פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

היו שיסכימו עם הדברים דלהלן ויהיו שלא. אך לכולם אני ממליץ לעבור על החוברת "שרופי הכבשנים מאשימים" בכדי להבין את בסיס האשמות שמהם מובאים תוכנם של הדברים והסקת המסקנות.
 
מכתב כאוב מחרדי (לא מנטורי קרתא) שליבו בוער על השנאה והקנאה כלפי עולם הישיבות.
 
מאת: אופיר סורצקי
 
ברור לכולנו שאין שום טעם לנסות ולשכנע את אחינו הטועים ברשעות התקפות התקשורת עלינו. משום שכל השקעה בתחום זה הינה לכישלון וכקול קורא במדבר. אחינו נתונים לשטיפת מוח מסיבית נגדנו בכל רשתות התקשורת והמדי'ה התקשורתית, וסבירות נמוכה להצליח ולהחדיר מעט הגיון ורגש אנושי מול מבול שנאה מתוזמן ומשומן.
אך מאידך חייבים אנחנו לחיות את אמונתנו בצדקת דרכינו בביטחון גמור ומוחלט ויצוק בחוזק איתן.
לצורך כך נשנן כאן את התובנות שאנו חייבים להחדיר לעצמנו ולשנן ולחיות בהכרה מוחלטת את מסקנותינו בכל הנוגע בסוגיות עקרונותינו וערכינו אל מול שונאינו.
אמונתנו הברורה והמוחלטת היא שהמגן האמיתי על עם ישראל כנגד שונאי ישראל, הם בני הישיבות בלבד!!  הגנתם אינה דרך אחיזת נשק פיזי בפועל בדיוק כפי שיחידות מודיעין איכותיות בצה"ל אינם אוחזים נשק ומסתכנים יום יום בגבול. בני הישיבות הם אלו שבזכות לימודם ועמלם בתורה, בורא היקום שומר את עמו מהשמדתם על ידי מליוני ערבים שמחכים ומצפים להזדמנות להשמידנו. לא צה"ל הוא הזכות להגנה העל טבעית . בפירוש לא צה"ל!! צה"ל הוא רק כלי טכני של בורא העולם לביצוע רצונו להגן על עמו מאויביו.
רצונו של בורא עולם להגנת עמו מאויביו אינו נובע מתוך התפעלות והערכה מתרגילי צה"ל אלא להיפך!! צה"ל במצבו הרוחני הנוכחי מהווה רק קיטרוג נוראי שיכול להוביל רק לכישלונות במלחמות כפי שהמציאות ההיסטורית בלחמות ישראל הוכיחה לדאבונינו בכל שנות קיומינו כעם.
במציאות העכשווית של צה"ל שנעשים במסגרותיו כל העבירות הקשות ביותר שמכעיסות את בורא עולם, זאת מציאות שלא רק שאינה מעוררת רצון אלוקי להגנה וסייעתה דשמיא אלא אף להיפך רח"ל. זאת מציאות שיוצרת סכנה קיומית לחיילי הצבא ואף לעם ישראל השוכן בארצו ונסמך על הגנת הצבא שהאלוקים בעצמו כועס על מעשיו.
אך ורק בזכות בני הישיבות העמלים בתורה, בורא עולם ממשיך לשמור על עם ישראל בארצו ונותן ברחמיו העצומים סייעתא דשמיא מופלאה לצינור ששמו צה"ל. רק בני הישיבות הם הגורם שלמרות כל המתחולל במחנות צה"ל ומערכות החינוך החילוניות, תימשך מידת הרחמים עלינו, ושמיליארדי מוסלמים שונאי ישראל שמסביב לארץ ישראל יפחדו מלקום עלינו יחדיו בניגוד לכל סברא הגיונית.
חייבים להחדיר ולהבהיר לעצמנו את ההבדל. צה"ל הוא רק הצינור, אך הגורם לזכויות השמירה והסייעתא דשמיא שמלווים את כוחות הביטחון הינם רק בחורי הישיבות!! ככל שהם לומדים יותר כך הם מגינים יותר!! אם ראשי הערב רב יכניסו להם פיתויים, עירובי לימודי חולין, שעות יציאה לעבודה, קריצה לחיי נהנתנות וכו', הם פשוט יורים לעצמם ברגל!! כי בכך תהיה פחות הגנה איכותית על עם ישראל רח"ל. וניכרים הדברים...
ככל שתתאפקו מלהתפוצץ מקנאה ומניסיונות ניגוח עולם הישיבות על ידי קלקול הבחורים, כך תזכו לשקט בטחוני ואף פריחה כלכלית. תפריעו להם? תהרסו לעצמכם!!
עם ישראל חייב את המגן הרוחני קרי עולם הישיבות שבו עוסקים בדבר הכי אהוב על הקב"ה וזוהי התורה הקדושה. עלי'ה ורק עלי'ה אומר הקב"ה אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא שמתי!! על התורה כתוב שהקב"ה היה מוכן לוותר על כל סוגי העבירות שחטאו בניו ורק על דבר אחד הוא לא הסכים לוותר להם וזהו ביטול תורה!! על לימוד התורה הזאת הציב שלמה המלך אלף לומדי תורה כנגד מאתיים חיילים!!  על הלימוד תורה הזה נתבע יהושע בשיא המלחמה למרות שהוא הושיב כנגד הלוחמים גם את הבחורים שישבו ולמדו.
ולכן גם אם תהפכו עולמות נגדנו לא יעזור לכם כלום. אנחנו לא נפקיר את השמירה על עם ישראל. אנחנו לעולם לא ניתן שבחורי הישיבות יעזבו את מבצר ההגנה שלהם על עם ישראל. ואפילו אם הצבא ייהפך לצבא כשר למהדרין מכל הבחינות, לא ניתן שצבא ההגנה האיכותי ביותר, קרי עולם הישיבות שהוכיח את יעילותו האדירה בקיום העם היהודי במשך אלפיים שנות גלות בניגוד לכל הגיון והיסטוריית עמים, יידרש לעזוב את חזית ההגנה לנטוש את השמירה ולעסוק בתחום צבאי צהל"י המגוחך למעמדו של בחור הישיבה בהגנת העם, ובכך לקרוס על כל המשתמע רח"ל וכל זאת אך ורק בכדי לגרום תחושת סיפוק והרגעת רשפי קנאה אצל חלקי הערב רב הרעשני שתקועים כעצם בגרון האומה וגידול סרטני שטני מעורר מחלוקות ופילוגים עוד מימות משה רבנו.
למרות חוסר הסבירות ההגיונית. אלפיים שנה שרדנו, לא בגלל צה"ל. וגם אם היה את צה"ל לא היה שום סיכוי מול כל המעצמות האדירות שלאורך כל ההיסטורי'ה עמדו עלינו לכלותינו אם לא שבורא העולם אישית הציל אותנו.
גם אם צה"ל היה קיים בזמן השואה, ברור לכל בר דעת שהוא לא היה עומד רגע אחד מול מעצמה כמו גרמניה ושאר צבאות העולם שהצטרפו אלי'ה, בדיוק כפי שאין סיכוי טבעי לצה"ל כיום, להגן על העם, באם אמריקה תחליט לצאת במלחמה נגדנו. (ואנו כבר מובטחים שכך יקרה, שארה"ב תצא נגדנו יחד עם כל העולם ואז רגע לפני.. הקב"ה ינקום בכולם את כל חובותיהם מההיסטורי'ה שלהם גם בגלגוליהם הקודמים כלפי עם ישראל..) כמו בזמן השואה כך כיום, רק בזכות רחמיו של בורא עולם לא נכחדנו ולא נכחד. אך בזכות מי זה? בזכות חגיגות הפריצות והכפירה והרצח?? או בזכות אלו שעמלים בתורתו חמדתו?
אכן, גם לשיטתינו, עם ישראל צריך צבא, ותמיד במלכות ישראל היה צבא. אך לעולם לא צבא כזה שבו קיים אישור לכל חיילת לשלוש הפלות חינם במסגרת הצבא!..  אפילו בלעם ידע שאלוקינו שונא זימה!! זאת אומרת, שאם עושים כך ועוד בחגיגות כאלו, זה גורם לחרון אף של מלך מלכי המלכים, אז לתוך הזוהמא הזאת אתם דורשים מגידולי החברה הכי נקי'ה וטהורה להיכנס? אע"פ שהמדובר בשולי החבר'ה החרדית שאינם יכולים להצטרף למערך ההגנה האיכותי של עולם הישיבות, ודרכם אתם מנסים בערמימיות מטופשת, לנסות לכבוש את עולם הישיבות בתואנה שיש כמה שלא לומדים.. (אגב: טענה אוילית ביותר!! האם בגלל שבצה"ל יש מציאות של אלפי ג'ובניקים בטלנים, אנו נאמר שכל צה"ל זה צבא ליצני שעובד על כולם ולא שווה כלום?) האם אתם עדיין חולמים שניתן לכם את הנחשלים שבנו, שלמרות חולשתם עדיין הם רחוקים כמטחווי קשת מתהום הזוהמא שבמחנות צה"ל?? אם המצב של הבחור מוכיח שהוא חלש אופי ומדורדר רוחנית, האם הגיוני שנשחרר אותו למקום של כפירה מוחלטת?
תפסיקו לשקר לנו שיש נח"ל חרדי טהור ומקודש מפריצות וכו', כי גם אם זה נכון (וזה לא!!) אתם בעצמכם מוכיחים את כוונתכם העתידית להשמיד רוחנית ולשלוט על בני הנוער החרדי דרך כור ההיתוך החילוני (כדברי בן גורגור) המציאות שאתם נכנסים לתוך האוטובוסים בשכונותינו הפרטיות והמשומרות מטומאותיכם ונלחמים נגד תקנות בסיסיות של הימנעות מבעיות צניעותיות בתוך האוטובוסים במיוחד במצבי לחץ, בתואנה של הדרת נשים וכו' היא המוכיחה מה הייתם מעוללים לבחורים החלשים שבחברה החרדית אילו היו נופלים לידיכם ונאלצים לשהות בצבא שלכם.. ברגע שהם היו נופלים לידיים שלכם בתוך מסגרת הצבא אתם הייתם קופצים עליהם כחיות טרף וצועקים במקהלה בלווי סימפוניית התקשורת הנרגשת: "הדרת נשים בצה"ל?? היה לא תהיה!! בפקודה!! כל הבנות לרוץ מהר לתוך הנח"ל החרדי ולשחרר את הבחורים המסוגרים בתוך מוח חרדי אטום מפריצות..."
רק לאחרונה היו כמה חיילים עם מצפון יהודי, במסגרת כביכול דתית בצבא, והצבא חייב אותם בניגוד לאמונתם, לשבת ולשמוע שירת בנות ומי שניסה להתנגד נשלח לכלא!!
איזה חרדי אידיוט יהיה עדיין מסוגל להאמין לצבא שקרן שכזה?
הנה כבר עכשיו צה"ל לא מצליח להתאפק, והוא מפר במצח נחושה את התחייבותו לחרדים שנפלו ברשתו, שהוא לא יחייב אותם ללכת עם מדי"ם בשכונותיהם, וכעת הצבא זרק את כל ההתחייבויות שלו לכל הרוחות ומראה לקלי דעת אלו מי הוא הבעל הבית וכמה מילה של כבוד יש לו לחרדים..
מה אתם חושבים בדיוק!? שאנחנו טמבלים? אנחנו? חריפי המוחות בזכות הסוגיות התלמודיות של יוצר הבריאה, שאפילו גויים מדרום קוריאה מתפעלים מאתנו ומתחילים ללמוד תלמוד בבלי כמונו, אותנו אתם חושבים לטיפשים??
אל תספרו לנו סיפורים שהצבא מגן עלינו, כי אנחנו יודעים טוב מאוד שאין אנחנו בראש מעייניו אלא כסרח עודף. ואם היינו כאן לבד בארץ, אף אחד מהם לא היה שם... אולי כן, אבל בצד האוייב..
רבים הם מקרב אותו ציבור שמביעים את שאיפתם לשלוח אותנו להשמדה לו רק יכלו. הגנת הצבא עלינו כביכול זוהי רק פועל יוצא מוכרחת מתוך המציאות שגם אנחנו חיים כאן.
מבחינתנו קבלת השקלים הבודדים מהמדינה היא כפיצוי על שיתוף הפעולה ביודעין או בשתיקה רועמת של ראשי הציונות בתקופת השואה עם מעשי הנאצים כנגד יהודי אירופה הכל בכדי שהציונים יוכלו אחר כך לבקש מהעולם מדינה ששם הם יוכלו להגשים את שאיפתם השרלטנית לשלוט על העם היהודי ומבחינתם לא היה אכפת להם שזה היה באוגנדה, אך הוכרחו לעשות זאת כאן משום שהעם היהודי לא הביע כמיהה במשך כל שנות הגלות לעלות לאוגנדה אלא דווקא לארץ ישראל.
ובעיקר כשהכספים שאנו מקבלים מקורם הוא בכלל מתרומת ארה"ב שמשתמשת במדינה כצינור להעביר כספי סיוע לעם היהודי המתגורר בארצו, לא בזכות הרצל האנטישמי, ולא בזכות ראשי הציונות פושעי השואה אלא למרות הם.
אילו היה בידם של ראשי הציונות, לא היינו כאן. הם האמינו שבתוך דור או שניים אנחנו נהיה אפיזודה חולפת שנכחדת במהירות שיא.
הם שנאו אותנו בכל ליבם ונפשם, כי הפרענו להם לשלוט על העם היהודי. אז אל תנסו לסחוט אותנו רגשית כביכול אנחנו כפויי טובה כנגד הציוניים המסורים. כי זה לא!! אנחנו, מפצחי הסוגיות התלמודיות, לא מוכנים להיות טמבלים ותמימים כמו אסירי שטוקהולם..
אנחנו יודעים כי התעוררות השנאה הערבית לממדים מפלצתיים כאלו, נוצרה רק בגלל הקמת ההסתדרות הציונית.
אם לא הם, היינו ממשיכים לחיות בשלום זה לצד זה ערבים ויהודים כמו בכל הארצות לאורך כל ההיסטוריה היהודית. רק פעם בכמה שנים אירעה תקרית בודדת של תקיפת יהודי על ידי ערבי שפעל על דעת עצמו, ומיד כל הערבים היו מוקיעים אותו ואף מעלים אותו לגרדום, וכאן בארץ אבותינו רק "בזכות" הציונים אין לנו יום אחד מנוחה מניסיונות רצח יהודים!! רח"ל
פרעות תרפ"ט, טבח צפת, וכל האירועים הנוראים בהיסטוריה של המאתיים שבעים שנה האחרונות התחילו ונוצרו רק כתוצאה מהשתלטות ההסתדרות הציונית והתגרותם בערבים.
הגר"ח זונננפלד יזם שיחות שלום מצויינות עם הערבים, והציונים, שהתפוצצו מקנאה ופחד על איבוד מושכות הנהגת העם, רצחו את השליח שלו. ד"ר דא האן היה הנרצח הפוליטי הראשון, והציונים מינו את יוזמי הרצח לבכירים בהנהגת המדינה!!
הם כופים עלינו את תרבותם החילונית הרקובה, ואחר כך הם זועקים כפי'ה דתית. הם לא נותנים לנו לנהוג כפי אמונתנו בתוך שכונותינו בהפרדה בקווי התחבורה וכו', ואחר כך הם צועקים חי'ה ותן לחיות... הם נותנים לחיות??
הם סוחטים מאיתנו לשלם למדינה מיסים מבלי לקבל אפילו שקלים בודדים ומאידך הם סוחטים את הקופה הציבורית בתקציבי "תרבות" של מיליוני שקלים במחזאים מגוחכים ומוזרים בתיאטרונים ובבימה, ואנחנו שמסתפקים בלחם וחלב בלי קוטג'.. כבר נקראים סחטנים!!
הם צועקים לנו: "לכו לעבוד" ומאידך לא מתביישים תוך כדי צעקותיהם האנטישמיות, לסגור לבנותינו את מסלולי ההוראה שבסמינרים בהן הן לומדות  את מקצוע ההוראה, וכל זאת בתואנה שכביכול אין למקצוע זה ביקוש בשוק.
האם הם סגרו אצלם את מסלולי הלימוד לעריכת דין!? הרי במקצוע זה, קיים עודף אדיר של עשרות אלפים עו"ד שלמדו לחינם ולא עושים עם זאת כלום עקב ההיצף בשוק!? מדוע למקצוע הכי מיותר זה הם לא נטפלים?? אלא מוכח מכאן שכל המניע שלהם זה מתוך קנאה צרופה ובוערת, ולכן הם רוצים לקעקע את המסגרת החרדית על גרימה להוצאת הבנות החרדיות למקצועות שעבודתן הינה בדרך כלל בריכוזים חילוניים על כל המשתמע..
כשח"כ פרוש מבקש ממשלת הזדון: לפיד בנט נתניהו (ראשי תיבות לב"ן – הארמי שביקש לעקור את הכל) להכיר בלימודי היהדות כלימודים אקדמים לקבלת תואר ובכך יהיה סיוע רב לחרדים המבקשים לצאת לעבוד, בדיוק כפי שמוכרים לימודים אפי' הזויים באוניברסיטאות, ענה לו שר התמ"ת בנט כי "יש לו ערך גדול לתורה ואינו מוכן לעשותה קרדום לחפור בה..." (כאילו שכל הרבנים שלהם לא הגיעו לתפקידם בזכות לימודם, והשאלה היא מה הם מחפשים תפקידים ברבנות? הרי זה קרדום לחפור בה?...)
אתם מבינים כמה רוע וציניות טמונה בתשובה זו? הם פשוט משקפים באופן בוטה ובעזות ממזרית את קנאתם ושנאתם המטורפת כלפינו בלי להתבלבל ובלי להתבייש.
מה שלא נעשה, וכמה שנשתדל, הם יגיבו בתשובות מרושעות ויחסמו כל ניסיון שלנו להישאר ולהתפרנס בתוך המסגרת החרדית. כי עיקר שאיפתם היא להחריב את החומה החרדית ולהוציא את כולם החוצה מעולם התורה אל העולם החילוני.
הם מסואבי הפריצות והזוהמה, שאין יום שאין אצלם אונס ורצח מזוויע, הם רוצים לכפות עלינו נאורות? איזה נאורות? שמוכיחה את עצמה כמובילה לגירויים מופקרים ומשם היישר לביצועי אונס?? יש לכם עוד עזות פנים לדבר אתנו על חינוך ונאורות כשאצלכם מתרחשים מקרים מזוויעים כל יום!? כן, כל יום!? (ותפסיקו עם הציניות העלובה של הבאת מקרים בודדים מרפי נפש עלובים בשולי מחנינו, ולטעון שהנה גם החרדים פליליים...
טיפשות מופלגת לטעון טענה כזאת!! כי המציאות מוכיחה שכל הבתי כלא מפוצצים בנוער חילוני ובאחוזון בודד בחרדים שפזלו אליכם כל חייהם... וכפי הידוע לכל מי שטיפל במקרים בודדים כאלו שהיו בתוך מחנינו, תמיד, אבל תמיד, המקרים הללו לא הגיעו מבחורים ששקועים אצלנו בעמל התורה אלא רק מאלו שכל הזמן פוזלים עיניים אליכם... ודווקא השוליים הפעוט מוכיח את ערכם הנשגב של בני הישיבות  שדמותם האצלת קורנת לעיני כל.
נו ומה קורה אצלכם? זה כבר העיתונים שלכם מספרים..
כשאצלכם כל נער חמישי פגש בסמים וחווה אלימות קשה, אצלנו אחד לאלף גם לא!!
והמציאות שלכם היא כל כך צפוי'ה, כי כשאין תורה אין מוסר אין יראה ואין קדושת חיים וערך הזולת.
הם בחוצפתם הרבה, יוצרים אצלנו תחושה כביכול הם עושים לנו טובה שהם נותנים לנו לחיות כאן, ועוד הם טוענים נגדנו שאנו טפילים..
אנחנו הטפילים, או אתם?? מה אתם עושים כאן בכלל?? מה הקשר שלכם אל ארצנו הקדושה?? מי נתן לכם אותה?? בן גוריון ניפנף עם התנ"ך מול האו"ם בטענה שזה הקושאן שלנו על הארץ, מה הקשר שלו לאותו קושאן?? התנהגותו הייתה בדיוק כאותו בעל חוב שמנפנף בשטר חוב וצוחק מחוץ לבית הדין ואומר לכולם: "תכל'ס השטר הזה מזוייף" וכולו חרטא ברטא, ובאותה נשימה הוא נכנס לבית הדין ובלי בושה הוא דורש מחברו, שחתימתו כביכול חתומה בשטר, לפרוע את חובו על פי מה שכתוב בשטר..
כך בדיוק גם אתם מתנהגים.
רבים מאתנו מתגעגעים ומעדיפים את המנדט הבריטי על השלטון הציוני בהנהגת נתניהו שונא החרדים הצבוע ביחד עם בנט ולפיד שלפחות מראים את שנאתם לת"ח ברבים..
ההיסטורי'ה פשוט חוזרת.. נתניהו משחק את המשחק של אחשוורוש כאילו הוא לא שונא חרדים כמו המן אך חז"ל שיקפו את אחשוורוש וחשפו מי היה השונא הגדול יותר..
הגיע הזמן לומר לשונאי הדת: "טפילים, רודפי העם היהודי, עופו מכאן!!  מה לכם ולארץ?? מה אתם עושים כאן? לכו לאוגנדה או שתחזרו לרוסי'ה. כאן זו ארץ של עם ישראל שבוחר לחיות על פי מה שאבא שלו מבקש ממנו, בכדי שלא יהי מצב של תקיא הארץ אתכם כפי שקורה במציאות, כמויות סיטונאיות של אנשים עפים מהארץ בטיל לשמים, אם על ידי עצמם בהתאבדות, ואם בעזרה "אדיבה" של אחרים או אפי' בני זוג, בזכות החינוך "המשובח" של מדינת ישראל הנאורה... אז אותנו אתם באים לחנך?? כמה טיפשות אפשר לספוג?"
מה נראה לכם שאנחנו תמימים??
הגיע הזמן לומר לכם בפנים!! אנחנו עושים לכם טובה שאנחנו סובלים אתכם כאן.
אוי, כמה נשמח אם תקחו אתכם את סמלי המדינה שלכם על כל מרכיביה ותעופו מכאן!! אנחנו מוותרים עליכם עם המדינה שלכם!! אין שום קשר בין המדינה שלכם לארץ ישראל הטהורה. על התנהגותכם מזהיר בורא היקום: ולא תקיא הארץ אתכם.
אל תאיימו עלינו שאם אתם לא תהיו כאן אז הערבים יאכלו אותנו, ובגלל כך אנחנו צריכים כביכול לומר לכם תודה על כך שאתם כאן. כי את התסבוכת הזו אתם יצרתם!! אתם סיכסכתם את העם היהודי עם הערבים ואנחנו עכשיו מתמודדים וסובלים בגללכם.
הוכחתם שאתם לא מתאימים להיות מנהיגים ובמיוחד בתקופת השואה.
לפי עדות אחד מבכירי הנאצים, אתם עוררתם את חמתו של היטלר כשאחד מראשי הציונות באמריקה הודיע על פתיחת מלחמה יהודית כנגד גרמניה ואז היטלר חטף טירוף והחליט להתחיל את ההשמדה.. (עיין עוד בחוברת המזעזעת: "שרופי הכבשנים מאשימים". ניתן להשגה באתר: "אזמרך בלאומים" מדור מסמכים (הורדה בחינם) שם גם ניתן להוריד חינם את הספר המדהים: "דת הציונות" שמזעזע את כל חניכי המזרחי ובו מפורטים כל פשעי המזרחי כנגד נוער מאמיניהם).
כשחרדים בארצות נייטראליות בתקופת השואה, אירגנו משלוחים עם אוכל לתוך מחנות העבודה (בזמנים שהיה עדיין אפשר להעביר משלוחים ומכתבים) בארצות הכבושות עבור רבבות יהודים רעבים, ראשי הציונות ציקצקו בלשונם וזעקו שהכנסת מזון לתוך ארצות כבושות זה סיוע לאוייב וזה גם נגד החוק...  ובתואנה זו הם הלשינו את החרדים לשלטונות על מעשה הומניטרי זה, כל זאת אך ורק מתוך צרות עין וחשש שתוכניותיהם לשלוט על העם היהודי תיגנז עקב דאגתם הכנה של המנהיגים החרדים וכך תיגנב ההצגה לראשי הציוניים.
הם טוענים כיום שהם הרוב. האין זה שקר גס!? מעולם הציונים לא היו רוב אלא הם יצרו זאת על ידי כפיי'ה!! רוב היהודים בעם ישראל בקום המדינה היו בכלל דתיים שאהבו את הארץ, והציונים ניצלו זאת ועירבבו להם את המושגים של אהבת הארץ באהבת המדינה..
בכדי שהם יהיו רוב, הם גנבו ילדים כאחרוני השפלים באנושות, וריסקו נפשות והכל בכדי שהם יהיו רוב וישלטו על העם. (נו, ומה הפלא? אם בכדי להמשיך את השאיפה לקבל מהעולם מדינה שבה הם יוכלו להגשים את השאיפה לשלוט על העם, הם נתנו יד להשמדת יהודים בכדי שיהיה לכם אפשרות לבוא עם חביות דם ולהתבכיין לעולם שיתנו לכם אדמה..)
אז תגידו אתם, איזה רוב זה?  האם שייך לומר שהם, זה רוב העם??

עופו מכאן ערב רב. תנו לעם לחזור לאלוקיו.
הם מציקים לנו בפרנסה, הם סוחטים לנו את הדם, הם שודדים לנו את הכיסים בטענה של שוויון מיסים וכולם נהנים, ובתכל'ס הם לא מחזירים לנו כלום רק לחבריהם. ועוד מסיתים את אחים שלנו הטועים והתמימים נגדנו.

 איך שייך??? איך יתכן שהדמגוגי'ה מנצחת כל כך הרבה זמן??

[תודות ללפיד ובנט שהאירו את עינינו בצדקת דבריהם של מרן הגרי"ז מבריסק, הגר"א ווסרמן הי"ד, ומנהיגי העדה החרדית.] 
 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום