פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

בס"ד                                                                                                                                9/1/13

 מדוע חייבים עכשיו את "כח להשפיע" בממשלה!?

עשרות שנים המגזר החרדי מותקף תקשורתית ומקופח ממשלתית בנושאים רבים, למרות קיומה של מפלגה חרדית שלישית בגודלה.

אף אחד מהם לא חשב לעצור ולעשות חושבים היכן אנו נכשלים ומדוע הזעם נגדנו מצליח לחלחל לציבור הישראלי למרות שבדיקה בסיסית ופשוטה מוכיחה שאנו דווקא הציבור הכי מקופח ומנושל מזכויות בסיסיות במדינה.   הכרויות לדתיים

אך מעצבי דעת קהל ויועצי הסברה טוענים מזמן שעיקר הכישלון נובע מהתעלמות מזלזלת ואף מתנשאת כנגד התקפות שונאי הדת שמצליחים בעקבות כך להשפיע על רוב הציבור בישראל דרך התקשורת המגוייסת אליהם, ואת המחיר הכבד אנו כציבור חרדי ממשיכים לשלם ברדיפות הדת ובגזירות כלכליות.

במציאות הקיימת בלתי אפשרי לנהל את מערכות הציבור החרדי ללא הנהגה ברורה ובוחנת שעה שעה רגע רגע.

גדול מזכה הרבים הרב אמנון יצחק שליט"א שנהנה מאמון מלא אצל גדולי ישראל הוכיח במהלך שלושים וחמש שנות העשי'ה האדירה והעוצמתית שלו, את יכולתו להוביל ולהנהיג מערכות אלוקים חיים במלחמה על נושאי הדת ולהשפיע על יהודים רבים, אפילו ממפלגות כפרניות, לשנות את הלך מחשבתם השלילי כלפי המגזר החרדי.

עוד לא קם מנהיג מפלגה כמו הרב אמנון יצחק שהצליח להשפיע כל כך עמוק על הציבור הישראלי בחשיבה חיובית על ענייני הדת.

עוד לא קם מנהיג כמו הרב אמנון יצחק שמצליח כעת בזכות הנפקת הסרט "המנצחים" להוריד אחוזים גבוהים מגלי השנאה והזעם כלפי עולם הישיבות.

עוד לא קם מנהיג כמו הרב אמנון יצחק שהצליח לרסק את אמינותם של אנשי תקשורת חילוניים מגישי תוכניות פופולאריות שמלבים שנאה כלפי חסרי אונים ומאז שהוא יצא למלחמה נגדם וחשף את עליבותם ושחיתותם, נפגעו אנושות ברמת אמינותם וביכולתם להזיק. (רפי גינת-כלבוטק, אמנון לוי-אנשים, אילנה דיין–עובדה, ועוד)

עוד לא קם מנהיג כמו הרב אמנון יצחק שמצליח ליצור פחד חיל ורעדה אצל כוכבי התקשורת החילונית קיצונית מתגובת נגד שלו כשהם חושבים לנסות להשמיץ ולהכפיש.

היום לכולם ברור, "כח להשפיע" בהנהגתו של הרב אמנון יצחק בכנסת, זה מציאות מהפכנית בגישת המדינה כלפי כל המגזרים החלשים: לא עוד מצב של זכויות מתוך הכרח, ולא מתוך בדיעבד, ולא בהחמצת פנים, ולא בחסימת הטבות בסיסיות, אלא מתוך הבנה ברורה שאחים יהודים מקבלים הכל בשווה.

חברי כנסת לא יחששו לתמוך בהחלטות מתקנות לטובת המגזרים החלשים, מתוך פחד מכתבות שליליות בתקשורת החילונית. משום שאישי התקשורת שינסו לחמם את הגיזרה, יחטפו מתקפה אישית תקשורתית בצורה הכי עוצמתית כפי שהרב אמנון יצחק יודע לעשות.

מי שהצליח להשפיע על מיליון יהודים לשנות את דרכיהם ולשוב בתשובה ולדרך היהדות, הוא היחיד שבקלות יכול להשפיע לפחות על רוב חברי הכנסת להפסיק את העוולות והגזירות כנגד המגזרים החלשים כולל המגזר החרדי. הוא היחיד שיכול ליצור תחושה בכנסת שמי שלא תומך בתיקוני העוול למגזרים החלשים כולל המגזר החרדי הוא אדם חסר לב ולא רלוונטי.

מי שמכיר את מפעלותיו העוצמתיות והחובקות תבל של ארגון שופר תחת מנהיגותו ועינו הפקוחה והצמודה של הרב אמנון יצחק, יודע, שהוא המנהיג שיוביל נכונה בפיקוחו הצמוד את יישומה של המהפכה החיובית שהוא יוזם בכל המישורים הכלכליים והמדיניים לטובת כלל עם ישראל מתוך משכן המחוקק.

הוא הענק שהוגדר על ידי גדולי ישראל: גברא דמרי'ה סייעי'ה!! וזה ההסבר האמיתי לכל ההצלחות שלו.

חייבים עכשיו מנהיג כזה עם "כח להשפיע" בממשלה!! עכשיו תהיה שם עשי'ה ובדרך נכונה!!

מצביעים: "פז" ומתחילים את המהפכה.

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום