פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

סוד האות ג

התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
ניתן ללחוץ פליי ולהקשיב לקריין מקריא את המאמר
אופן ההגייה
האות ג' מבטאת את כח הנתינה, הגבהות והגדולה. 
מי נותן?? מי שיש לו, כלומר שמי שנמצא מעל, ולכן הגבוה והגדול יש בו את כח הנתינה.

גימ"ל לשון גומל חסד. לכן לאחר האות ג' מגיעה האות ד'. ד' היא בסוד הדלות. האדם העני, ולכן האות גימל גומלת חסד עם הדל.
המילה חסד רומזת על המילים חס ד', כלומר נותן חסות על הדל. ולכן גימל גומלת חסד עם הדל.

האות גימל אינה רק מלמדת על נתינה, אלא על הנתינה המושלמת, נתינה באופן כזה שהמקבל לא צריך לקבל יותר, אלא הוא נגמל מהצורך לקבל.
לכן לשון האות גימל יש לה שני פירושים: הנותן הוא גומל חסד, והמקבל נגמל מהצורך לקבל עוד.

מי שהשם שלו מתחיל באות ג' - נושא הנתינה מאוד דומיננטי אצלו. בדרך כלל אדם כזה אומר לעצמו: "אם אתה נותן תיתן עד הסוף, ואם אתה לא נותן עד הסוף עדיף שלא תיתן בכלל."
צורת האות
האות ג' נראית כאדם בעל ראש, גוף ושני רגליים הצועד ורודף אחר האות דלת להעניק לו.

לפני האות ג' ישנה כמובן האות ב', מה שמרמז על זה שנותן וגומל חסד שלא ישב בבית, אלא יצא מהבית החוצה כדי להעניק לנזקקים כי האות ג' נראית כאילו היא הולכת לכיוון הדלת כשהיא יוצאת מהאות ב' שהוא סמל לבית.

מכיוון שהאות גימל היא רמז לגדולה, גבהות וגמילות חסדים כפי שהסברנו קודם, לכן דווקא המילה גג שהיא כח כפול של האות גימל, היא מילה המסמלת נתינת חסות מלמעלה ושמירה.
ערכה המספרי
כאשר יש שניים רבים, בא השלישי (כגון שופט) ומכריע את הדין. האות גימל היא אות הגישור ולכן מספרה הערכי הוא שלוש. כאשר יש שני שותפים - יכול להיות שתהיה מחלוקת ביניהם אבל אם יש שלושה שותפים אז שניים מול אחד תמיד ינצחו בקבלת ההחלטות. על זה אמר שלמה המלך "והחוט המשולש לא במהרה יינתק"

המספר שלוש הוא סמל לחוזק - הוא מסוגל לגשר בין שני אנשים והוא מסוגל להכריע. לכן הוא סמל לחוסן וחוזק.

לדוגמא:
המלאכים אומרים קדוש קדוש קדוש שלוש פעמים
בהתרת נדרים אנחנו אומרים מותרים לכם מותרים לכם מותרים לכם שלוש פעמים
כשעולים לרגל עולים שלוש פעמים בשנה
יש לנו תורה שמחולקת לשלוש תורה נביאים וכתובים
שלושה אחים הוציאו את בני ישראל ממצרים משה אהרון ומרים
ישראל הם שלושה: כהן לוי וישראל.

וגם בסוד האות גימל יש שלושה חלקים - האדם שנותן - כלומר הגומל. האדם שמקבל כלומר הנגמל. והגמול עצמו.

כנ"ל כדי ליצור ילד והמשך לדור הבא יש צורך בשלושה: אב, אם וה' שנופח נשמה בגוף.

מי שהשם שלו מתחיל באות גימל קשה לו לקבל מרות, הוראות מבוס ובאופן כללי מאנשים, מכיוון שבטבע שלו הוא מרגיש את הצורך להיות גבוה וגדול ולהעניק לאחרים, לכן אדם כזה צריך להיזהר מבדידות או עוני אם לא יצא לעבוד כי קשה לו לקבל הוראות. אדם כזה עלול למצוא את עצמו רב עם אשתו כל הזמן כי היא מבקשת ממנו דברים.

אות גימל היא אות מיוחדת כי היא אחת משבע האותיות שבאות עם דגש ובלי דגש. היא גם אחת משבע האותיות שיש לה ציורים של כתר בספר התורה - כי מי שגומל חסד מגיע לו כתר.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום