פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

כל האמת על מי ששוכב עם אינה יהודיה

כתוב בתורה הקדושה בספר דברים פרק ז' פסוק ג:"ולא תתחתן בם בתך לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך כי יסיר את בנך מאחרי ועבדו אלוקים אחרים וחרה אף ה' בכם והשמידך מהר"
פסוק זה מדבר על יהודי ששוכב עם גויה, להלן מידע על עונשו של יהודי השוכב עם מי שאינה יהודיה:

1. חוזר בגלגול של כלב 7 פעמים 
2. לעולם הבא נשמתה נקשרת בנשמתו כמו כלב שמחזיק ברגל בעליו
3. חייב מיתה
4. מותר להרוג אותו אם רואים אותו בשעת מעשה, כפי שהרג אליהו הנביא (פנחס)
5. נחשב כאילו משתחווה לפסלים
6. מפסיד את הפרנסה שלו, מאבד את הונו ונהיה בעל חובות
7. יש לו קשיים בחיים מכל מיני כיוונים
8. לאחר המוות, הגויה עצמה מוליכה אותו לגיהנום 
9. ידוע שאברהם אבינו מוציא את כל מי שעשה ברית מילה מגיהנום, חוץ ממי שבא על הגויה
10. נקרא "רועה זונות" ובניו נופלים לטימיון וכולו נופל לטימיון כי זה היסוד של האדם
11. אין לו חלק לעולם הבא ואין לו חלק באלוקי ישראל. אוי לו ואוי לנפשו
12. מאבד את שפיותו בזקנה
13. אינו זוכה לשלום בית אמיתי
14. בניו מצערים אותו ואינם שומעים לו
15. אינו זוכה לקום בתחיית המתים
16. נחשב רוצח
17. הופך להיות אדם עצוב

מצד שני,
מי ששומר את הברית - איש לא יכול להזיק לו, נקרא קדוש, מתרומם מזלו וזוכה לאושר ועושר, אינו זקוק לרופאים ותרופות, זוכה לבנים חיים בני קיימא, נקרא צדיק וזוכה לבנים צדיקים ותלמידי חכמים, זוכה לשלום בית אמיתי, ה' שומר אותו, נהיה אדם שמח, ניצול מהגיהנום ומהעונשים שיש בקבר.

המקובל הקדוש הרב בניהו שמואלי מסביר ב2 דקות

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום