פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

הרב עובדיה נשיא ש"ס, הרב שטיינמן נשיא ג', הרב אמנון יצחק נשיא כח להשפיע

דבריו של מרן הם קודש קודשים.

בדקה 01:37 אומר הרב עובדיה: "אין לכם דיעות משונות, זה תימני זה כך..."

הסבר: הרב אמנון יצחק תמיד אומר שאין אצלו הבדל בין יהודים. אצל הקדוש ברוך הוא כולם יהודים, אפילו היהודי הקטן ביותר נחשב אותו דבר כמו היהודי הגדול ביותר. שמע מינה, שאמרו לרב עובדיה שאצל הרב אמנון יצחק יש הבדל כדי להפריד ביניהם.   הכרויות לדתיים

בדקה ה01:52 אומר הרב עובדיה: "שאלו אותי, אתה רוצה שיבוא אליך? אמרתי להם לא"

הסבר: לאחר שהרב עובדיה רומז שהוסבר לו שהרב אמנון יצחק לא הולך בדרכיו של הרב עובדיה כי הוא לא הולך לפי הפסקים שלו, כי הוא תימני, אז בוודאי שהרב עובדיה לא ירצה לקבל את הרב אמנון יצחק, כי מבחינת הרב עובדיה יוסף זה ביטול תורה כפי שהוא אומר בהמשך.

בדקה ה02:22 אומר הרב עובדיה: "הוא רוצה לעשות לעצמו חבילות חבילות? יעשה מה אני יכול לעשות"

הסבר: כאן ניתן לפרש את דבריו של מרן בשני אופנים: או שהרב אמנון יצחק רוצה לעשות חבילות חבילות של ממון או חבילות חבילות של מצוות.

אם במצוות עסקינן - אין נפקא מינה. כפי שאמר הרב אמנון יצחק "זו מצווה ואני רץ אחרי מצוות"

אם בממון עסקינן - גם אין נפקא מינה, כי כמו שהרב אמנון יצחק חילק חצי מיליארד שקלים לעם ישראל, ראוי ונכון הוא שיהודי זה יקבל עוד ממון על מנת להמשיך לחלק ממון לעם (קלטות, דיסקים, גנזי המלך וכו'...)

מסיים מרן הרב עובדיה: "יעשה"

הסבר: משמע שהרב עובדיה מסכים בדיעבד עם המהלך של הרב אמנון יצחק, שאם לא כן, היה מנדה אותו או יוצא נגדו...

 

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום