פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

אתר האוהדים קיבל מכתב עם שאלות של רשע, הוחלט להשיב לו

השאלה הראשונה


א) כבוד הרב שואג בקול ניחר לא לו - כיצד זה חרצו את דינו ברבים ולא ירדו כביכול ללשכתו לשאול אותו אישית על פשר מעשיו, כבוד הרב בא בטענה מן ההלכה האומרת: "שמוע בין אחיכם" וכו'...
עומדים אנו ומשתאים, מתי כבוד הרב בעצמו קיים את ההלכה הזו כנדרש, כאשר זה מגיע לצאת במלחמת קודש נגד אחרים? האם כבוד הרב זימן אליו את הזמרים החסידיים או פנה אליהם לשמוע מה יש להם לומר בטרם יצא במלחמת חורמה נגדם??? האם כבוד הרב פנה או ירד לבקש לשמוע את דברם של הרב משה יוסף שליט"א, את הרבנית יהודית יוסף תחי' ו/או את באי ביתו של מרן הרב עובדיה שליט"א, לפני שהוא יצא נגדם חוצץ ברבים והכפיש את שמם בנבזות כל מיקרופון אפשרי??? האם לפתע פתאום התנדפה לו ההלכה של "שמוע בין אחיכם" כבלון פורח???   הכרויות לדתיים

א1) תשובה: הזמרים הפסולים הם מחטיאי הרבים, אין דין שמוע בין אחיכם בעניין זה. מחטיאי הרבים אין להם דינים של תלמידי חכמים, הם צעירים ופוחזים, לעומת זאת, הרב הגאון אמנון יצחק שליט"א, הוא תלמיד חכם, במשך 35 שנים השיב למיליוני שאלות, וניכר כי חכמתו בתורה ומה שהציבור קורא "חכמת חיים" זכה גם לה. הרב אמנון יצחק עשה מיליון בעלי תשובה בישראל. הזמרים הפסולים ללא יראת שמים, לא עשו כלום בימי חייהם. אין שום מקור להשוואה. הרב אמנון יצחק מזכה הרבים ויש דין שמוע בין אחיכם ואין דין שמוע בין אחיכם למי שניכרת החטאתו בציבור.

א2) להרקיד במעורב הוא איסור מפורש שאין עליו מחלוקת. הזמרים הפסולים עוברים על התורה במזיד. מי שעובר על התורה במזיד - מה הטעם להוכיח אותו? ולכן כל שנותר הוא רק להרחיק את הציבור ולפרסם את גודל האיסור והסכנה הכרוכים בדבר ועל כן לא שייך שמוע בין אחיכם לכתחילה. יתירה מכך, אם זמר פסול יראה כי נפגעה פרנסתו, יחזור בו ממעשיו רק במטרה להשיב פרנסתו אליו...אבל ללא הרחקתם - אין שום תוכחה תעזור להם כי הם מזידים ועל כן לא שייך שמוע בין אחיכם.

א3) יהודית יוסף הוקלטה אומרת: "אמנון יצחק מחוק אצלי", זה הושמע ברדיו מטעמו של הרב אמנון יצחק שליט"א, ועל כן לא שייך לבוא איתם בדין ודברים לכתחילה, היא זו שהייתה צריכה לקיים מצוות שמוע בין אחיכם והרב אמנון יצחק היה רק צריך להתגונן ומה שעשה כבוד הרב ודיבר בציבור הוא בבחינת הגנה כי היא זו שהרחיקתו מלכתחילה.

השאלה השניה

ב) כבוד הרב, בתחילה התעקש להפגין את דביקותו הגדולה במרן הגאון הרב שטיינמן שליט"א ובהליכותיו והוראותיו, עד כדי תמיכה להקים מפלגה ולרוץ עוד יותר (כלשונו), למרות שכעת התברר לכל כי הרב שטיינמן שליט"א מעולם לא תמך בצעד שכזה, ואנחנו שאלה בפינו: אם אכן כל כך חשובה לו לכבוד הרב דעתו של הרב שטיינמן, אם כל כך הוא מעריך את הגאון הצדיק הזה, הכיצד לא ילמד ולו קמעא מהנהגותיו והליכותיו הצנועים???
האם אי פעם שמע כבוד הרב את הרב שטיינמן מקלל ומגדף יהודי כלשהו??? האם פעם
שמע כבוד הרב את הרב שטיינמן מקלל ומגדף יהודי כלשהו??? האם פעם שמע כבוד הרב את הרב שטיינמן חורץ דין מוות לאי מישהו ואפילו לגוי??? האם הרב שטיינמן (שבגילוי נאות יש לו קצת יותר הערצה והערכה כגדול בישראל מכבוד הרב) נוסע ברכב גרמני מפואר? האם הוא חי בפנטהאוז מפואר? האם הוא פעם צופה באינטרנט? האם הוא פעם הלך לערכאות? האם הוא מכשיר לעצמו את האייפון? האם הוא אי פעם נסע בלימוזינות ומסוקים ברחבי העולם כדי להרשים מישהו או שהוא יושב מרותק לגמרא ולא פסק פומיה מגירסה - בדירה דלה ופשוטה בפינת רחוב חזון איש? הישתמש כבוד הרב בכבודו של הרב שטיינמן, רק במה שנוח ומתחשק לו? היעלה על הדעת?

ב1) ראש דבריך שקר, לא התברר כלום. זהו שקר תקשורתי. הרב שטיינמן אכן אמר "אם יש כח מצווה להציל". כוונתו הייתה שאם באפשרותו של הרב אמנון יצחק להקים מפלגה ולקחת קולות מהחילונים, אזי מצווה לעשות כן. הרב שטיינמן מעולם לא אמר שיתמוך במפלגה זו. דאגתו לאגודה ותו לא.

ב2) אין יותר צנוע מהרב אמנון יצחק: השפילו אותו, (כמוך), ביזו אותו (כמוך), שפכו את דמו (כמוך), הוציאו עליו דיבה ולשון הרע (כמוך), ומה הוא עושה? כלום. אני היחיד שמגן עליו. הוא אפילו לא מגן על עצמו מחמת צידקותו.

ב3) הרב אמנון יצחק מעולם לא קילל ולא גידף את אותו יהודי שלא יגמור את שנתו - זו הייתה אמירה בגדר עובדה, שמי שפותח פיו (כמוך), נגד צדיקים ותלמידי חכמים לא יגמור את שנתו (נראה מה יהיה הסוף שלך)

ב4) הרב שטיינמ לא נוסע מעיר לעיר, ממדינה למדינה בכל יום ולכן אין לו רכב כלל ועיקר. למה אתה לא שואל על הרב ראובן אלבז שיש לו לינקולן? או הרב עובדיה יוסף שיש לו מרצדס? הם נוסעים פחות מהרב אמנון יצחק...רכבו הוא ביתו. יתירה מכך, אדם שחילק חצי מיליארד שקלים בחינם ורכבו הוא רכב פרטי ונוסע בדלק הפרטי שלו, מפריע לך? תתבייש לך...

ב5) אתה צודק, הרב שטיינמן רק לומד תורה - הוא לא עשה מיליון בעלי תשובה. על כן, אין לו היתר הלכתי להחזיק אייפון, אסור לו על פי ההלכה להביט באינטרנט (מסתבר שלך יש אינטרנט...רשע מרושע), גם הרב אמנון יצחק אין לו פנטהאוז מפואר (הוא גר בבניין מגורים ליד הרב שטיינמן חצוף שכמותך)

השאלה השלישית

ג) כבוד הרב מנגן בהרצאותיו השכם והערב ופורט על נימי הפסוקים "צדק צדק תרדוף" ו"בצדק תשפוט עמיתך", מעניין עד מפליא, כיצד זה מתיר לעצמו הרב בהליכתו העקבית לערכאות ולבתי משפט נגד יהודים במקום ללכת לדין תורה, האם לא ידוע לו הרש"י הראשון בפרשת משפטים: "לפניהם ולא לפני גוים, ואפילו ידעת בדין אחד שהם דנין אותו כדיני ישראל, אל תביאהו בערכאות שלהם, שהמביא דיני ישראל לפני גוים מחלל את השם ומייקר שם עבודה זרה להחשיבה, שנאמר (דברים לב לא) כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים, כשאויבינו פלילים זהו עדות לעלוי יראתם"???

ג1) כבוד הטיפש, כשהרב אמנון יצחק תובע מישהו לדין...אם זה חילוני...הוא לא יקבל דברי בית הדין, הוא יבוז לפסקי בית הדין ולא ישלם...נסה למצוא אתה סברא לדון בבית דין. הלוואי והיה חוק שמחייב חילוני לשמוע לבתי הדין הרבניים כפי שהם כפופים לחוקי המדינה המושחתת שלנו. 

השאלה הרביעית

ד) בהמשך ובנוסף להנ"ל, עשרות מהעובדים שלו בעבר מספרים כי כבוד הרב נשאר חייב להם עשרות אלפי שקלים, שעד עצם היום הזה נמנע מלשלם להם מתירוצים שונים ומשונים, האם נעלם מלפניו הפסוק: "ביומו תתן שכרו ולא תעשוק שכר שכיר"??? מדוע כאשר חלק מהעובדים שלו לשעבר פנו לערכאות בטענה שלא שילם להם את כספם, קילל אותם קללות נמרצות ואיים עליהם שלא יעשו זאת, בעוד הוא עצמו מתיר לעצמו באופן חופשי להלך אימים בתביעות בערכאות נגד רבים אחרים?

ד1) אתה שקרן. אם יש מישהו שאומר זאת, הוא שקרן. אני עבדתי בעצמי בארגון שופר. ארגון שופר לא חייב לי שקל. ההיפך. אני חייב את החיים שלי ליהודי הזה שבזכותו עם ישראל לא הופצץ בפצצה גרעינית בזכות התשובה שעשה בעם ישראל, ומלחמותיו, ותעניות הציבור, וסיומי ש"ס, וסיומי תנך, וכתר תורה מעגילים, ושבירת עבודה זרה בציבור. אין לקדוש ברוך הוא נחת גדול מאשר הרב אמנון יצחק שכולנו חייבים לו את חיינו.

השאלה החמישית

ה) כבוד הרב, טוען כי הרב שטיינמן אף התיר לו להשתמש במכשיר האייפון (למרות דעתם הברורה של כל גדולי ישראל) וגם זה לצורך החזרה בתשובה, אנשים שעבדו אצלו מספרים על ישיבתו של הרב בצמוד לאינטרנט שעות רבות וכמו כן גם למסך הטמבלוויזיה (כלשונו) בכדי להתעדכן כמובן מה נאמר בתשקורת, וגם זה כמובן לצורכי הפעילות בהחזרה בתשובה, הכיצד כבוד הרב מסביר את הדוגמה האישית כרב בישראל (כפי שהוא דורש בנחישות שיקראו לו), וכי מעניין עד פליאה הוא, הכיצד לכולם הוא מטיף מוסר ומוציא לעז על הזמרים החסידיים (ועל מי לא), אך רק לו עצמו יש את כל ההיתרים לעשות ככל הישר בעיניו???

ה1) כשתהיה מחזיר בתשובה ולא חוטא ומחטיא את הרבים, לא רק שיהיה מותר לך, אלא זה יהיה חיוב על פי ההלכה, שאם יש לך כח להציל ואינך עושה זאת, אתה בגדר מחטיא הרבים. אם הרב אמנון יצחק היה מתחסד חלילה ולא מחזיק באייפון, אינטרנט וכו'...הוא היה נותן את הדין בשמים...היו מראים לו כמה היה יכול לפעול למען עם ישראל ולא פעל מהתחסדות של שוטים. מי אתה ילד שתדון את הרב שטיינמן שהתיר ואתה תאסור?

השאלה השישית

ו) כבוד הרב טוען כי הוא מוכרח לנסוע ברכב גרמני מפואר כדוגמת הב. מ. וו. או אאודי יוקרתי לכל הפחות, רק משום שהוא לא רוצה להיתקע בדרכים בדרך להרצאותיו, וכי באמת ראוי לרב בישראל שמנהל ארגון שחי ונתמך על תרומות של עם ישראל העניים ופשוטי עמך (שרתומים אצלו בהוראות קבע קבועים), לנסוע ברכבים מפוארים מנקרי עיניים??? וכי למשל, רכב מאזדה החדישה ביותר או אפילו רכב ביואיק החדש והמתקדם ביותר לא מספיק טוב עבורו??? כיצד אם בכלל, יכול אדם שחי בתנאי לוקסוס כאלה לבוא ולייצג את העם ולמכור להם לחם בשקל? האם יש בכלל לאדם מדושן עונג שכזה רגישות או הבנה לעני והרעב?

ו1) מי אתה בכלל שתדבר בכזו לשון נגד גדול מחזירי התשובה בישראל שכל העולם עומד וקיים בזכותו, צדיק יסוד עולם קודש קדשים שעבר נסיונות בחייו שאתה לא מכיר בכלל...? הרב אמנון יצחק בעת חזרתו בתשובה סגר את חנות האלקטרוניקה שלו שפירנסה אותו ואת משפחתו, ועבר לגור בבני ברק והפסיק לעבוד. חי בעוני ובדוחק למרות הכשרונות והיכולות שלו לחזור ולהתפרנס, חשקה נפשו בתורה. 7 שנים עמל ויגע בתורה, אפילו באוטובוס היה מחזיק ספר ולומד ולא רואה מימינו ומשמאלו מאומה כפי שמספרים על הרב עובדיה יוסף בצעירותו. ילדיו סבלו מבהרות בפרצופיהם מחוסר תזונה ועובדת סוציאלית רצה להרחיק את בניו ממנו בשל כך, ולמרות זאת הוא המשיך להילחם מלחמתה של תורה ולא יצא לעבוד. לא היה לו כסף לקנות אוכל לשישי שבת והיה מסתובב עם אופניים בבטחון גמור שהקדוש ברוך הוא יעשה לו נס וימלא לו את שקיו במזון. אתה בכלל בדרגה של אישיות כזו שתשפוט אותו יא חצוף?

ו2) וכבר השבתי לך קודם לכן וארשום שוב כי כפלת שאלתך: לך לאדמו"רים שנוסעים על לימוזינות, לך לרב עובדיה שנוסע על מרצדס, לך לרב ראובן אלבז שנוסע על לינקולן, לך לרב שלמה בניזרי וכל חברי הכנסת שנוסעים במרצדסים חדשים, לך לרב זמיר כהן ולשאר מרצים שנוסעים על מכוניות חדשות עם נהגים פרטיים. חצוף.

השאלה השביעית

 
ז) כבוד הרב, זעק וליגלג במשך שנים על התקשורת בישראל וקרא להם "תשקורת" ובצדק, אך כיצד זה הפך לפתע עורו והפך ליקיר התשקורת? איך לפתע פתאום רץ מערוץ טלוויזיה אחד למשנהו והתראיין במגוון ערוצי התשקורת ללא בוז, חת ומורא??

ז1) את התשובה לשאלה זו אתה כבר יודע, אבל אתה מתעלם. אדם שנרדף על ידי התקשורת במשך 25 שנים ומתחננים לראיין אותו, אין צורך בהוכחה ברורה יותר כי אין לו רצון פנימי שכזה. כרגע המצב מאלץ אותו להתפרסם בתקשורת מכיוון שאם יכירו אותו יותר חילונים, הסיכוי לקחת קולות מהמפלגות החילוניות הוא גדול מאוד, ומצווה לעשות כן...אבל מטרת שאלתך היא השמצה למרות שהתשובה ברורה לך.

מסקנה: אל תתרשמו מקושיות, תשאירו אותן לפסח. הרב אמנון יצחק הוא צדיק יסוד עולם, כולנו נושמים בזכותו, בזוהר הקדוש פרשת תרומה כתוב במפורש שכל העולמות כולם ניזונים בשביל מי שמחזיר בתשובה. בכל רגע ורגע בעולם יש אלפי יהודים ששומעים דברי תורה ביוטיוב ובאינטרנט העולמי ומתחזקים, מקבלים על עצמם קבלות וחוזרים בתשובה בזכות הרב אמנון יצחק. זה מה שמעורר רחמי שמים וזו הסיבה לגשמים בישראל, וזו הסיבה שעדיין לא הופצצה מדינת ישראל באטום מאיראן וזו הסיבה שאובמה לא יצא נגד ישראל. הקדוש ברוך הוא מרחם עלינו בזכות התשובה שעושה הרב אמנון יצחק בפעילותו הרבה בעולם בזכות האייפון, האינטרנט ושאר עיסוקיו.

אשרינו שזכינו לקודש קדשים שכזה.

פנייה לרב אמנון יצחק: כבוד מורי ורבי החשוב והאהוב, אתה הנר לרגליי והאור לנתיבתי, כל מה שעשית בחייך, במלחמה עשית, חייך קשים, אני מעיד על עצמי שבדרגה שבה אני היום, לא הייתי עומד בנסיונות האלו. אתה מותקף בוקר צהריים וערב מטפשים, כסילים שאינם יודעי דבר חוץ מלחרחר ריב, המשך בדרכך, ה' יאיר את דרכך ויהי רצון שתעשה עוד מיליון בעלי תשובה בישראל בקרוב. אמן.

וכעת גם יש לי קושיות

א. איך אתה לא מתבייש לרשום כבוד הרב ולזלזל בכתיבה משפילה ומבזה? צבוע שכמותך

ב. כבר פורסם שאנשי ש"ס זייפו חתימה נגד הרב אמנון יצחק, היאך ייתכן שיש להם עוד בוחרים כשהתגלה פרצופה של מפלגת ש"ס שבראשה עומדים שקרנים, רשעים, תככנים? (לא כולם)

ג. אם לשיטת האומרים שהרב עובדיה יוסף יודע שהרב אמנון יצחק רוצה להכנס אליו, מדוע אם כן שאל בשבוע שעבר בלווין, למה הוא נפרד מאיתנו? שהרי...אם מרן לא מעוניין שייכנס, הוא הפריד...אז מה המקום לקושיה?

ד. מדוע נכדו של הרב עובדיה יוסף קרא לרב אמנון יצחק אפיקורוס מדעתו כשאיש מחכמי ישראל לא אמר זאת לפניו והוא בסה"כ ילדון בן 33?

ה. מדוע זרקו הרב עמאר והרב דוד אבוחצירה את האנשים שרצו להחתים אותם על המכתב נגד הרב אמנון יצחק?

ו. כשיצא פסק הלכה נגד הזמרים הפסולים, מדוע אם כן, יצאו חוצץ נגד הרב אמנון יצחק? הרי התורה אוסרת...

ז. מדוע מפרסמים שהרב שטיינמן אינו תומך במפלגה ומנסים לקשר קונוטציה שלילית שהוא לא אמר אם יש כח מצוה להציל, כשלמעשה אין קשר בין הדברים?

ח. מדוע אנשים מתעלמים מחכמתו של הרב אמנון יצחק שעשה מיליון בעלי תשובה בישראל ובזכות האינטרנט האייפון וכו' עשה זאת, וכעת שבחכמתו יודע שמסוגל להביא עוד מיליון בעלי תשובה באמצעות מפלגה, יוצאים נגדו? מדוע לא סומכים עליו חלק מהרבנים?

ט. מדוע כשהוקמה ש"ס והאשכנזים נידו את הספרדים, זה היה בסדר להגיד שהנידוי לא נידוי והחרמות לא חרמות, אך כעת כשמוקמת מפלגה לריבוי הכח האורתודוקסי זה לא בסדר?

י.  מדוע כשהרב כדורי זצ"ל היה חלק מש"ס, נהנו ממנו כולם, אך כשבנו החליט להקים מפלגה, אמרו אנשי ש"ס על הרב כדורי שהוא רק מגיש התה והוא כבר סנילי?

יא. מדוע לא מזדעזעת האדמה תחת רגליך כשפורסם בערוץ 2 שמשתלטים על הרב עובדיה יוסף וצולם בחשאיות מטעם ערוץ 2 הרב דוד יוסף שאומר שמשה ויהודית השתלטו על הבית ולא ניתן להגיע למרן?

יב. מדוע הרב שלמה בניזרי אמר בראיון ברדיו שכולם יכולים להכנס למרן כשכולם יודעים שלא ניתן להגיע למרן ושיקר במצח נחושה? הרי כולם יודעים שרק מי שיש לו בר מצווה נכנס...ותו לא...

יג. מדוע אדם שברח מהכבוד כל ימי חייו ולא הלך להוציא תעודת רבנות לא מעריכים אותו, כשכולם יודעים שכל ילד היום שלומד חצי שנה בכולל מוציא תעודת רב בלי להתאמץ בכלל...מדוע מבזים אדם שלמד 7 שנים ברציפות תורה ובשאר חייו גם עסק בלימוד תורה וגם עסק בזיכוי הרבים?

יש לי עוד עשרות קושיות, אבל בואו נשאר ב-יג מידות של רחמים. התייחסתי יותר מדי לטיפש הזה

 

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום