פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

יש לך אינטרנט? הרב שטיינמן אומר שאתה בבוץ חביבי

באתר האוהדים הרב אמנון יצחק - פורסם לאחרונה אישור בהקלטת קולו של הרב שטיינמן שבו הוא אומר במפורש שהמתייעץ עימו מותר לו להקים אתר הכרויות ומערכת שדכנים מכיוון שמי שיש לו אינטרנט זה נקרא בוץ ואם כבר יש אינטרנט - אז עדיף להוציא משם את הדברים הטובים. 
רבים תהו על דבריו של הרב שטיינמן - מה פירוש בוץ?
 
גזירת האינטרנט:
א. הגזירה כאמור כבר קיימת ומפילה מדי יום אלפים ורבבות לשאול תחתית, כבשנים ומשרפות של שריפת נשמות וגוף קיים.
ב. גזירה זו היא גם על ילדים מגיל 10 ומטה אם יש בביתם או לחבריהם מחשב או מכשיר טרף וקיימת עד גיל 60 ועד בכלל, גם אנשים בגיל זה נופלים בתהומות החטא.
ג. גזירה זו היא על כל כדור הארץ. כל תושבי העולם טובלים בביצה בוגדנית זו. גם הגוי הוציא את המושג ״משפחה״ מביתו והכניס במקומו אינטרנט. וכל הטובע בביצה זו נהפך לחית אדם ללא יושר, מוסר ובושה,
שקוע בפריצת כל גדר של ג׳ עבירות החמורות ואיבוד צורת אדם. והסכנה לכל כלל ישראל הפזורים בכל מקומות מושבותם גדולה ועצומה. הגוי הנבון כבר לא הורג את היהודי [חוץ מכמה פנאטים בעזה והגלילות...] חבל על כל טיפת דם שלו, זה גם לא הומאני ודמוקרטי להרוג היום הגוי מחטיא. הוא נותן ליהודי החכם אייפון ביד והיהודי נהפך להיות שלו. בסבלנות ובשלוה ללא יריית כדור!
ד. אין לנו בענין זה שום מסורת. אין משנה ברורה אין חזו״א ובריסקער רב. אין מוסר ואין חסידות. התורה וההשקפה בענין זה ודרכי המלחמה אינם ברורים, אפי׳ ההלכה היבשה באו״ח, יור״ד, וחו״מ אינם ברורים אפי׳ לרבנים וליושבי על מדין, ואדרבה מי שצדיק יותר, פחות יודע בכלל במה מדובר. [נסה לברר אצל רב שכונתך אם כתיבת חידו״ת במחשב פרוץ זה יהרג ואל יעבור, אם יש דין השבת אבידה באייפון, אם מותר לבזות את המוציא אייפון בביהכנ״ס, והחזר תשובה ברורה]. ורוח הטומאה המקיפה את היקום פוגעת גם בגדולים וטובים מבלי שירגישו.
ה. בגיוס השקט הזה מגויסים אלפים ורבבות. הם לא לבושים במדים בצבע זית הם עדיין לובשים כיפה שחורה, יארמולקע, פראק או כתונת פסים, עד שאנו מתעסקים בגזירת הגיוס הסט״א כבר גייס אלפי נשים ובנות המתחנכות בבתי יעקב ומביאות פרנסה מאינטרנט פרוץ.
גם קנאים, חסידי סאטמאר ובריסק, גור תולדות אהרן וקרלין מגויסים. לא רק חבקו״קניקים. אין חצר אחת שיכולה להבטיח שהיא נקיה. גם כאלו שמקללים את המדינה שריה ושופטיה, חשופים לסכנת גיוס זה או שהם כבר מחוילים בצבא האינטרנט, ואף אחד לא חולם לכנות אותם בשם חרדקי״ם.
עלינו להבין שגזירת הגיוס הינה יוצא פועל מחטא האינטרנט ובמקום להלחם בחטא אנו נלחמים עם המקל. אם יש במחנה החרדים אנשים המחזיקים מכשירים טרפים אלו ואנו לא מקיאים אותם החוצה בידיעה שאינם חרדים אלא מזרוחניק׳ס, זה מביא עלינו את הגיוס.
בנט ולפיד זועקים על ״אברך״ זה שאשתו לבושה בפריצות ״חרדית״ והוא עם טלויזיה בכיס 24 שעות ביממה - כולך שלי!
ואם לא, אגייס גם את החברותא שלך ואת כל ישיבתך המחפה עליך ושותקת שתיקה רועמת.

״ואם העלים יעלימו עמי הארץ עיניהם מהאיש ההוא בתיתו מיזרעו למולך האינטרנט לבלתי העיף אותו ממלגת הכולל או מהישיבה ושמתי את פני באיש ההוא ובמישפחתו ובכל הזונים אחריו״

עלינו לצאת במלחמת חרמה נגד גזירה זו, ברעידת אדמה עולמית. לא יתכן שכל העולם רועש וגועש בכנסי ׳הדר קבלוה׳, וכאן בארץ הקודש בכפר הקטן יש דממת אלחוט. א״א לתקן את שיקאגו ומנהטן, אנטוורפן ויוהנסבורג לפני ארץ הקודש.
לא מספיק לא ללכת לצבא. צריך להקים צבא שילחם בכל החזיתות באויב האמיתי של היהדות, בכל האמצעים העומדים לרשותינו בחכמה ובהשכל בנחישות וללא רגישות, עם עמלק לא נלחמים עם כפפות.
חיל רבנים של פסקים והלכות, חיל חינוך של משגיחים ויועצים.
חיל טכני - למציאת פתרונות, חיל תפילה - על כל אחד ואחת שלא יחשפו לטילי האויב, חיל הסברה ומודעות - בפרסום גרפי יוקרתי וחכם (כמו שאנו יודעים להשקיע בעד הבחירות או נגד...).
חיל מחאה - נגד פורצי גדר, חיל מודיעין - לתפיסת הבוגדים שבתוך מחנינו בישיבות ובמוסדות החינוך.
חיל תשובה - יד לאחים חדש לאלו שנפלו, חיל תקציב - לכל הפעילות הנ״ל, חיל אסטרטגיה - לעקוף את הסט״א ולתכנן את יום המחר, פן יהיה מאוחר לפני המכשיר החדש שח״ו יצא בעתיד.
עליך להתחיל לחשוב לאיזה חיל אתה מתגייס, במה אתה יכול לעזור כדי להדוף את האויב השקט העובד 24 שעות ביממה עם תקציבים של מיליארדים כדי להצליח להפיל עוד יהודי או יהודיה ברשת הטמאה לשאול תחתית באיבוד ב׳ עולמות, אל תשב רגוע, האויב כבר תקע את המטוס במגדל שלנו והקומות מתרסקות אחת אל אחת.
לכל הפחות הצטרף אל האברכים והבחורים שהחלו להתפלל לזעוק ולהתחנן על בני התורה בתפילת מזמור קי״ט כל שבוע - כל יום 3 אותיות ובשב״ק 4, ואל תחכה שהרב יגיד, אם הוא יגיד אתה תתפלל כי הוא אמר ולא כי באמת כואב לך, כי באמת אתה מרגיש סכנה, הסלמה בשטח הישיבות.
החותם בזעקה ״אל תיתן נחלתך לחרפה למשול בם גוים מאמריקה וסין המייצרים מיליוני מכשירים ואפשרויות
להחטיאו בלי להורגו״.
בברכת התורה,
צא הלחם בעמלק - היום ולא מחר פקס - 02-5666993
מוקד יעוץ וניתוק אינטרנט ניתק כבר כ-15,000 מחשבים מאברכים שאין להם צורך אפי׳ באינטרנט חסום, ע״י 80 נציגים ברחבי הארץ.
טלפון 1599-50-22-00 מקור הכתבה אתר שטייגן
חוזר בתשובה? יש לך אינטרנט? אתה בבוץ...אבל הנה דרך להתחתן בקדושה ולצאת מהבוץ לחצו כאן
מכיר שדכן? רוצה להיות מנהל מכירות ולגייס שדכנים למערכת השדכנים של ישראל? 
מערכת השדכנים של ישראל הוא אתר האינטרנט היחידי המאושר על ידי גדולי הדור לניהול שידוכים דרך האינטרנט
לחצו כאן הצטרף עכשיו ותתחיל להרוויח כסף
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום