פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

סוד האות א

התורה מלמדת אותנו שהעולם נברא באותיות. כולנו מורכבים מאותיות. הכל מורכב מאותיות. בכל אות יש כוח רוחני שדרכו כל דבר בעולם מקבל חיות. כל אות היא בעלת כח אחר ובצירוף האותיות (מילה) נוצר למעשה כח המחובר מחלקי כוחות שטמונים בסוד האותיות. בכל מאמר נלמד על כל אות מהו הכוח הטמון בה ומשלוש זוויות: 1. הערך הגימטרי של האות  2. צורת האות  3. צורת הגיית האות

אריאל ראובן גוז'רברג
יש קובץ הקלטה שניתן לשמוע את הקריין מקריא את המאמר
אופן ההגייה
האות א' הוגים אותה מלשון אלוף, אילוף. אלוקים נקרא אלופו של עולם. האות אלף מייצגת את האלוקים שברא את העולם שהוא אלופו של עולם. פירוש המילה לאלף הוא ללמד וכמו שאומר הכתוב ואאלפך חכמה, כלומר אלמד אותך חכמה, וכמו שאומרים הציבור לאלף כלבים, כלומר ללמד כלבים.
אלוקים נקרא אלוף בפסוק "ונרגן מפריד אלוף", כלומר: מי שכועס מפריד בינו לבין אלוקים. הערך הגימטרי של האות אלף הוא אחד, כי האלוקים הוא אחד ויחיד בעולמו. לכן זו גם האות הראשונה. ללמד שאלוקים היה ראשון לכל הנבראים.
האות א היא האות היחידה שמסוגלת להיות בתוך מילה ולשתוק לחלוטין, לרמוז לך שגם אם אתה לא רואה את קיומו של האלוקים הוא שם וקיים, לכן המילה בראשית עם אלף שותקת - לרמוז לך שאת כל הבריאה ברא האלוקים וכביכול השתיק את עצמו ולכאורה לא ניכר שקיים בורא.
דרך אגב וזה המקום להזכיר שהמילה עולם מלשון העלם - שהקב"ה העלים את עצמו בפנים.
והמילה הטבע היא בגימטריה אלוקים. המילה אלף גם אותיות פלא - מהסיבה הפשוטה שאין האדם יכול לתפוס את האלוקים בשום צורה במחשבתו וזה מופלא מבינתנו.
עוד כשנתבונן במילה אלף נראה שהיא מורכבת משתי מילים אל + פ. כלומר האלוקים ברא את העולם בדיבור, כביכול עם הפה.
כשמסבירים שהנשמה שנמצאת במח היא הכח המניע את האדם לכן אומרים אלך, אבוא, אעשה, אשמור וכו'...כי בזכות האות א' שהוא הכח האלוקי באדם אנו מבצעים פעולות.

יש 4 אותיות שנקראות אותיות גרוניות, שכשהוגים אותן משתמשים בגרון עמוק בלבד והן א - ה - ח - ע.
כל שאר האותיות הוגים אותן מחוץ לזה, לדוגמא האות ת' היא אות שמשתמשים עם הלשון, האות סמך עם השיניים, אבל ארבעת אלו האותיות בלבד אהחע הן ממש מתחילת הפה, לרמוז לך על האות א' בין היתר שהיא קשורה לכל האותיות, ובאמת אלוקים שברא את העולם בדיבור התחיל באות אלף ומשם יצאו כל האותיות.


 
צורת האות
האות אלף נראית כמו שלוש אותיות, יוד ואו והאות יוד. האות יוד בגימטריה עשר, האות ואו בגימטריה שש. סה"כ 26. שמו של הקב"ה הויה בגימטריה 26 כנ"ל.
ערכה המספרי
המילה אלף מורכבת משלוש מילים: אלף / למד / פה. יצא לנו סוג של משפט: האלף מלמד את הפה.
ובאמת הנשמה שהיא החלק האלוקי שבאדם - הוא מלמד את הפה לדבר.
כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם הוא הפיח בו נשמה שעל הנשמה אומרת התורה שזה חלק מאלוקים ממש. אז האלף - שזה החלק האלוקי שבאדם הנמצא במח - כי הנשמה נמצאת במח - מלמדת את הפה לדבר. כלומר בזכות הנשמה שיש לאדם הוא יכול לדבר, לעומת זאת לחיות אין נשמה ולכן אינן מסוגלות לדבר אלא רק להשמיע חלקי צלילים.

הערך הגימטרי של האותיות המרכיבות את המילה אלף, שהן אלף, למד פה הן גימטריה: א=1 ל=30 פ=80
סה"כ 111 ואם תקחו את המילה עצמה אלף שהוא לשון אלף, יצא לנו 1111. לרמוז לנו שכל ארבעת העולמות שנבראו - נבראו אך ורק על ידי האחד שהוא האלוקים. אלופו של עולם.

האות אלף בגימטריה אחד והמילה אלף היא בגימטריה 1, לרמוז לך שאלוקים הוא ההתחלה והוא הסוף להכל.

המילה אדם מתחילה באות אלף ולאחר מכן דם. לרמוז לך שמי שמעורב ביצירת האדם הם אלוקים והדם. ומה זה הדם? דם בגימטריה אב + אם. כלומר אלוקים + אב + אם = אדם.
 
כמה חידודי לשון מעניינים
המילה אמת - תוציאו את אלוקים כלומר את האות אלף יוצא לכם מת - כי האמת היא שאלוקים בכל מקום.
המילה אדם - תוציאו את אלוקים כלומר את האות אלף יוצא לכם דם - כי האדם מתקיים בזכות הנשמה שהיא החלק האלוקי באדם ואם לא הוא - נשאר דם.

ומעניין שהמילה מת והמילה דם דומות בגימטריה 444 לעומת 44.

פירוש המילה אהבה בגדול היא נתינה וכשמוציאים את האות אלף שזה כח הטוב האלוקי לתת - נשאר רק הבה - מלשון קבלה. רק רוצה לקבל - אז אם אתם רואים שמישהו רק רוצה לקחת מכם - דעו שאין הוא אוהב אתכם.

העולם מונהג על ידי האלוקים בשני כוחות עיקריים, חסד ודין. המילה אחד מתחילה באות א' שהוא האלוקים כידוע, ולאחר מכן ח + ד שהם הכוחות שהאלוקים האחד מנהיג את העולם חסד ודין. כלומר כל דבר שבא בעולם לאדם בין אם הוא נראה לו טוב ובין אם נראה לו רע, זה הכל לטובתו של האדם במידת החסד או במידת הדין.
 
מי שהשם שלו מתחיל באות א
מכיוון שבאות א' נברא כל העולם, והיא מייצגת את האלוקים, אדם שהשם שלו מתחיל באות א' יהיה יצירתי מאוד, מצד שני אדם כזה מסוכן מאוד לעצמו, כי קשה לו לקבל הוראות מבוס כי הוא מרגיש עצמו הבוס - והוא מסוגל להיות חסר גבולות מאוד.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום