פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

קצת מענייני השקפה: גדולי הדור הרב אמנון יצחק שליטא והרב עובדיה יוסף שליטא

רבתה המחלוקת בישראל, בואו נעשה סדר:   הכרויות לדתיים

יש מי שאמר (באחת ההרצאות) שהרב אמנון יצחק הוא בחינת יוסף הצדיק של הדור: שניהם שמלת פסים, שניהם רוצים להאכיל את כל העם, שניהם שנואים בעיני אחיהם ונזרקו לבור (כן כן...מה שקרה בשלושה חודשים האחרונים זה ממש זריקה לבור ושפיכת דם).

הרב עובדיה יוסף הוא בחינת יעקב אבינו שהוא בחינת תורה. יעקב אבינו היה רגל שלישית למרכבה והוא בחינת תפארת המשלבת בין ימין ושמאל או במילים אחרות בין אברהם ליצחק או במילים אחרות בין חסד לגבורה.

יצחק אבינו היה בחינת גבורה כי נעקד על גבי המזבח, אברהם אבינו בחינת חסד שנתן לכל אדם בלי חשבון אפילו אם אינו זכאי.

כדרכנו בקודש - אין צורך לקרוא. ניתן להאזין לקריין מקריא את הכתבה

אברהם אבינו הוא בחינה של תכלית החסדים שאין בו דינים כלל ועיקר...יצחק אבינו הוא בחינת גבורה שאין בו רחמים כלל ועיקר.

יעקב אבינו היה ממתק את הדין באמצעות החסדים שהוא בחינה משולבת הנקראת תפארת. 

התורה משולה למים - מים הוא רחמים. לכן ניסוך המים על גבי המזבח מעורר רחמי שמים.

מצד שני, דם ואש הם דין. לכן אישה בנידתה צריכה להיכנס למים כדי להיכנס לבחינת רחמים ולהסיר מעצמה את הדין. זו גם הסיבה מדוע שורפים על גבי המזבח. האש היא אדומה בחינת דין שלאחר השריפה היא עולה למעלה בעשן שהוא לבן. לבן הוא בחינת רחמים.

וזו כל עבודת המזבח ובית המקדש - להפוך דין לרחמים. האש האדומה עולה למעלה כעשן לבן ועל ידי כך הדין מתהפך לרחמים.

זה סוד התורה. זה סוד הרב עובדיה יוסף. הרב עובדיה יוסף הוא בחינת תורה הממתקת את הדין והופכת אותו לרחמים.

כשאדם עוסק בתורה מסתלקין ממנו כל הייסורים, כי כל מטרת הנסיונות היא למתק את הדין לרחמים. לכן לומד תורה לא מקבל ייסורים.

הרב עובדיה הוא בחינה זו-בחינת יעקב אבינו.

הרב אמנון יצחק הוא בחינת יוסף הצדיק. יוסף הצדיק הוא היה צדיק יסוד עולם. באמצעות צדיק יסוד העולם יורד כל השפע לעולם. כמו שאמר הקב"ה על רבי חנינא בן דוסא - לא ניזון כל העולם אלא בשביל חנינא בני וחנינא בני די לו בקב חרובין מער"ש לער"ש. כלומר כשצדיק יסוד העולם ממעט בגשמיות - העולם כולו זוכה לגשמיות.

כעת בתקופת בחירות זו - נשפך דמו של צדיק יסוד העולם = הרב אמנון יצחק שליטא וכל העולם זוכה לגשמים. הדם שהוא בחינת דין נשפך ואז יורד רחמים לעולם בזכות כוחו שעומד בנסיונות בגבורה.

לאורך כל ההסטוריה היהודית, מה שהציל את עם ישראל זה התשובה. נינווה לא נהפכה בזכות התשובה, בתקופת מרדכי ואסתר בוטלה גזירת שמד בזכות התשובה והצומות וכן הלאה...

יוסף הצדיק, היה צדיק יסוד עולם בגלל ניסיון אחד שעמד בו ומל את כל הגויים המצריים...יוסף עשה פעולה אחת...אז מה נגיד על יהודי שהחזיר מיליון יהודים בתשובה? ויש ביניהם מאות אלפי שומרי ברית ומאות אלפי נשים צנועות?

מרדכי היהודי ואסתר הצילו את עם ישראל בזכות צום 3 ימים, ומה עם הרב אמנון שאלפי נהרו אחריו לצום 40 יום?

אברהם אבינו שהיה צדיק יסוד עולם בזכות שהתהלך לפני ה' ושיבר עבודה זרה, ומה עם הרב אמנון ששיבר אלף טלויזיות (עבודה זרה) מול בית רשות השידור (בית עבודה זרה)?

כשיושבים להתבונן ולחקור מי צדיק יסוד העולם של הדור, יש לפנות למחזירים בתשובה...יש את הרב דניאל זר, הרב ראובן אלבז והרב אמנון יצחק. הם מחזירים בתשובה בכמויות הגדולות ביותר.

הרב ראובן אלבז, ראש מוסדות אור החיים, החזיר רבבות אלפי ישראל בתשובה. הרב דניאל זר אמנם מחזיר בתשובה אבל לא בכמויות של הרב אמנון יצחק והרב ראובן אלבז. על כן נותר לנו לנסות לחשוב מי מהם הוא צדיק יסוד העולם של הדור...

בואו נתבונן: הרב ראובן אלבז צדיק גמור, מחזיר בתשובה בכל יום, הקים מאות מוסדות לבעלי תשובה בכל רחבי ישראל ואפילו בצרפת. אבל הרב ראובן אלבז לא שבר עבודה זרה, לא הכין כתר לספר תורה מעגילים, לא נותן הרצאה בכל יום כמעט בכל מקום בארץ, לא גרם לאלפי גברים בציבור להתענות, ולא חילק עשרות מיליוני דיסקים בכל תיבה אצל החילונים להחזרה בתשובה. הרב ראובן אלבז הוא קודש קודשים, בכל יום הוא מאכיל מאות תלמידיו, והקים מאות מוסדות לבעלי תשובה, וחלקו לעולם הבא אדיר שבאדירים. אנחנו לא נראה אותו בעולם הבא.

ברב אמנון יצחק יש משהו מיוחד שלא ראינו בשום דור...יש בו המון פנים ונדבכים מיוחדים המאגדים צדיקים רבים:

הרב אמנון יצחק הקים ארגון חסד ומאכיל מאות משפחות בארגון החסד שלו "פנים שוחקות" (בחינת חסד - אברהם אבינו)

הרב אמנון יצחק שבר אלפי טלויזיות מול בית עבודה הזרה והכין כתר לספר תורה מעגילים וקידש את ה' ברבים (בחינת הוד - אהרון הכהן)

הרב אמנון יצחק חילק עשרות מיליוני דיסקים בחינם בכל תיבה בישראל עם כל התורה כולה והחזרה בתשובה. בחינת נצח - משה רבינו)

הרב אמנון יצחק גרם למיליוני יהודים לחזור בתשובה ולשמור על אות ברית קודש ולנשים צניעות. (בחינת יסוד - יוסף הצדיק)

הרב אמנון יצחק אויים עשרות פעמים שירצחו אותו ולמרות זאת אינו הפסיק מעולם פעילותו. (בחינת גבורה - יצחק אבינו)

הרב אמנון יצחק הטיל על אלפי גברים ואלפי נשים לסיים את השס ולסיים את התנך. (בחינת תפארת - יעקב אבינו)

הרב אמנון יצחק נראה בעיני רבים כמלך ישראל ומי שימלוך לאחר 120 של הרב עובדיה יוסף שליטא. (בחינת מלכות - דוד המלך)

אסור לרב אמנון יצחק להקשיב לסובבים אותו, עליו להמשיך ללכת אחר אמת ליבו. הכל בגדר נסיונות. עד היום הוא הצליח והציל אותנו מגזירות שמד כפי שניתן להבין, עליו להמשיך עם המפלגה עד הסוף, ועלינו לעזור לו בכל הכח כי אם יותר חילונים יכירו אותו - יותר חילונים יחזרו בתשובה. הרב אמנון יצחק הצליח לבדו מה שלא הצליחו כולם ביחד. וכעת בזכות כח הכנסת הוא יוכל לפעול פי מיליונים.

אני לא עונה על השאלה מי גדול יותר. קטונתי מלשפוט את גדולי הדור. ברור שהרב עובדיה גדול יותר בתורה...אבל יש פה נקודות למחשבה...

ותן לחכם ויחכם עוד...

רבים תוהים: האם הרב אמנון יצחק משיח?

זו שאלה קשה, לי בוודאי אין תשובה עליה..אבל הרב אמנון יצחק אמר בעצמו שהוא משבט יהודה (משבט יהודה יצא משיח), וגם יש פסוק שאומר אלוה מתימן יבוא...(ראשי תיבות אמנון יצחק)

ה' ישלח לנו בזכות פעולותיו של הרב אמנון יצחק משיח במהרה בימינו אמן. יהי רצון שרבינו יעמוד בכל הנסיונות.

הציבור מוזמן לקבל על עצמו קבלות להצלחת הרב אמנון יצחק בעמוד זה

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום