פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

גם לרב אמנון יצחק הקפדה עוצמתית
הקפדתו של הרב עובדיה יוסף על הרב אמנון יצחק ותומכיו, הביאה לכך, שמפלגתו של האחרון לא תעבור את אחוז החסימה. מנגד, הקפדתו של הרב אמנון יצחק, אמנם לא מנעה את מספר המנדטים הדו ספרתי של ש"ס, אך כן פגעה ברלוונטיות שלהם
בראשית דברי חשוב לי לציין כי אינני מדבר בשם הרב אמנון יצחק שוודאי איננו זקוק לדוברים, וכל מה שאכתוב, יהיה זה על דעת עצמי.  הכרויות לדתיים

ריצתו של הרב בבחירות האחרונות הייתה אמורה להיות ריצה מבורכת. ישנם הרבה מסורתיים, דתיים וחרדים שאינם מתחברים למפלגות החרדיות הקיימות ומפלגתו של הרב אמנון יצחק הייתה אמורה לשמש להם כבית ואף למנוע את זליגת הקולות מהמחנה החרדי (שהרי גם הרב אמנון יצחק הינו רב דתי חרדי).

רצתה לפגוע ונפגעה בעצמה

שס במאמצים למנוע את הפגיעה בכוחה כמפלגה עצמאית, פגעה בכוחו של כל המחנה החרדי. הם אולי הצליחו לשמור אצלם מספר מנדטים שנטו תחילה לכיוונו של הרב אמנון יצחק, אך הפסידו כחלק מהגוש החרדי את כל אלו שלא הסכימו לתמוך במפלגות החרדיות הישנות, אך פחדו מהקפדתו של הרב 
עובדיה יוסף ולכן בחרו שלא להצביע בכלל או לתמוך במפלגות אחרות לגמרי. בעקבות כך, החל החשש שמפלגתו של הרב אמנון יצחק לא תעבור את אחוז החסימה וכך נמנעו מהגוש החרדי אלפי קולות נוספים של אלו שלא חששו מהקפדתו של הרב, אך לא רצו לזרוק את קולם, ושס ו'יהדות התורה' לא הייתה אופציה חלופית מבחינתם.

אם כל מי שרצה לראות את השפעתו של הרב אמנון יצחק בכנסת ישראל היה מצביע עבורו, הגוש החרדי היה גודל, גם אם לא במספר מנדטים דו ספרתי כפי שחזה הרב בתחילה, אך שס בחרו להציל מנדט או שניים על חשבון הגוש החרדי ועשו שימוש פסול בלשון הרע כנגד צדיק. ומה יצא להם מזה? למרות הריבוי הטבעי הגבוה של הציבור החרדי, ובניגוד ל'יהדות התורה' שצמחה בשני מנדטים נוספים, נשארה שס עם אותו הכוח שהיה להם בכנסת היוצאת.

הפכו את הרב לרשע

למה אני צריך לקרוא בכלל על הקפדתו של הרב עובדיה יוסף ועל כך שהוא לא יסלח לתומכי הרב אמנון יצחק בעולם הזה וגם בעולם הבא? מדוע גם אחרי הבחירות אני מוצא כתבה באתר חרדי המספרת כיצד הרב סירב לסלוח לבנות אשר ביקשו להתנצל בפניו בשל תמיכתן ברב אמנון יצחק? בשביל 
כבוד הרב אני ממש מקווה שאותם פרסומים שקריים. האם באמת חילול שבת, אכילת חזיר או הצבעה ליאיר לפיד יותר נוראים מתמיכה ברב חרדי אשר השקיע את כל כולו למען התורה ולמען הצלת אלפי נשמות? מה הייתה עושה מפלגתו של הרב אמנון יצחק בכנסת? תומכת בתחבורה ציבורית בשבת? קוראת לנישואים אזרחיים? 

יש שאומרים שהרב איננו ראוי. אז מדוע נזכרו בכך לפני הבחירות ולא במהלך הימים הרגילים בהם טרח הרב להוסיף יהודים למעגל מקיימי המצוות? מי קרא לפני הבחירות להפסיק את הוראות הקבע לארגונו של הרב? ההיפך, כל מי שהיה מספר כי בחר לתרום מעשרות לארגון 'שופר' של הרב אמנון יצחק היה זוכה למילות שבח בלבד.

גם לרב אמנון יצחק הקפדה עוצמתית

כתוב בפרקי אבות ביחס לתלמידים החכמים: "והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה, שנשיכתן נשיכת שועל, ועקיצתן עקיצת עקרב, ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש". עוד נאמר בזוהר (שמות סד) שהקב"ה מוחל על כבודו ולא מוחל על כבודם של תלמידי חכמים.
בין יום הפך הרב אמנון יצחק מצדיק גדול לכביכול "פושע ישראל". מפעילי הרדיו החרדי ספרדי עברו על החוק ולא הפסיקו לשדר תעמולת בחירות כפולה: תעמולה לטובת שס ותעמולה נגד מפלגתו של הרב אמנון יצחק. השימוש בהקפדתו של הרב עובדיה יוסף (אם הייתה כזו באמת) לא הייתה עוברת בשלום לו הייתה מתבצעת כנגד מצביעי מפלגה אחרת. ההיפך, היו מהומות, היו קוראים לפגיעה בדמוקרטיה, כונסים את שס בסכומים גבוהים ,ולו לא היו מפחדים מנאמני הרב, ולו לא היה לו קהל כל כך גדול של מעריצים, אז היו מביאים אותו אף לחקירה משטרתית.

הרב אמנון יצחק אינו גדול בתורה כמו הרב עובדיה יוסף. הקפדתו לא יכלה למנוע משס לעבור את אחוז החסימה ואף לקבל מספר מנדטים דו ספרתי, אך הקפדתו, כך נראה לי, (כי אינני דוברו של הקב"ה) הפכה את אותם מספר מנדטים של שס לכמעט לא רלוונטיים בשל ישיבתם הצפויה מחוץ לממשלה.

דרושה בקשת סליחה אמיתית וכנה

גם אם יקרה הנס והסיעות החרדיות יצטרפו לממשלה ברגע האחרון, עדיין, על-פי התפיסה הדתית והחרדית יש לשאול שאלות, כי לא סתם בורא העולם מנהיג את עולמו, (אם שס נמצאת בהווה או הייתה בעבר בסכנה, חייבת להיות סיבה של ממש). התשובה לדעתי לאותן השאלות היא חטאה של שס בכבודו של הרב אמנון יצחק.

אם תצטרפנה הסיעות החרדיות לממשלה ברגע האחרון, יהיה זה לדעתי, בשל תפילתם הכנה של תומכי הרב אמנון יצחק ואולי אף של הרב בעצמו, כי עם כל הכעס, קשה לי להאמין שהרב ורבים מתומכיו מעוניינים שתפגע כבוד התורה וכבודם של לומדי התורה.
מבחינת היהדות, כבודו של מחזיר בתשובה עולה על כבודו של מציל ממיתה, כיוון שהראשון מציל את האדם בעולם הזה ובעולם הבא והאחרון מצילו מעולם זה בלבד. לו רק ידעתם את זכותו של המציל אדם אחד אז הייתם מבינים מהו גודלו של מציל המונים כמו הרב אמנון יצחק ומה קשה הפגיעה בכבודו.

קשה לי להאמין שהאגו האישי יאפשר זאת. אך הייתי מצפה מראשי שס ומשדרני הרדיו החרדי "קול ברמה" ומכל הרבנים שהעיזו לדבר כנגד הרב מבלי לפגוש אותו תחילה ולהתדיין עימו בארבע עיניים, להגיע אליו ולהתחנן לסליחתו. יכול להיות שגם הרב אמנון יצחק צריך לפשפש מעט במעשיו, יכול להיות שהסליחה צריכה להיות הדדית גם אם עיקר האשם (על-פי דעתי) הוא בשס.

הסכסוך בין הרב אמנון יצחק לרב עובדיה יוסף הכניס למבוכה אלפי ועשרות אלפי מעריצים של שני הרבנים ואלו לא מצליחים לעכל את מה שקרה. הרבה חוזרים בתשובה עתידיים, שיזכו לגלות את האמת בזכותו של הרב אמנון יצחק מוכרחים למצוא את עצמם בעולם החרדי ולא להיות נבוכים ומבולבלים כאשר יסבירו להם חלילה כי זה שהעניק להם את ההכוונה לחיים הרוחניים אינו ראוי ואינו מקובל בעיני שאר הרבנים.

ישנה תקווה לניסים

אני משתדל להיות זהיר בעניינים שאינני בקיא בהם ושאינני יודע לגביהם את כל הפרטים. גם בענייני הלכה אינני בקיא במיוחד. אך נראה לי מהמעט שבו אני כן יודע ומבין, וגם הרבה מתוך תחושת בטן אישית (ואני מודה בזה), שלו תהיה מחילה הדדית יהיו גם ניסים. הממשלה תיפול מהר מהצפוי, 
נפתלי בנט יסתכסך עם לפיד ויפרק את הברית המוזרה או שיקרו דברים אחרים שאף אחד לעולם לא ינבא אותם בעצמו (וכי חסרים לבורא העולם דרכי פעולה?).
אין דבר רע מהקפדה ופירוד ואין גדול מהשלום. "ה' עוז לעמו יתן ה' יברך את עמו בשלום".מהו העוז? השלום.

 

 
תאריך:  11/03/2013   |   עודכן:  11/03/2013
מקור הכתבה: NEWS1 לצפיה במקור לחצו כאן
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום