פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

אפליקציית הכותל המערבי

מכירים את זה שאתם רוצים להתפלל ולא יודעים איפה הכותל המערבי?
אז.......אפליקציה שתראה לכם איפה הכותל!!!
הלינק להורדת האפליקציה מאנדרואיד https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vortex3d.holy_wal 
"הולי-וול" -  אפליקציה שתראה לכם את הכיוון הנכון לתפילה
כל יהודי שמתפלל יודע כי יש להשמיע את התפילות לכוון הכותל בירושלים. אבל איך תדע מה הכיוון הנכון? בייחוד כי אינך בישראל או יצאת לטייל ואינך יודע מהו הכיוון הנכון? לאחר שנתקלתי בקושי הזה מספר פעמים החלטתי לפתח אפליקציה שתעזור לי בכך.
"הולי-וול"  - אפליקציה פשוטה ושימושית לכל מי שלא מצליח למצוא את הכיוון ואין לו מצפן שינחה אותו. כל מה שצריך לעשות זה להוריד את האפליקציה ואפשר להתפלל.
האפליקציה מתאימה ליהודים שמתפללים מדי יום ואינם נמצאים במקום מוכר ואינם מזהים את הכיוון הנכון להתפלל וכן ליהודים שרוצים להתפלל או התחילו להתפלל (למשל הנחת תפילין) ואינם יודעים את הכיוון וכדומה..
אני יודע שאם זה עוזר לי אז בטוח אנשים נוספים יוכלו למצוא שימוש בה אז כמו תיהנו ממנה כמה שרק אפשר. בהצלחה : )
 
כמה נתונים טכניים:
האפליקציה שוקלת: 2 מגה-ביט
 . חייבים להפעיל את מקלט הג-פי-אס על מנת שהאפליקציה תספק את הכיוון המדוייק.GPS להדליק את
האפליקציה לא עובדת ברקע שסוגרים אותה
במסכת ברכות (ל.) שנינו, היה עומד בארץ ישראל יכוון את לבו כנגד ירושלים. שנמאר והתפללו אל ה' דרך העיר אשר בחרת.ופסק שולחן ארוך (אורך חיים צד,א) שהעומד בארץ ישראל יחזיר פניו לירושלים ויכוון ליבו גם למקדש ובית קודשי הקודשים, והעומד בירושלים יחזיר פניו למקדש ויכוון גם לבית קודשי הקודשים.
וטעם הדבר שהמתפלל צריך לכוון את ליבו לירושלים, כפי שלמדו חז"ל מהפסוק במלכים, הוא משום הקשר המהותי והעמוק שיש בין העיר ירושלים והתפילה, מתוקף קדושתה וחשיבותה של העיר. וכמו שדרשו חז"ל בפרקי רבי אליעזר (פרק ל"ה) על הפסוק בבראשית: "מה נורא המקום הזה, אין זהכי אם בית אלוקים וזה שער השמיים" – מכאן אתה למד שכל המתפללל במקום הזה – ירושלים, כאילו התפלל לפני כסא הכבוד, ששער השמים שם הוא ופתח פתוח לשמוע תפילה.
קוד להורדת האפליקציה

והגאון מהרי קולון בתשובה (שורש ה) כתב, אין לך מצווה גדולה מזו לבנות בית הכנסת בירושלים עיר הקודש, שהוא מקום מוכן לעלות תפילה השמימה.
במדרש רבה (ויקרא פרק י"ג) אמרו, עד שלא נבחרה ירושלים הייתה כל ארץ ישראל ראויה לשכינה, משנבחרה ירושלים יצאה ארץ ישראל, שנאמר: "כי בחר השם בציון".  מדד הקדוש ברוך הוא את כל העיירות ולא מצא עיר שיבנה בה בית המקדש אלא ירושלים. עד כאן.
כידוע בית המקדש נבחר להיות מקום תפילה לכל בני האדם, וכמו שדרשה הגמרה בברכות(שם) את הפסוק בשיר השירים (ד,ד) כמגדל דוד תברך צווארך בנוי לתלפיות – תל שכל פיות פונים בו, דהיינו שכל תפילות כל העמים כולם פונות ועוברות דרך הבית הזה, וירושלים נבחרה שבתוכה ישכון הבית הזה. וממילא מובן היטב מדוע המתפלל צריך לכוון את ליבו לירושלים, ששם שוכן בית המקדש – תל תלפיות שכל פיות פונות אליו.
עוד מצאנו, שבמטבע הברכות והתפילות, בין בזמן הבית ובין לאחר החורבן, תקנו חכמים להזכיר את בניין ירושלים, נפרט כמה דוגמאות, הברכה השלישית בברכת המזון היא – "בנה ירושלים", וכן הברכה ה14 לתפילת 18 היא בונה ירושלים, בברכת הכהן הגדול ביום הכיפורים הוזכרה ברכה על ירושלים, כמבואר במסכת יומא (סח,ב). אחת מהברכות בברכת חתנים היא: "שוש תשיש ותגל העקרה" פירש רש"י בכתובות (ח,א) שעקרה זו ירושלים.
הטעם לזה פשוט לפי מה שנכתב לעיל, כי ירושלים במהותה היא מקום קבלת תפילות, שהרי שוכן בה בית המקדש, ועל כן מן הראוי להזכיר בברכות ובתפילות את תקוותינו וציפיותינו לבניינה של ירושלים בקרוב. ועוד יש להביא בזה את דברי התלמוד ירושלמי (ברכות ד,ה) שדרש את הפסוק "כמגדל דוד תברך בנוי לתלפיות" על ירושלים עצמה שהיא – העיר הזו, תל שכל פניות פונים אליו, ולא רק בית המקדש נקרא תלפיות כדברי התלמוד בבלי שהובא לעיל.
ובתשובות ופסקים למהר"ם מרוטנבורג (א,קנב) כתב על עצמו, שבכל פעם כי הזכיר "ירושלים" בתפילה, היה כורע. ייתן ה' ותחזינה עינינו בשובו לציון ברחמים בשובה ונחת במהרה בימינו אמן.
 
כותב,
רבי אליהו הכהן בן הרב יצחק
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום