פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

מוות קליני

מוות קליני של אלון
מוות קליני של מסעוד
מוות קליני של 19 שעות בחדר מתים
חייל שחווה מוות קליני
סעדה מוות קליני
המת החי שרון נחשוני
מוות קליני סיפורי גויים
מוות קליני של אישה ירושלמית
חותם אמת מוות קליני חלק ב'
מוות קליני חותם אמת חלק 1
לקט סיפורים מוות קליני
מוות קליני סיפור מלא
מוות קליני סיפור אישי
מוות קליני של מדען ומנתח מוחות
סיפור טרי של מוות קליני מבית החולים
עדויות רבות של מוות קליני
גויה של מוות קליני
רויטל לוי מוות קליני
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום