פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

בס"ד                                                                                                       17/4/13
התעוררות  והתלכדות רבתית בקרב ציבור היראים בצפת למשמר כבוד השבת וביצור חומותי'ה

מאת: יצחק זאב

התלכדות רבתית בקרב תושבי צפת להגנה ושמירת כבודה של השבת הנרמסת שוב ושוב בפתיחת הבריכה העירונית בשבתות ובחגים סמוך ונראה לשכונות החרדיות וריכוזים חרדיים בעיר.
הכרויות לדתיים
כבר משעות אחה"צ החל הכרוז להודיע ברחבי העיר על העצרת הגדולה שתתקיים בערב בבית הכנסת הגדול ויזניץ שבקריית מאור חיים. מאות רבות מתושבי העיר הכואבים את חילולה של השבת נאספו והגיעו בשעה היעודה ומילאו את כל שטח בית המדרש הגדול.

את מעמד העצרת פתח והנחה הרה"ג ר' ששון לוי שליט"א שעומד מאחורי כל הפעילות בנושא, והזכיר את דבריו של מרן הגר"ח קנייבסקי שליט"א במערכה שהייתה בזמנו על חילולי השבת באחת מחברות התעופה  "כי סכנה להשתמש בשירותי מחללי שבת", והדברים השפיעו רבות על המוני בית ישראל שמנעו עצמם להשתמש בשירותי מחללי שבת, ועלינו לזכור כי הדברים תקפים גם לדידן. כן הביא את ברכתם ועידודם של גדולי ישראל הגאונים הגדולים רבי משה צדקה שליט"א ורבי ניסים קרליץ שליט"א.
בסיום דבריו הזמין המנחה את רבני העיר לשאת מדבריהם.

רב העיר העתיקה הגרמ"ד קפלן שליט"א  נשא דברים נוקבים ואמר: כולנו יודעים שהשבת היא מקור הברכה אך לצערנו לבושתנו ולכלימתנו אחינו הטועים אינם יודעים זאת. אספר לכם: שלשום התקיימה אסיפה של רבנים מכל החוגים והמגזרים בעיר ללא יוצא מן הכלל ובאספה זאת הוחלט פה אחד ללא עוררין לעשות ניסיון לדבר עם בעל הבריכה  ועם ראש העיר בדרכי נועם לסגור את הבריכה בשבת. אך אם ניסיון זה לא יצלח אזי כל רבני צפת ללא יוצא מן הכלל יקדשו שם שמים ויקיימו קול ה' בכח קול ה' בהדר ויפרסמו הוראה ברורה ונחרצת שאסור לאף שומר תורה ללכת לבריכה. זו זה היה החלטת כל הרבנים פה אחד ללא עוררים ולא ספיקות. ישנם כאלו הרוצים להלך עלינו אימים כביכול אנו פותחים מלחמת תרבות מלחמת דת, אנו לא מנהלים כאן מלחמה ולא הסתה. האם אנו מתסיסים נגדם או ההפך? הם נגדנו, לא אנו נגדם. היעלה על הדעת שאם אנו מחליטים ללכת לתחנת דלק ששומרת שבת או לקנות בחנות שומרת שבת כשיש שתי חנויות ולא אחרת, האם יש כאן מלחמת דת מלחמת תרבות?  אנו רוצים להיקהל ולעמוד על נפשנו מישהוא יכול לכפות עלי להיכנס לחנות הפועלת בשבת? לא יעלה על הדעת! השבת היא ציפור נפשנו ובפרט שאיכא דרכא אחרינא ואין נפקא מינה אם לפי הלכה מותר או אסור, יש כאן רגש לשבת ולא מדובר במקום פרטי אלא במקום ציבורי הפועל בשבת בפרהסיה שקשור לעירייה, החילול שבת גרוע פי כמה וכמה. אנו לא נגד אף אחד, אנו בעד שמירת שבת וזכותנו להחליט לאיזה בריכה נלך והעניין כאן הוא לא דווקא שמירת שבת אלא כבוד השבת".

הרה"ג ר' מאיר מימוני שליט"א אמר בפני הנאספים כי הציבור חייב להתאחד לאורך זמן שלא ללכת לבריכה זו למרות הקושי שבדבר ואז בוודאי הבריכה תיסגר בשבת ויוכלו הציבור החרדי ללכת לשם ללא חשש
הרה"ג ר' יעקב עמאר שליט"א ציין כי שמירת שבת פירושה לא רק שמירה על הלכות השבת אלא גם שהשבת תהיה חשובה בעינינו וזה מתבטא בדברים שלא מחויב עליהם מעיקר הדין כגון שלא לסייע לעסק שומר שבת ולכן כינוס אדיר זה לכשעצמו הוא עניין גדול מאד לתת חשיבות וכבוד לשבת, ועל ידי שממון רב מגיע מציבור שומרי תורה אפשר לפעול למנוע את חילול השבת, באותו המקום שציבור שומרי שבת מפרנס אותו.

הרה"ג ר' משה בוזגלו נשא דברים חריפים ונוקבים בכל פרטי הנושא, והדגיש כי חייבים להיות נחושים במאבק זה ללא פשרות למען כבודה של השבת, וציין כי מי שרוצה לזכות לילדים יראי שמים חייב לחנך את ילדיו כי על כבוד השבת מוותרים על הנאה עצמית ואפשר עד דברים שיש בהם מסירות נפש, וכך הילדים רואים דוגמא אישית מאביהם שמונע עצמו ומשפחתו מללכת ולסייע למקום שפוגע בכבודה של השבת הקדושה חמדתו של קוב"ה.

הרה"ג ר' דניאל חסין שליט"א הדגיש את העובדה כי מקום זה כבר עשרות בשנים פתוח בשבת ואין שום ספק שצריכים להימנע מללכת לשם אחרי שדיברו עם בעל הבריכה פעמים רבות ולא הסכים לסגור את הבריכה, והזכיר הרב חסין את דברי הבבא סאלי בשעתו שהורה אפ' לבעלי בעיות בריאותיות להימנע מללכת לבריכה זו בהמשך הביא את דברי המשנה " על פרתו של רבי אלעזר בן עזריה" שמשם למדים דבר נורא שאפי' רבי אלעזר בן עזריה נשיא ישראל קרו עליו חז"ל פרתו של רבי אלעזר בן עזריה משום שלא מיחה. כמה חמור כשאדם לא מוחה על חילול שבת. בהמשך הביא סיפור שכשאמו הייתה על ערש דווי אמר להם הגראי"ל שטינמן שליט"א אם אתם רוצים ישועה תוסיפו על שמירת שבת. "אחינו התועים אומרים שצפת זה עיר של תרבות.. נכון, אבל תרבות של תורה, תרבות שייסדוה קדושי עליון שחיו בעיר הזאת".

במעמד שיא של הערב הוקרא מכתבו של ראב"ד העדה החרדית הגאון הגדול ר' משה שטרנבוך שליט"א על ידי בנו הרה"ג ר' אשר שטרנבוך שליט"א:
"קידוש ה' גדול הלילה כשנתאספים למצוא עצה להפסיק חילול שבת וחג שעד עכשיו לא מחינו מספיק, ועכשיו בס"ד עסקנים התחילו לעסוק בדבר, בס"ד ביחד נוכל לפעול לסגור המקום בשבת. ומעשה בבני ברק ביהודי חרדי שהיה צריך לתרופה בבית מרקחת וכיוון שבעל בית המרקחת היה מחלל שבת והורה לו הראב"ד לטרוח וללכת למקום מרוחק ע"מ לקנות רק בבית מרקחת ששומר שבת ומין הדין צריך ללכת למקום ששומרים שבת  וזה מצד הדין של "לא תמכור אלא עמיתך" הכוונה לקנות אצל שומרי שבת, ולכן כל אחד צריך לפעול בדעתו לביעור הרע הזה מקרבנו ולא להסתפק בשתיקה לבד. וחז"ל אומרים אם שומרים שבת זוכים לגאולה, ושמירת שבת הכוונה לא רק שהוא לא יחלל שבת, אלא שלא יהיה בקרבנו חילול שבת, על זה מקבלים השכר של שמירת שבת. נקוה לה' שכל אחד יזדרז שיהיה לו חלק במצווה רבה זו למנוע חילול שבת, ובזכות שמירת שבת הקב"ה ישמור אותנו מכל צרה ונזכה לקבל פני משיח צדקנו במהרה בימנו בקרוב".

לקראת סיום הערב הגיע מגיד המישרים המפורסם הגאון הצדיק רבי ארי'ה שכטר שליט"א שהטריח עצמו ממרום גילו במיוחד לערב זה, והחל במשא קודש דברי אש חוצבי להבות ביקרת כבודה של השבת וזעק:
"היתכן יהודי בן של בורא עולם הולך ומסייע לקיומו של מקום שמחלל שבת בפהרסי'ה?
כיוון שישראל ערבים זה לזה, לנו יש חיוב מחאה: "ומקדשי תראו" -  ובמקודשי תראו, אמר ר' יוסף אלו אנשים ששמרו את התורה ונענשו כי לא מחו. מתי שיש; צדיקים בדור נתפסים בעוון הדור, וכשאין מספיק צדיקים בדור, תינוקות של בית רבן נתפסים בעוון הדור רח"ל!! רבי ברוך ממקנס כשהיה קבלת פנים לאחד מראשי המשכילים הגיע לקבלת הפנים וזעק שם: "דעו לכם כי משכיל זה רוצח!!" את זה הוא אמר ללא פחד. פעם אם היו רואים אדם מעשן בשבת היו זועקים בזעזוע אדיר: "שבת!! שבת!! שבת!!" והיום התרגלנו לחילולי שבת רח"ל. יהודי שהולך למקום מחלל שבת ומחזיק ידי מחלל שבת שלא יצפה לברכה שלא יצפה לסיעתא דשמיא שלא יצפה לילדים טובים. תילחמו בכל הכוחות במלחמתה של תורה. בעז"ה גם אנשים אלו יחזרו בתשובה, ונראה אותם באים לבית הכנסת. בצפת יש מצד אחד המון קדושה אבל במקום שיש קדושה יש גם משהוא אחר.. צפת מקודשת. הסתובבו פה גדולי הדורות, מי שיתחבר אליהם יקבל את הסיעתא דשמיא שלהם. מי שבורח מהם, ככה יתייחסו אליו. פה חייבים להילחם בכל הכוחות להחזיר בתשובה את כולם".

דברי הרבנים עשו רושם כביר על מאות רבות של הנאספים לשמוע דבר ה', וכאבה של השבת המחוללת על ידי בעל עסק יחיד בעירנו, ורובם המוחלט של הנאספים קיבלו על עצמם החלטה נחושה לא לתת יותר מדרס רגל בבריכה שרומסת את חמדתו של בורא עולם בריש גלי שוב ושוב, בגיבוי מוחלט של קברניטי העיר. ובפרט שכעת מתארגנים בהסעות מסודרות לבריכה של מרום הגליל שבישוב אור הגנוז שהיא כידוע שומרת שבת לחלוטין ובנוסף לכך הינה מושקעת ומטופחת לנוחות הבאים.

עסקני המאבק מביעים שאט נפש מדברי ההבל של גופים אינטרסנטים שמנסים להפיץ שמועות זדוניות ועמלקיות בכדי לקרר את ליבותיהם של מאות תושבי העיר שהתחזקו נחושים בהחלטה ברורה נגד נתינת יד לעסק רומס שבת, וזאת על ידי הפצת שמועות שקריות שכביכול כל המאבק הינו רח"ל אינטרס פוליטי לפני הבחירות וכדו' בו בזמן שלכולם ידוע שמאבק זה כנגד הבריכה החל כבר מלפני מספר שנים וככל שעוברות השנים מתאחדים יותר ויותר תושבים להינזרות מהגעה למקום פסול זה.

כן הם מבקשים להדגיש, כי מספר ימים קודם הכינוס הגדול התאחדו כל רבני העיר מכל הזרמים כולל מנהיגי המזרחי בבנין הרבנות הראשית של צפת, ושם הסכימו פה אחד, כולם ללא יוצא מהכלל, כי אם לא תועיל פני'ה לראש העיר ומנהל הבריכה בדרכי נועם, כי אז יתאחדו כל הרבנים במודעה משותפת חריפה בנוסחה המודיעה נחרצות כי על כל הציבור להינזר מבריכה מחללת שבת זו, וכעת לצערנו מנסים גורמים אינטרסנטים לחבל במערכה על ידי רעיונות משונים ופשרניים.

עסקני המאבק מביעים תקוותם כי כל הרבנים מכל המגזרים ישארו מאוחדים ונחושים בעמדתם שהביעו יחדיו למען כבודה של השבת.
 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום