פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

לכל מי שתהה:  הכרויות לדתיים

הרב ליבוביץ', רם בישיבת פני יהושע בירושלים הוא השליח שהלך לרב שטיינמן בהוראת הרב אמנון יצחק לשאול האם להקים מפלגה...

הרב שטיינמן השיב: אם יש כח מצווה להציל. 

עורך דין פשיטת רגל

כעת לראשונה מתפרסם מכתב מהרב לייבוביץ לרב אמנון יצחק, להלן הנוסח המדוייק:

הרב אברהם שלמה לייבוביץ' רם בישיבת פני יהושע בירושלים

בעזה"י

כ"ב טבת התשע"ג

 

לכבוד ידידי הרה"ג רבי אמנון יצחק שליט"א לא אוכל לשתוק שנאמר: "לא תעמוד על דם רעך" עיין בחינוך רלז' ועיין ב'ערוך השלחן' 'חשן משפט' תכו' ועיין 'באר מים חיים' למרן ה'חפץ חיים' זצ"ל הלכות רכילות כלל ט' סעיף קטן א'

"האמת והשלום אהבו"

"האמת"

מפורסם לכל כמה היתה אהבה וחיבה בינך לבין מרן הגאון הגדול רבי יהודה שפירא זצ"ל שכתלמידו לא זזה ידך מידו ובאחד המכתבים (כסלו תש"ס) כינה אותך "אחד מגדול הדור" כשהצטרף למכתב זה בחתימת יד קדשו מרן רבן של ישראל הגר"ח קנייבסקי שליט"א ואף באזני שמעתי מס' פעמים שבדק כל הטוענים נגדך ולא מצא שמץ פסול, אלא זך וטהור.

לאחר פטירתו בקשני מרן רבן של כל בני הגולה הגרי"ש אלישיב זצ"ל שאראה לחברך לחכמי בני ברק ואף נקט בשם אחד מן החכמים.

מרן של כל בני הגולה ראש הישיבה הרב שטינמן שליט"א הסכים ובקשני שאהיה השליח להעביר השאלות והתשובות ואכן אחד מן הדברים הנפלאים שיצאו מחיבור זה הוא המאות הרבות של לומדי התורה בחברותא ובמדרשיות ובישיבות וגם עם הנשים שנוצרו בתוך תקופה קצרה בחיבור עם ארגון 'אחינו' שלא קיים כדבר הזה בכל ההרצאות של כל מחזירי התשובה וארגוני הקירוב ועוד ועוד כיוצא בזה.

ואכן לפני כשנה כשעלה נידון הבחירות נתבקשתי לשאול על ידך את מרן ראש הישיבה שליט"א כיון ששונאי השם הרימו ראש ולפי הסקרים בנו של "אותו האיש" שהזיק כל כך בכנסת שהשתתף בה יוכל בנו להזיק ח"ו כדרכו..

לכן בדקת בחברת הסקרים 'מכון שריד' שרותי מחקר והדרכה, מה תוכל לעשות כדי להציל אפילו יהודי אחד. כי כידוע מפי כל הפוסקים שכל המצביע לשונאי השם הריהו שותף לחילול השם הנורא וכו' ולבך הטהור לא נתן ולא נותן אם אפשר להציל את בני אברהם יצחק ויעקב עם הקודש, תשובת מרן ראש הישיבה שליט"א היתה: "אם יש ביכולתך בסייעתא דשמיא להציל אפילו נפש אחת הריהו כאילו קיים עולם מלא - ואם יש כח מצוה להציל" ולפי חברת הסקרים הנ"ל שאמרתי למרן שליט"א טענו שיש ביכולתך להשפיע על מאות אלפים מינמום 8-9 מנדטים, אם לא יפריעו.

לפני כשלשה חדשים כשעלה נושא הבחירות שוב נכנסתי שוב למרן ראש הישיבה שליט"א (ואומר לך סוד) שאני בחדרו של מרן בקשתי שכיון שיש כזו הצלחה בהרצאות ובשיעורי התורה שיורה לך לא להכנס לפוליטיקה אך מרן לא הסכים לומר מילה בענין רק אמר לי תאמר לו: שאני, לא מסכים. דהיינו; איני נותן הסכמות, אבל אתה יכול לעשות כפי רצונך (כידוע מרן אינו מתערב כלל חוץ מדגל התורה אגודת ישראל).

ולאחר תשובה זו חשבת הרבה כי ההחלטה לא קלה ולבסוף החלטת; "אם יש כח להציל מצילין ואפילו שיתכן וילחמו נגדי, השאלה שלי מה הקב"ה מבקש ממני".

"השלום"

ואכן היה ניתן להבין שגדולי החכמים ואנשי תנועת ש"ס יתיישבו וידונו ביחד עימך איך לא יהיה נזק לש"ס כי את זה בודאי אינך רוצה אך לצערי תפסו את "שגגת לשונך" ובמקום להתיישב ולשאול ולדון יצאו נגדך בחרב ובחנית

ביום א' האחרון נכנסתי למרן ראש הישיבה שליט"א וספרתי על חילול השם הנורא שיכול לצאת ואף על פי שמרן שליט"א אינו מתערב בבחירות כאמור לעיל בקשני לומר לך לא לדבר נגד ש"ס ולא נגד הרבנים ח"ו אלא "תתמקד במצע מפלגתך" ובסוף בקשני תעשה שלום.

מיד נכנסתי לכולל של הגאון הגדול הרב בעדני שליט"א וספרתי לו את הדברים ובקשתי להכנס למרן הראשון לציון הגאון הגדול הרב עובדיה יוסף שליט"א או להפגש עם חברי ש"ס ואכן הסכים ואמר לי להתקשר אליו עוד באותו ערב אך לצערי עד רגע ערב שבת קדש פרשת שמות לא הסכימו אנשי ש"ס ואלי ישי אמר קודם "כל יש לבטל את מפלגתך"

אכן עדין לא מאוחר ידידי ואני אנסה שוב ושוב כמו שנאמר: "בקש שלום ורדפהו" עד שאתה ממעך את חבל המחלוקת כמבואר ב'חפץ חיים' 'שמירת הלשון'.

ולצערי היום שמעתי מאנשי התקשורת סילוף כל הדברים הנ"ל ואני ממשיך להתפלל לשם ולהשתדל בכל יכולתי שיקוים בנו הפסוק: "ויהי בישרון מלך... יחד שבטי ישראל"

                                                      

                                                       ממני ידידך

                                  עבד המלך אברהם שלמה ליבוביץ                                                                                                                         מודיעין עילית ת"ו

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום