פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

תגובת הרב אמנון יצחק לבחירות 2013

כולם מחכים לתגובת הרב אמנון יצחק. חלק אמרו שהוא עזב את הארץ, חלק אמרו שהוא רץ לבחירות בראשות העיר בבני ברק...
אבל הנה האמת:  הכרויות לדתיים
אמש 24/01/2013 נכנס הרב לאולפני כרטא TV ושידר לארכיון באופן זמני את תגובתו...
בין הדברים, הוא הקריא מכתב שקיבל מאחד האוהדים, להלן הדברים שהקריא הרב בתוך תגובתו:
נסיון העקדה
אברהם אבינו עליו השלום נתנסה בעקידת יצחק נסיון גדול מאוד והוא; 79 שנה הוא אמר לאנשי
דורו שאסור להקריב את הבן למולך ולאחר מכן כשהקב"ה פונה אליו ואומר לו: "קח נא את בנך יחידך את יצחק..." הוא הולך לעקוד את יצחק בנו על אף שכולם באותו דור צחקו עליו וביזו אותו. הוא הלך לעשות רצון ה'. כשהגיע לקיים את מצות ה', השטן והתחפש לדמויות שונות שנגלו אליו
ואמרו לו שלא כדאי לו לעשות דבר זה ושלא יקיים את מצות ה' כי הוא זקן ובנו הוא בן יחיד ובודאי שהקב"ה לא התכוון לזה שיעקוד את בנו שנתן לו לעת זקנתו ואפילו בכה ואמר שדואג לאברהם וליצחק וכו' וכאשר בסופו של דבר עוקד אברהם אבינו את יצחק הקב"ה פונה אליו ואומר לו: "אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה כי עתה ידעתי כי ירא אלוקים אתה ולא חשכת את בנך... ממני". מה אמרו לו אנשי אותו הדור: "אברהם אתה רואה אתה חושב עצמך לחכם גדול, באת והוכחת אותנו כל הזמן לחזור בתשובה ולהתקרב לאלוקים וכן אמרת לנו לשבור הצלמים וכן לא להקריב את הבן למולך ואתה באת ואמרת שיש לך מצוה מהקב"ה להקריב את בנך למולך... א"כ מדוע הוא לא נתן לך להקריב את בנך? משמע שאתה סתם בדית מליבך, אז תדע לך שבזבזת 79 שנים וכולן ירדו לטמיון מכיוון שכל מה שעשיית לא היה אלא מליבך וכל זה היה רק בשביל כבוד עצמך... עובדה; שם ועבר גדולי הדור לא יצאו כמו שאתה יצאת על כולם ולא אמרו לעשות כמוך, מכאן ראיה למה שאמרנו...
הרה"ג הרב אמנון יצחק שליט"א שה' יאריך ימיו בטוב ושנותיו בנעימים 53 שנה אמר לאנשי דורו להתרחק מהטמבלויזיה ולהתרחק מהתשקורת וכן התרחק מהפוליטיקה וכו'. והקב"ה ציוה אותו ע"י הרב שטינמן שליט"א: "אם יש כח מצוה להציל". ואכן הוא פתח את המפלגה והלך לקיים רצון ה' על אף שכולם צחקו עליו וביזו אותו, הוא הלך לעשות רצון ה'. כשהגיע לקיים את מצות ה' בדרך הגיע השטן והתחפש לדמויות שונות בדוגמת רבנים ו'גדולי דור' שנותנים לו 'עצות' לרדת מהעץ ולא כדאי לו להכנס לזה ואם לא יכנס יקבל משרות וכו' ואפילו בוכים על מה שעושה כאילו הם יותר גדולים מהקב"ה שאומר לו לעשות זאת והם 'חושבים' שלא כדאי מכל מיני סיבות ושיקולים. וכאשר בסופו של דבר מגיע הרה"ג הרב אמנון יצחק שליט"א לפתוח הקב"ה לא נתן לזה להתממש. מה כולם אמרו: "ראית, א. אין לך כח. ב. כל מה שאמרנו לך צדקנו עובדה שלא יצא לך מכל זה כלום. אם היית שומע לנו מהתחלה היית זוכה אולי לכבוד או תהילה... עובדה שגדולי ישראל לא יצאו איתך.. א"כ זה מראה שכל מה שיצאת על כולם ומה שאמרת לנו לחזור בתשובה ולשבור את הדיסקים וכן להתנזר מהפוליטיקה ומהתשקורת וכו' הכל סתם בדית מליבך א"כ תדע לך שבזבזת את 53 השנים וכולם ירדו לטמיון והכל היה אך ורק לכבוד עצמך...
אך הקב"ה יודע המחשבות והוא פותר הפתרונות וידע שכל מעשיו של הרה"ג הרב אמנון יצחק שליט"א כולן על דרך האמת ולשם שמים ובודאי כל מה שעשה לא ירד לטמיון, אדרבה; הוא עלה על כולם ("רבות.. עשו חיל ואת עלית על כולנה") וממנו תבוא הישועה לעם ישראל מה שלא יזכו כל שאר ה'גדולים' של אותו דור. ודווקא זה שהוא התעסק בדברים אלו ועמד בנסיון ונתעלה על אף כל הבזיונות זה ירים אותו להיות כאברהם אבינו שנעשה לאבי האומה, כך כבוד הרה"ג שליט"א יהיה המנהיג האמיתי שיוכל לגאול אותנו גאולת עולמים, אמן.
(במדרש מובא; שלושה רוכבים על אותו חמור מששת ימי בראשית; אברהם- "ויחבוש את חמורו", משה- "וירכיבם על החמור", משיח- "עני ורוכב על חמור". שלושתם רוכבים על החומר ועושים נגד ההגיון ונגד כולם באותו דור)
עד כאן דברי המכתב

תגובתו המלאה של הרב אמנון יצחק תשודר ביום ראשון באתר האוהדים
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום