פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

הילד המזרק והדיבוק - חכמת הרב אמנון יצחק
 
לפעמים? מי יודע מה הייתם צריכים להיות אם לא הייתם כועסים, שאפי` אם פסקו על האדם גדולה מן השמים, יורידו אותו ממנה, אליאב היה צריך להיות מלך ישראל, אתם שומעים? אליאב היה צריך להיות מלך ישראל, אבל מה קרה, תשמעו מה כתוב בפסוק, מאיפה אנחנו יודעים שאליאב היה צריך להיות מלך ישראל והוא לא זכה? כתוב ויחר אף אליאב בדוד ויאמר למה זה ירדת ועל מי נטשת את הצאן כי למען
ראות המלחמה ירדת, אה, אליאב צועק על דוד אחיו ואומר לו אתה בשביל לראות את המלחמה עזבת הפקרת את הצאן ככה, ויחר אף אליאב - כועס, כתוב בגמ` וכי עזב שמואל משיחנו וכל הוא כתיב לא בזה בחר ה`,

עורך דין לפשיטת רגל
כשירד שמואל למשוח אותם את אחד מבניו של ישי אז בכל אחד שהוא ראה העביר לפניו את הפנים לא בזה בחר ה` עוד אחד לא בזה בחר ה` לא בזה בחר ה`, כשהגיע אליאב אמר כי מאסתיהו, ז``א שעד עכשיו היה אהוב, ועכשיו מאסתיהו, למה? נמצא בו המדה הזאת של כעס בכח לא בפועל באמת הוא עוד לא כעס כי המקרה עם דוד היה לאחר מכן אבל היה לו כבר שורש של כעס, הפסיד מלכות ישראל לו ולכל צאצאיו עד סוף כל הדורות כי היה בו שורש של כך אפי` הנביא הכי גדול שמואל הנביא מבין רואה עד סוף כל הדורות לא יכול לראות בנבכי לבו של אדם נקודות כאלה, ע``ז נאמר ה` יראה ללבב, אתם שומעים והוא דן אותו הקב``ה דן אותו בנקודה הפנימית שלו, אבל עוד לא כעס עוד לא עשה כלום למה הוא הפסיד? הקב``ה בעומק דינו מסתכל על האדם בפנימיות שלו ודן אותו, יהודים יקרים המעשים החיצוניים שאנחנו עושים הם נובעים מפנימיות משורשים פנימיים, מנימים דקים מנגיעות, מדות לא מתוקנות מחשבונות אנוכיים וההסברים יבואו בהתאם שלא יתגלה הדבר ואז האדם מסביר את עצמו, אני אספר לכם מעשה יהודים יקרים תשמעו דבר אחד פלא פלאות, היה לי מקרה לא מזמן מאד מענין אתם תאהבו את הסיפור הזה, בא אלי בן אדם אומר לי תשמע יש לי קרוב משפחה שיש לו בן נכנס בו רוח רעה ומדברת לו מתוך הבטן, והם לא יודעים מה לעשות הלכו למקובלים הלכו לזה ניסו עם סטטוס קוו תדבר עם זה פה שם, לחשים שמות קריאות שופרות יורד קצת עולה קצת חוזר עוד פעם, מה לעשות, אמרתי לו תביא לי את הילד רוצה לראות אותו, בא הילד ילד אני יודע בן 10, 11, ואבא שלו, שואל אותו מה קרה, אמר לפני חודש הילד או כואב לו הבטן כואב לו הבטן והוא מתחיל להגיד שהוא שומע מישהו מדבר איתו ואומר לו ככה וככה וכל מיני דברים וזה ופה
ושם, וכשהוא לומד גמרא מפריע לו מפריע לו לא רוצה ללמוד גמרא, שאלתי אותו מה עוד, אפשר לדבר איתו אני יכול לשמוע את הרוח שנמצאת בפנים? אמר לא שומעים אותה אבל מדברים איתה והוא מדבר במקומו, הילד מה ששומע מההוא הוא אומר במקומו, טוב, דבר איתו, מתחיל לדבר, מה זה מתחיל לדבר, הוא קורא לההוא, איך קוראים לההוא קוראים לו דוד, עם הרוח, דוד אתה שומע אותי? אז הילד הזה שקוראים לו ראובן אומר כן. זה דוד מדבר או ראובן? אז הוא אומר דוד. שואל אותו אתה מכיר את זה שעומד כאן אני אומר לו תשאל אותו אם הוא מכיר אותי, אז הוא אומר הוא אומר שהוא לא מכיר אותך אז הוא אומר לו זה אמנון יצחק שמעת עליו? הוא אומר לא. לא שמעתי עליו. מה אתה רוצה? אני לא רוצה לעמוד פה לדבר, זה התשובות שהוא אומר, טוב שמעתי את הדברים, אמרתי והוא אומר שהוא לא עונה לידי, אמרתי אבל לא נסמוך על דעתי קח אותו לרב שלי, לקחתי אותו עם הילד לרב, טוב, בינתיים היהודי הזה הוא מספר לי בדרך שבעצם הוא לא אבא שלו, הוא אבא חורג שלו הוא פשוט נשא את אימו עם הבן, לקח גרושה עם בן, טוב הגענו לרב, הרב שומע את הסיפור אומר טוב, תשאל אותו אם הוא מכיר אותי, אותם שאלות הוא שואל, אמר הוא לא מכיר, טוב שאל עוד כמה שאלות, לא ענה הילד אומר ככה אומר ככה ואתם רואים שהילד ככה מסתכל עם העיניים ועושה כל מיני הוא אומר אאא כואב לו כואב לו וככה, טוב קיצורו של דבר אומר לו הרב תשמע, תגיד לרוח שאנחנו שתינו גוזרים עליה שתצא עכשיו, אז ההוא אומר הרוח את שומעת מה שהם אמרו, אז היא אומרת אני לא יוצאת, לא יוצאת, טוב אני מסתכל על כבוד הרב אני אומר לו מה כבוד הרב אומר, אומר לי זה לא נראה לי, אז ההוא מנסה לשכנע אותנו האבא, תשמעו הילד מתחיל ללמוד גמרא מפריעה לו הרוח, אמר הרב תביא גמרא איזה גמרא אתה לומד תוציא את הגמרא לקח מהזה, תתחיל ללמוד, מתחיל הילד ללמוד איזה גמרא למדת אומר לו מתחיל לקרוא קורא, קורא קורא, תסביר מה אומר פה מה רש``י אומר הילד מסביר מתקדם ככה איזה חצי דקה דקה, לא רואים כלום, הרוח לא מפריעה אז האבא אנחנו שואלים אותו נו הנה הוא קורא לא קורה כלום, אז האבא אומר לו אתה לא מרגיש כלום? אומר לו כן עכשיו מתחיל לכאוב לי קצת הבטן, מתחיל לכאוב לו הבטן, טוב, מתחיל לכאוב הבטן, טוב יהודים יקרים אני פה הפסקתי את הענין, אמרתי לרב אני מבקש להוציא את הילד, הוציאו את הילד, אמרתי לרב
 
כבוד הרב אני חושב שלילד יש בעיה חסר לו צומי, הרב אומר לי מה זה צומי, אמרתי לרב חסר לו תשומת לב, זה האבא מתחתן עם האמא עכשיו הם זוג חדש טרי, הילד היה תמיד עם האמא בא אחד אחר תופס את מקומו של הילד, הילד יש לו בעיה הוא לא יכול להכנס ביניהם, תצא תלך תשחק תזה בינתיים הילד נדחק לפינה, הילד מחפש תשומת לב, בדה מלבו יש לו רוח, אה הוא מטפלים בו 24 שעות, כל הזמן תקשורת חוץ תקשורת פנים, הרב אמר שגם הוא חושב שזה הבעיה, אז הוא אמר צריך לקחת אותו לרופא, צריך לקחת אותו לרופא, אז אמרתי ככה הקב``ה הבריק לי בעיה, אמרתי כבוד הרב יש לי רעיון אני חושב שזה הפתרון, מה? נכניס את הילד ואנחנו נגיד לו שכבוד הרב פסק שאתה צריך לתת לו זריקה בכזה גודל בתוך הבטן ולשאוב את הרוח החוצה וזה יהיה התרופה שלו אין ברירה אחרת, הילד נכנס הסברנו לו מה הולך להיות, למה למה לא לא כואב לי כבר לא כואב לי, למחרת אני שואל את ההוא ששידך בינינו ש אומר לי ההוא בריא נהיה, אמר לו לא זוכר מהרוח לא רוצה לזכור אותה, פוגש אחרי שבוע לא התעורר הרוח, לא התעורר הרוח, הילד נהיה בריא, אתם יודעים היה אצל מקובלים אמרו לו כן מדברים איתו שומעים, סטטוס קוו הכל חריט בריא אין שום דבר, יש לו בעיה של תשומת לב מסכן ילד לא נותנים לו תשומת לב, כזה שורש, התוצאות נראות תרלל אבל זה הכל בעיה קטנה תעניק לו קצת תראה ילד חדש, יהודים יקרים הקב``ה מסתכל ללבב ודן את הבן אדם לפי הפנימיות שלו, זה נקרא שה` יראה ללבב, אבל יש בחינה יותר, יותר, אני ה` חוקר לב, חוקר את הלב, אתם שומעים? לא רואה את הלב עכשיו עכשיו בתוך הלב חוקר, ויויוי אם הוא רואה ללבב שמואל הנביא לא רואה כלום, וחוקר לבב מי רואה? יש עוד בחינה יותר עמוקה, שהקב``ה חוקר ובוחן כליות, כליות יועצות שמה מתחילים כל הענינים, יהודים יקרים אם כן אין לנו שום הבנה בדינו של הקב``ה, אבל אנחנו נראה דבר אחד מדהים, ובואו מפה בעזרת ה` נתחזק בימים האלה לקראת יום הדין להבין איך לכלכל מעשינו לפני שנגיע ליום הנורא ר``ה, אנחנו רואים מה זה מה זה בחינה של הקב``ה, בוחן כליות אני ה` חוקר לב בוחן כליות ולתת לאיש כדרכיו כפרי מעלליו, עד עכשיו שמענו מה זה מיצוי דינו של אדם, אם מעשיו הם בתכלית השלמות ואם לבבו טהור וזך או לא, אבל אם הגיע אדם למדרגה זו שבשלמות שכביכול מסתכל בלבו, אדם כבר שלם מסתכל בתוך לבו ומעיד על עצמו שהוא כבר שלם,
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום