פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

מי גילה את החיסון? - הגוי או היהודי??
**********************************

אחת התגליות המדעיות האדירות אשר הביאה להצלת רבבות מליוני בני אדם בכל רחבי תבל, וללא ספק ניתן להציבה בשורה הראשונה של התגליות החשובות בהיסטוריה העולמית, זוהי תגליתו הנפלאה של ד"ר לואי פסטר בדבר הריפוי ע"י שימוש באותו החיידק אשר אנו מבקשים להנצל ממנו. הד"ר פסטר ערך כידוע מחקרים בריפוי מחלות וביניהן בריפוי מחלת הכלבת. ולאחר שהמצאתו נחלה הצלחה מדהימה מעל ומעבר למצופה, עבר לטפל במחלות שונות נוספות באותה שיטה. 

עד עצם היום הזה משמשת תגליתו של ד"ר פסטר כבסיס מרכזי לכל סוגי החיסונים. ומן הראוי לציין כאן עוד בהקשר לכך את התפתחות שיטת הריפוי ההומאופטית המבוססת על ריפוי דומה בדומה (-ריפוי מחלה ע"י מתן תרופה המבוססת על חומר הגורם לסימפטומים דומים לאלו של המחלה). שיטה ההולכת וכובשת את העולם המערבי. 

והנה, בספר "מבוא שערים" אשר מחברו היה בן דורו של ד"ר לואי פסטר מובאת עדות אנשים נכבדים ונאמנים אשר שמעו מידידו הקרוב של ד"ר לואי פסטר, הלא הוא הרב ד"ר ישראל מיכל רבינוביץ, כי ד"ר פסטר קיבל את יסוד מחקרו המהפכני מן... התלמוד. 

וכך קרה הדבר: הרב ד"ר ישראל מיכל רבינוביץ אשר התגורר בפריז, התחיל כידוע לתרגם את התלמוד לצרפתית. תרגומו לסדר מועד אשר הגיע לידידו ד"ר פסטר עורר את סקרנותו של איש המדע הנכבד, והנה לפליאתו הוא גילה בתלמוד במסכת יומא משפט מפתיע: 

"מי שנשכו כלב שוטה (18) (חולה בכלבת), מאכילין אותו מחצר-כבד שלו. (תרופתו שיאכילוהו מיותרת הכבד של הכלב הנגוע)" (יומא פד, א) 

הד"ר המופתע פתח מיד בסדרת נסיונות אשר תוצאתן היתה והינה הצלת רבבות מליוני בני אדם!! 

אכן, הפוך בה והפוך בה, (-בתורה. כלומר עסוק בתורה בעיון, וחפש והעמק בכל דבריה) דכולה (שכל מה שתרצה תמצא) בה! (אבות פרק ה, כב)

לקוח מחוברת "תורה ומדע1" של הרב זמיר כהן שליט"א
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום