פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

נדידת היבשות

ויאמר אלוקים, יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד ותראה היבשה ויהי כן. 
הפסוק למעשה אומר ותיראה היבשה בלשון יחיד, משמע שבבריאת העולם ברא הקב"ה יבשה אחת.

ובאמת כל בני האדם עד לפני כ600 שנה חשבו שכל העולם כולו יבשה אחת היא. 

אבל הזוהר הקדוש לפני כ2,000 שנים אמר כך: "ארץ אחת ממש הוציאו המים, וממנה נתהוו שבע ארצות", כלומר: הזוהר הקדוש אומר שיש 7 יבשות. 

כמובן כהרגלם של מדענים לא להאמין בתורה, צחקו על הדתיים הפרימיטיביים...

גם לפני ספר הזוהר כתב איוב כך: המעתיק הרים, ולא ידעו, המרגיז ארץ ממקומה ועמודיה יתפלצון"
פירוש: המזיז הרים ומניע ארץ ממקומה עד אשר התפצלו לחלקים חלקים. 

רק לפני כ70 שנה, קם גיאולוג גרמני בשם אלפרד לות'ר וגנר בספרו מוצא היבשות והאוקיינוסים שהודפס ב1915 ושם הוא מתאר איך כל היבשות הן למעשה חלקי פאזל שנפרדו זה מזה. 
במחקרים נוספים הראה שיש חיבור גם בסוג הצמחים ובעלי החיים.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום