פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

כבודם של חכמים - כבוד חכמים ינחלו

באתר האוהדים גולשים עשרות אלפי אוהדי הרב אמנון יצחק מידי חודש
ולצערנו, אחת מתופעות ימות משיח הן "חוצפה יסגה"
רבו הצעירים בישראל שקמים נגד גדולי ישראל כביכול בשם רבם ומגנים תלמידי חכמים אחרים. 
האם זו דרכה של תורה?    הכרויות לדתיים

גלוי וידוע בפני כל כי הרב אמנון יצחק מאמין באמונה שלמה (ואנו האוהדים איתו בלב ונפש), כי הוא איש אמת וכל דבריו אמת. 
הרב אמנון יצחק כפי שיצא נגד השקר בעולם החילוני, ניצח אותם, פורר אותם ולא השאיר מהם (יוסי) שריד ו(טומי) לפיד.
לאחר מכן, נלחם בזרם המזרוחניקים שחלק מהמצוות קיימו וחלק התעלמו. 
המשיך בזמרים הפסולים שנראים כחרדים ומעשיהם שונים ומשונים.
היום נלחם הרב אמנון יצחק במה שהוא קורא "רבני השקר".
הרב אמנון יצחק שונא שקר ומתרחק ממנו יותר ממטווחי קשת. 
אנו הקטנים יושבים ומשתהים כאשר אנו צופים באיש הענק הזה ואיננו מבינים במהלכיו. 
תמיד יש לו מה לחדש לנו. הרב אמנון יצחק מייצר את מזג האויר...כולנו רק מדווחים עליו.
אנו, אוהדי הרב אמנון יצחק, איננו יכולים לשפוט בין גדולי הדור, ואף אסור לנו. 

וכבר אמרה הגמרא במסכת חגיגה דף טו עמוד ב שרבינו הקדוש דיבר נגד אחר (אלישע בן אבויה), וירדה אש מן השמים ושרפה את המקום. 
בכה רבי ואמר: אם במותו כך (לאחר שכפר), בחייו על אחת כמה וכמה.

וזה בדיוק משקף לנו את המציאות היום: אפילו לשיטת תלמידי הרב אמנון יצחק שכל הרבנים החתומים נגדו עברו איסור תורה, זה אינו מתיר להם לזלזל בכבודם של גדולי הדור. 
כנ"ל לשיטת תלמידי הרב ראובן אלבז וכו'...שרבם חתם נגד הרא"י, זה אינו מתיר להם לזלזל בכבודו של גדול הדור.

ואירע סיפור מדהים בין רבי יעקב אבוחצירא (סבו של הבבא סאלי זי"ע), שבנו רבי אהרון אבוחצירא נתבקש על ידו לקבל הסכמה על אחד מכתביו מאחד מגדולי הדור. הלך רבי אהרון, ואותו גדול בדור הזדעזע לאחר שקרא את הספר ואמר: "תגיד לאבא שלך, מי הוא בכלל שיחלוק על רבי פלוני אלמוני..."
באותו הלילה חלם אותו רב שהבהיר לו את גדלותו של רבי יעקב, ביום שלמחרת חתם הסכמה על הספר. 
על כן, אנו הקטנים אסור לנו בתכלית האיסור לזלזל ברבותינו. 
הם, גדולי הדור, לומדים תורה ומפיצים אותה בכל אתר ואתר כבר עשרות שנים. מי אנחנו בכלל שנבזה אותם?
ושמעתי שרבו הילדים שקוראים לרב ראובן אלבז רובי, לרב דניאל זר דני צעקני, ולרב אמנון יצחק כינויים שונים ומשונים...
וכפי שאמר הרא"י בזמנו על עולם השקר, ניתן לומר גם כאן:
אם ביזית תלמיד חכם, אם צדקת מה הועלת?? אבל אם טעית...עונשך גדול...
אז כל יהודי שחכם עיניו בראשו יימנע מן המחלוקת בפיו, וייתן לגדולי הדור לעשות כחכמתם
ואם הכתבה הזו נגעה לליבך, עשה תשובה. וזה לא משנה מי אתה:
אוהד של הרב ראובן אלבז, אוהד של הרב דניאל זר או אוהד של הרב אמנון יצחק...וזה גם לא משנה על מי דיברת...צריך לעשות תשובת המשקל...אבל זה בתנאי...אך ורק אם יש לך יראת שמים.
אם לא, אז הכתבה הזו לא בשבילך...
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום