פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

מי הוא זה שיקרא ויעיין בשכלו בעמוד זה ויישאר אדיש?
מסכת דרך ארץ: הרוצה להידבק באהבת חברו - ישא ויתן בטובתו. עד כאן לשון המשנה.
עכשיו תגידו לי אתם: עד כמה גדולה אהבתו של אדם לישראל שנושא ונותן בטובתם במשך 35 שנים 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע???

במשך 35 שנות פעילות, הרב אמנון יצחק שליט"א החזיר כחצי מיליון יהודים בתשובה באופן אישי, ואלו החזירו רבים נוספים.

היום בישראל יש למעלה ממיליון וחצי יהודים אשר חזרו בתשובה חלקם הנכבד בזכות פעילותו של הרב אמנון יצחק.     הכרויות לדתיים

 

במשך 35 שנות פעילות, כיתת רגליו ממקום למקום בכל רחבי העולם כולו, נלחם באתאיזם, ומחדיר אמונה אצל רבבי רבבות אלפי ישראל, בוודאי ניתן לומר שהצלחתו כבירה לאין שיעור.

 

במהלך אותן עשרות אותן השנים, הוציא הרב אמנון יצחק שליט"א 70 מיליון קלטות וידאו, טייפ, דיסקים MP3 MP4   עורך דין פשיטת רגל

(מסקנת תחקיר של עובדה עם אילנה דיין) והיום רשת האינטרנט בכלל והיוטיוב בפרט מלאים בחומרי הסברה יהודיים של הרב אמנון יצחק.

 

אין ספק שלרב אמנון יצחק יש סייעתא דשמייא מיוחדת!

בתחילת דרכו של הרב אמנון יצחק, נושא התשובה בכלל והרב אמנון יצחק בפרט היו ללעג וקלס

חרדי נתפס בעיני הציבור לא כאדם אלא כפרא הזוי ובזוי

פסיכולוגים כינו את החרדי כאדם בעל הפרעה שזקוק למשהו גדול ממנו להישען עליו

הרב אמנון יצחק נלחם בכל כוחו ומעוזו נגד מתנגדי התורה

השפיל את השקר ונשא את האמת אל על

והכל עשה לכבודו של מי שאמר והיה העולם

הדיר שינה מעיניו ומעפעפיו תנומה

להלן מקצת פעולותיו ומלחמתו בשונאי התורה

משה רבינו הוריד תורה לעם ישראל - הרב אמנון יצחק חילק דיסק עם כל התורה כולה בכל תיבת דואר בישראל

 

אומרת הגמרא שבדורו של חזקיה לא היה תינוק שלא היה בקיא בהלכות טומאה וטהרה - הרב אמנון יצחק זיכה את הציבור ואלפי יהודים גורסים 7 דפי גמרא ביום, ואלפי יהודיות לומדות תנ"ך בכל יום עד לסיומם של התנך והשס.

 

אברהם אבינו ושמואל הנביא הלכו מעיר לעיר, ממקום למקום, ולימדו את הציבור תורה, הודיעו שיש בורא לעולם וצריך להישמע לדבריו -  הרב אמנון יצחק עושה כן כבר 35 שנה.

 

המן הרשע רצה להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים נער ועד זקן טף ונשים ביום אחד , מרדכי היהודי גזר תענית שלושה ימים ברציפות על הציבור ובזכות זה התבטלה הגזירה מעל עם ישראל ותלו את המן על העץ.

 

כשאחמדניג'אד הודיע שהוא רוצה להשמיד את עם ישראל, הרב אמנון יצחק ואלפי חסידיו בהוראתו קיבלו על עצמם תענית 40 יום ברציפות (כנגד שלושה ימים רצופים של מרדכי), והתבטלה באופן זמני גזירת השמד מעל עם ישראל. 40 יום הסתייימו בדיוק בפורים.

 

אלישע ואליהו הנביא החיו את המת.

בימינו: תינוק שנולד לא חי, ללא דופק במשך יותר מ20 דקות - הרב אמנון יצחק ברך את התינוק וקיבל על עצמו להתענות 40 יום למען הצלת התינוק ותוך דקות ספורות חזר הדופק לילד והיום הוא חי בריא ושלם.

כאות הוקרה, הורי הילד בחרו לקרוא לילד על שמו של הרב אמנון יצחק.

 

יצחק אבינו עלה על המזבח במטרה להיעקד כפי שציוה הבורא ובכך ויתר על חייו - הרב אמנון  קיבל איומים רבים שיירצח אם יגיע למקום פלוני להרצאה שאירגנו לכבודו. הרב אמנון יצחק הגיע להרצאה בכל זאת תוך כדי סיכון חייו.

מעלתו של מזכה הרבים בשמים:

אין חטא בא על ידו

הקב"ה הולך עימו במידת החסד

זוכה לבנים צדיקים

הזכות אינה סרה ממנו

אהוב ביותר בשמים

נכנס לשבעים עולמות גנוזים שאינו נכנס לשם אדם אחר

הקב"ה גוזר גזירה והוא מבטלה

כשנפטר מן העולם, המלאך מיכאל מקדים שלום לנשמתו

מדרגתו גדולה מצדיק גמור שהגיע לדרגת מלאך

מוצא חן בעיני ה'

גדול מאליהו ואלישע שהחיו מתים

הקב"ה נושק דיוקנו על פיו

מעלים אותו בשבעים מעלות

מראים לו מה ששום צדיק לא רואה

זכאי לעולם הזה ולעולם הבא וה' מברכו בשמו

זוכה ויושב בישיבה של מעלה

נעשה שותף לקב"ה במעשה בראשית


הרב אמנון יצחק תמיד נושא אצלו כיס מלא בשקלים בכל רגע ורגע, מהרגע שקם עד הרגע שנכנס לישון, כדי שתמיד יהיה זמין לידו מצוות צדקה ולא חלילה יפספס לעולם. כל מי שפושט ידו, מיד מושיט הרב אמנון יצחק את ידו לכיס ונותן צדקה לכל מאן דהוא.

הרב אמנון יצחק ישן בממוצע 4 שעות בלילה, כל שאר הזמן מקדיש הוא להחזרה בתשובה של עם ישראל

הרב אמנון יצחק התענה 40 יום ברציפות כדי שילד (רך שנולד) יחזור לחיים (עיין סרט חיה יחיה בעמוד ניסים)

על פי ההלכה, הרב אמנון יצחק פטור מן התפילה ומעולם לא ניצל זאת (הקלטה מאחת ההרצאות בשיעור הבוקר)

הרב אמנון יצחק מתענה בתעניות דיבור כבר 18 שנים ברציפות בכל שבת

הרב אמנון יצחק חילק מאות מיליוני שקלים בחינם כדיסקים / קלטות וכו'...

הרב אמנון יצחק אחד מהאחראיים להקמת ארגון הידברות. לפני שהקים הרב זמיר כהן את ארגון הידברות, בא להתייעץ ולקבל הכוונה של הרב. הרב אמנון יצחק הדריך וסייע לרב זמיר כהן בתחילת דרכו.

הרב אמנון יצחק הלך להרצאות גם בזמן אבלו. כשנפטרו הוריו של הרב, לא פסק הרב אמנון יצחק לזכות את עם ישראל למרות הכאב והצער בו היה שרוי, ולא נתן לקהל הרגשה שהם נטל ועול.

הרב אמנון יצחק הלך להרצאות גם כשאיימו עליו שיהרגו אותו אם ימשיך להחזיר יהודים בתשובה. 

הרב אמנון יצחק גרם ועזר לאלפי משפחות לעלות לישראל

הרב אמנון יצחק הקים עמותת חסד בשם "פנים שוחקות" להאכלת משפחות במצוקה ומחלק בחינם אוכל בכל שבת אולי למאות משפחות

להלן מספר ציטטות:

מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א: "תסתכלו עליו טוב טוב עכשיו, כי בעולם הבא לא תראו אותו, הוא נשמה מיוחדת שירדה לעולם" ונשק לו על מצחו

הרב אלישיב: "יהי חלקי עימו"

הרב שטיינמן: "הרב אמנון יצחק גברא דמרי סייעא" (גבר שהקב"ה עוזרו)

הרב יהודה שפירא: "יהי חלקי עימו"

*נקודה לציון: הרב שטיינמן הוא גדול הדור במגזר האשכנזי, אין אצלו מילה מיותרת שהוא מוציא מפיו. בכל השס כולו רק על שני תנאים אמרו שהם גברא דמרי סייעא, והרב שטיינמן בחר לומר את המילים הללו על הרב אמנון יצחק שליט"א.

להלן מכתבי גדולי הדור שקוראים לרב אמנון יצחק הרב הגאון:

 

להורדת מכתבו של הרב פאם מדבר על הרב אמנון יצחק לחצו כאן לקובץ צפיה לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב עובדיה על הרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב גראס חסידי בעלז על הרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב גרוס מיטלמן ברונפמן על הרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבה של העדה החרדית לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבם של חסידי בובוב לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב שפירא פכטר קרליץ ליפקוביץ לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב בעדני לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבם של בית דין צדק העדה החרדית לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת לקט מכתבים של כל גדולי הדורהרב עובדיה יוסף הרבנים שפירא גרוס גראס מיטלמן קנייבסקי שטרנבוך קרליץ פאם שכטר סולומון

לחצו כאן

מכתבו של הרב יצחק יוסף לרב אמנון יצחק לחצו כאן

הרבנים שך ישראל יעקב קנייבסקי שמואלביץ לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב שיינברג לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב שטרנבוך לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב ניסים קרליץ לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של האדמור מנובמנסק לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב עובדיה יוסף בכתב ידו לרב אמנון יצחק לחצו כאן

להורדת מכתבו של הרב זליכה לשופר ולרב אמנון יצחק לחצו כאן

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום