הרב אמנון יצחק - "הרב אמנון יצחק חזה את הלחימה"
הרב אמנון יצחק (צילום: פלאש 90)

האם הרב אמנון יצחק חזה את המלחמה בדרום?  באתר 'שופר', האתר הרשמי של הרב נטען כי "בעקבות ביטול חוק טל והכוונה לבטל את חובשי ספספלי הישיבות והכוללים מתלמודם ולקחתם לצבא, חזה הרב יצחק כבר בה' בתמוז התשע"ב 25-06-2012 בהרצאה במלון המצודה בטבריה הסתבכות מלחמתית". הכרויות לדתיים

לפי האתר, "כבוד הרב לא היסס להתחייב שיבדקו את דבריו - ועכשיו תראו תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה חוק... אז תזכרו מה שאני אמרתי כן, ותראו אם זה נכון או לא נכון, אין דבר כזה להשבית את התורה..."

בשיעורו לפני חמישה חודשים, כשפרצה סערת חוק טל אמר הרב אמנון יצחק: "מכל מקום רואים עכשיו שהקב"ה מתחיל לעשות בהם שפטים, אבל הכל מתוכנן בצורה כזאת להלחיץ את ישראל, להביא את ישראל למצב שיבינו שטבעת החנק הן מבפנים והן מבחוץ על עם ה' ותופשי התורה, הכל בדיוק כמו שכתוב בסנהדרין, שתלמידי חכמים מתמעטים בדור האחרון, לא נותנים להם, אין יוצא ואין בא בהלכה משום שמצרים את צעדיהם. זה מה שעתיד להיות וזה מה שקורה.הרב אמנון יצחק

הרב המשיך: "אבל הקב"ה משתעשע, יושב בשמים ישחק למו, הקב"ה צוחק, צוחק, איזה עזאר שמה קטן עושה ככה... מה פתאום גייס אותם, מגייס אותם, שויון, שויון. אתה חושב? אוה, עד שאתם תגיעו לזה כבר תפרוץ מלחמה, עד שתגיעו לזה תפרוץ מלחמה כמו תמיד שעומדים כנגד ישראל שומרי התורה והמצוות תמיד אנחנו אוכלים אותה, ועכשיו תראו, תפרוץ מלחמה עוד טרם יגיעו לאיזה חוק, ויעסיקו אותם במה שהם לא רצו להתעסק. למה? אל תתעסקו בבת עיני, לומדי התורה זה בבת עינו של הקב"ה. אל תתעסקו בבת עינו, שמה הוא לא שותק.

"הקב"ה לא שותק. רבות מחשבות בלב איש ועצת ה' היא תקום, הרשע עושה נגד רצון ה', אבל התכלית הנוצרת ממעשיהם זה גופא רצון ה', "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא ה' יהיה אחד ושמו אחד", אם היה פירוד עד עכשיו בין החרדים, עכשיו הם גורמים שיהיה אחדות בין החרדים, וכשיהודים שומרי תורה ומצוות מתאחדים וקוראים לה', את הכח הזה אנחנו כבר מכירים ממצרים, מאצל אחשוורוש וממקומות רבים, כשעם ישראל מתאחד סביב התורה והתשובה אי אפשר עליהם, לא פרעה, לא אחשוורוש ולא נבוכדנצר ולא אף אחד".עורך דין פשיטת רגל