פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

  השמים מעידים

דף הבית >> השמים מעידים

מעלתו של מזכה הרבים בשמים:

אין חטא בא על ידו הרב אמנון יצחק

הקב"ה הולך עימו במידת החסד

זוכה לבנים צדיקים

הזכות אינה סרה ממנו

אהוב ביותר בשמים

נכנס לשבעים עולמות גנוזים שאינו נכנס לשם אדם אחר

הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלה הכרויות לדתיים

כשנפטר מן העולם, המלאך מיכאל מקדים שלום לנשמתו

מדרגתו גדולה מצדיק גמור שהגיע לדרגת מלאך

מוצא חן בעיני ה'

גדול מאליהו ואלישע שהחיו מתים

הקב"ה נושק דיוקנו על פיו

מעלים אותו בשבעים מעלות

מראים לו מה ששום צדיק לא רואה

זכאי לעולם הזה ולעולם הבא וה' מברכו בשמו

זוכה ויושב בישיבה של מעלה

נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית   עורך דין לפשיטת רגל

 

מי אתה הרב אמנון יצחק? הסרט - הגירסא המקוצרת

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום