותנו, חוטאים חיים קנייבסקי ויוסף שלום אלישיב (לא קורא להם בתואר רב) ואין כבודם, מותר להם לחטוא, הכל מותר להם.

הקב"ה לא יוותר להם לא אסלח להם לא יעזור להם שנה יעמוס(חלק חתוך) שלום יוסף בן פלונית, לא רב, לא רשבה"ג, כלום! שום דבר! תגידו עלי שאני מבזה רבנים, אני מבזה רבנים!!!

רבנים שאינם הולכים ביושר, הם לא שווים כלום, הם לא שווים מאומה!

כל הרבנות וכל הגיל וכל הזקן הכל הבל וריק

והקב"ה לא מוותר לאף אחד!

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום