פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

סרטון חדש שעלה לאינטרנט רומז:

"הרב אמנון יצחק הוא המשיח"

נמצאו ראיות מהתורה עם שמו של הרב אמנון יצחק וצירוף המילים כח להשפיע. יהודי רומז אחד משני דברים:    הכרויות לדתיים
1. או שהרב אמנון יצחק הוא המשיח
2. או שהרב אמנון יצחק הגורם לביאת המשיח
בין כך ובין כך ברור שהרב אמנון יצחק ידע מראש שיצאו נגדו ויעקדו אותו, אך מכיוון שחשב שזה רצון הבורא - החליט לעקוד את עצמו כמו יצחק אבינו עליו השלום.
כולם יודעים שהרב אמנון יצחק איש חכם. על זה אין מחלוקת.
הוא ידע מראש שיצאו נגדו ובכל זאת בחר להקים את מפלגת כח להשפיע.
השיקול אם להקים מפלגה או לא, הייתה בגדר ניסיון שהרב אמנון יצחק עמד בו. 
וכעת תראו משהו מבהיל. צפיה מדהימה...
 
לעיון נוסף בנושא זה לחצו כאן
נכתב בתאריך: 16/12/2012

הערה חדשה שנכתבה בתאריך: 18/12/2012

ולאחר שצפינו בסרטון, מצאתי ברשת דבר זה:

כתוב: "ינון ואליה אני שולח, ובא גואל ביום הוכח"

כשאני הבטתי על הפסוק הזה מלפני הרבה שנים הסתכלתי על מספר דברים בצורה הבאה:
1 )בפסוק ישנו קיצורי שמות אליה - קיצור של אליהו הנביא
וינון - מיד אסביר
(2 לאחר תוכחת העם יבוא הגואל שהוא משיח צדקנו.

רבים אמרו לי כי ינון זה קיצור למשיח אבל אני לא שולל אותם כי אכן ינון הוא אחד משמותיו של המשיח
אבל הפסוק לא התכוון כלל למשיח(שמשיח עצמו הוא ינון) זה לא אותו אחד! ואסביר.

שאלה ראשונה שאנו צריכים לשאול:
אם ינון הוא המשיח למה צריך להזכיר פעמיים בפסוק על המשיח
שהרי גואל וינון שניהם הם אותו דבר.

שאלה שניה שצריכים לשאול:
הרי הפסוק אומר בפירוש ינון יבוא תחילה ואחר כך אליהו הנביא.
והרי כתוב כבר : הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני היום הגדול והנורא.
ולפי זה יוצא כי המשיח(ינון) יבוא לפני אליהו הנביא.
אם כן משהו בפסוק כאן לא מסתדר!!!

ובכן כבר שנים רבות שאני אומר את התשובה הבאה.
ינון הוא קיצור של אמנון וכידוע לכם בדורנו שוכן צדיק שכבר 32 שנה מוכיח את העם הצדיק הזה נקרא: אמנון יצחק.
ינון הוא קיצור של אמנון. אליה קיצור של אליהו הנביא.
עצם זה שאנחנו רואים את הרב כבר מוכיח זה סימן שעתיד בקרוב
אליהו הנביא להתגלות.
זאת אומרת שמכאן אנו למדים שאנו קרובים לקבל את אליהו הנביא בקרוב רק לא ידוע אם אליהו הנביא יבוא
שנה לפני המלחמה או 3 ימים לפני המלחמה או בזמן המלחמה.

שנה לפני המלחמה - כנגד 12 השבטים כלומר בגלל שאנו זכאים הוא יבוא שנה לפני מלחמת גוג ומגוג.

3 ימים לפני המלחמה - מצב לא טוב בשבילנו זאת אומרת שאין לנו זכות בכלל ואנו נתלים על זכות אבות ,
מי שלא הבין 3 ימים כנגד שלושת האבות שזכותם עומד לנו.
מצב זה גרוע מאוד ומסמל הרבה דם והרג בזמן המלחמה.
זאת שנאמר: "ואראה אותך מתבוססת בדמיך חיי ואומר לך בדמיך חיי"

בזמן המלחמה - המצב הכי גרוע שיכול להיות שאפילו זכות אבות אין לנו ואז במצב זה אנו ניגאל
על פי מידת הדין ובגלל החוזרים בתשובה הרי הם לנו כהגנה וזכות מסויימת.

עכשיו תבינו זה נכון שהמשיח נקרא גם ינון.
אבל בגמרא (מסכת ברכות) ידוע שאלהים נקרא גם 3 שיושבים בדין (שופטים)
למרות שאלהים זה שמו של הקב"ה.

לכן אחי בואו נקשיב לרבינו אמנון יצחק ולגדולי התורה האחרים ויש לנו הרבה בדור הרב דניאל זר, הרב זמיר כהן,
הרב ראובן אלבז, הרב עובדיה יוסף גדול הדור, הרב אליישיב, הרב שטיינמן, ועוד ועוד ועוד .
אם נקשיב להם נרוויח בענק אבל אם לא אז לצערנו נסבול.

וזיכרו המן הרשע הולך וגדל בדור עלינו למהר כי אני יודע שהזמן מתקצר וזה ממש מזכיר לי את דברי התורה הבאים:
"המלאכה מרובה(צריכים לשוב בתשובה ולעסוק בתורה ובגמילות חסדים) הפועלים עצלים(עם ישראל) ובעל הבית דוחק(הקב"ה)"

מקור לכתבה זו לחצו כאן

וכעת לאחר צפיה במקור לכתבה, מומלץ גם להכנס לעמוד זה ולקרוא את הנאמר שם בעניין זה. לחצו כאן

שלום לכל הגולשים - מה שכתוב למעלה נכתב לפני חודש....והיום 16/01/2013 התקבל באתר האוהדים מייל וזה לשונה:

אני מקבל על עצמי:
ללמוד שעתיים לימוד תורה במשך 3 חודשים בתענית דיבור

אני רוצה שתמסרו לרב שליט"א שאני הקטן תלמיד בכולל של קבלה ופנימיות על פי החסידות וקבלת הארי זצ"ל. אנחנו קבוצה של מכוונים בסידור הרש"ש. הרב שלנו הינו אחד מגדולי המקובלים הנסתרים שבדור, והרב מברך את הרב אמנון מאז הודעתו של הרב על פתיחת המפלגה, ומתפלל על הרב שח"ו לא יהרג ע"י ארמילוס הרשע, וד"ל.
אנחנו מתפללים על הרב יום וליל שה'' יחזק אותו ויתקן אותו בעצה טובה ושיצליח אותו בהצלחה מופלגת להשיל את קליפת הערב רב בב"א.

ופשוט לכל בר דעת דקדושא, שעתה העת להשיל את הקליפה בעת זו שהפרי בשל וראוי ויכול לעמוד בפני עצמו. וברור שההתנגדות העזה היא מצד מלחמתו של הס"מ בקדושה. הרב הינו גדול הלוחמים בערב רב שבכל הזמנים. כך פשוט ונהיר וברור לנו.
וברור לנו שכוחו של הרב הינו בעשייה בפועל ממש, ואנחנו פועלים ביחד איתו ממש בתפילת הכוונות לבורא העולמים שיסייע אותו בכל אשר יפנה ויסיר ממנו כל קיטרוג וצר ומיכשול. ופשוט שעשייה ללא תפילה היא כמו גוף בלי נשמה.

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום