פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

הגדה של-פז

בס"ד                                      

סימני הסדר:
[ראיתי לסדר לפניך סימני הסדר נוסח ש"ס בעת הבחירות, כדי שתהא רגיל ויודע. כמו שנאמר "למען ידעו דורותיכם", "ולמען תספר וכו'" .]

"שַׁבֵּשׁ וּמְחַץ", "לפז תֵּחַץ", "תגיד מֶחְצָה", "תוציא מַצָּה", "טרוֹר עוֹרֵך", "פּוּלְחָן בָּרֵך", "צָפוּן סַלֵּף", "קַלֵּל", "נִרְצָח".

ביאור:   "שבש ומחץ"- שבש ועוות האמת, כדי שתמחץ הקמים עליך.  "לפז תחץ"- תחצה ותחתוך ללא רחם כל התומך במפלגת פז.  "תגיד מחצה"- תאמר רק מחצה מהאמת באופן ש- .  "תוציא מצה"- תוציא ותעורר מצה ומריבה.   "טרור עורך"- ערוך טרור כלפי חפים מפשע .  "פולחן ברך"- ברך על פולחן האישיות שאתה חפץ בו.  "צפון סלף"- את השנאה הצפונה בלבך סלף ואמור כי כל כוונותיך לשם שמיים.  "קלל"- למד לשונך לקלל על כל גבעה רמה.  "נרצח"- מרר חיי מתחריך עד כדי שפיכות דמים, ואף איים על חייו.    
הכרויות לדתיים
בִּזְחִילוּ יצאנו מִשִּבְתֵּינוּ, הא דעתא עניא דהאכִילָתְנוּ קנאתינו, כל דִּנְפִיק ידוהי יִסְפּוֹק, וכל דִּבְעֵי לנַצַח יֵיזל וִינַצַח. שתא הכא, לשתא הבאה בקלפי.
כאן השסני"ק שואל:

מַה נִשְׁתַּנָה הפעם הזה מכל בחירות ?
שבכל בחירות אנו הולכים לַכֵּס במרוצה, והפעם הזה מריבה ומצה.
שבכל בחירות אנו אוכלים שְלָל חלוקות, והפעם הזה מרורים.
שבכל בחירות אנו יושבים בין שׂוֹרְרִים ובין  חשובים, והפעם הזה עלובים.
שבכל בחירות אין אנו טְפֵלִין אפילו פעם אחת, והפעם הזה עשר פעמים.
וזו התשובה :

אוֹיְבִים הָיִינוּ כפרעה לרבי אמנון, והוצאנוהו ביד חזקה ובזרוע חַטָאָה. ואילו לא הציל הקב"ה אותו מידינו, עדיין אנו ובריוננו משעבדים בו היינו. ואפילו כולנו אשמים, כולנו פושעים, כולנו עוברים על התורה, מצווה עלינו לספר בגנותו. וכל המרבה לקלל, הרי זה משובח.
    ברוך המקום שנתן תורה לישראל ברוך הוא.
 
מַעֲשֶה    בדא-רעי  ואללישי  ואטייס שהיו מסובים במכביה והיו מספרים בצערם כל אותו היום.  עד שבאו מנדיהם ואמרו להם,  שנואינו, הגיע זמן ישיבתכם במקום שלְּ-אֵינָם בני ברית

כנגד ארבעה בנים דברה תורה. אחד חכם, ואחד רשע, ואחד תם, ואחד שאינו יודע לשאל.
חכם מה הוא אומר. מה הקללות, והארורים, והנידויים, והחרמות, שנתנו שׁוֹסֵינוּ עלינו. אף אתה אמור לו, "זה דרכם כסל למו".

רשע מה הוא אומר. מה המפלגה הזאת לכם. לכם ולא לו. ולפי שכפר בעיקר, אף אתה הקהה את שניו ואמור לו, בעבור לפיד עשה לי, לי ולא לו. אלו היה שם לא היה נבחר.

תם מה הוא אומר. מה זאת. ואמרת אליו בחוזק יד הוציאו בריוני ש"ס לרבי אמנון, מבית מחוקקים.
ושאינו יודע לשאל, את פתח והַתְרֵה בו. שנאמר, "סורו נא מעל אהלי האנשים הרשעים האלה, פן תספו בכל חטאתם".

הֶם שֶׁעָמְדוּ לרבותינו ולנו, שלא אחד בלבד עמד עלינו, אלא בכל מָדוֹר וּמָדוֹר עמדו עלינו לכלותינו והקב"ה הִצִּילָנו מידם. (בש"ס אין אומרים פיסקה זו)

צֵא וּלְמַד מה בקש דא-רעי לעשות לרבי אמנון, שלפיד הרשע לא גזר אלא על החרדים, ודא-רעי בקש לעקור את הכל. כמו שאמר "להרוס את רבי אמנון" מלמד שמיראתו לכִסְאוֹ עָמַד להשתגע.

"ביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורא גדול, ובאותות, ומופתים".
ביד חזקה ובזרוע נטויה, כמו שנאמר "להרוס אותו ולנתוץ". ובמורא גדול, כמו שנאמר "לא יִמָּחֲלוּ בזה ובבא". ובאותיות, זה המכתב כמו שאמרו "רבם דקרו". ומופתים אלו זיופי החתימות.
 
 
 
דַּיֵינוּ.
אילו מָנְעוּ ממנוּ בוחרים, ולא מיללו הבלי שקרים. דיינו  
אילו מיללו  הבלי  שקרים,  ולא סילפו דברי חכמים. דיינו                      
אילו סלפו דברי חכמים, ולא חִלְּקוּ כִּתְבֵי תעתועים. דיינו                      
אילו חִלְּקו כתבי תעתועים, ולא שכרו בריונים פרועים. דיינו                     
אילו שכרו בריונים פרועים, ולא פִּזְּרוּ אֱדֵי רעל מדמיעים. דיינו                  
אילו פזרו אדי רעל מדמיעים, ולא בִּקְּשוּ בְּרִיר פה יורקים. דיינו                   
אילו בקשו בְּרִיר פה יורקים, ולא קיללו ברחובות ובשווקים. דיינו                   
אילו קיללו ברחובות ובשווקים, ולא עוותו סרט חלקים חלקים. דיינו            
אילו עוותו סרט חלקים חלקים, ולא בזזו הפתקים. דיינו                              
אילו בזזו הפתקים, ולא החרידו עם באין מחולים. דיינו          
אילו החרידו עם באין מחולים, ולא נתנו פתקים פסולים. דיינו                               
אילו נתנו פתקים פסולים, ולא כללום בין דפים שתולים. דיינו        
אילו כללום בין דפים שתולים. ולא נתנו אותיותינו עלומים. דיינו         
אילו נתנו אותיותינו עלומים, ולא כיחשו במספר המנויים. דיינו
 
ומניין שהפיצו הבלים ושקרים, כמו שנאמר "רבם דקרו". ומניין שסלפו דברי חכמים כמו שנאמר "הקדיח תבשילו".  ומניין שהחרידו הבוחרים, כמו שנאמר "כל התומך בו, לא מחול לו בזה ובבא".
 
ולפי שהרבו פשע ואשמה, נדונו במדה כנגד מדה. כמו שנאמר "נותן לרשע רע כרשעתו", ועתה יאמרו איינו.
           
 אֲיֵינוּ ???
אילו העמיד מפלגת חברים,  ולא נטל מעמנו בוחרים. איינו
אילו נטל מעימנו בוחרים, ולא גילה קלונותינו המחפירים. איינו
אילו גילה קלונותינו המחפירים, ולא מֶנַעוּנוּ מהיות שרים. איינו
אילו מנעונו מהיות שרים, ולא נתנוּנוּ בזויים. איינו
אילו נתנונו בזויים, ולא נָטְלוּ ממֶנּוּ מָמוֹנִים. איינו
אילו נטלו ממנו ממונים, ולא הֱחְלִיטוּנוּ כִּמְצוֹרָעִים. איינו
 
עַל אַחַת כמה וכמה טובה כפולה ומוכפלת למב"ה עלינו. נטל בוחריהם,  גילה קלונותיהם,  מנע שׂרָרוּתָם,  נתנם בזויים,  נטל ממונם,  הֱחְלִיטָם כִּמְצורעים.
 
 
עַל אַחַת כמה וכמה טובה כפולה ומוכפלת למב"ה עלינו. נטל בוחריהם,  גילה קלונותיהם,  מנע שׂרָרוּתָם,  נתנם בזויים,  נטל ממונם,  הֱחְלִיטָם כִּמְצורעים.
        לשנה הבאה בקלפי        
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום