פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

מאז שעם ישראל קיבל את התורה, לפני כ3300 שנה, ניסו ומנסים הרבה מהגויים להפריד בינינו לבין התורה, כי הם יודעים (בין אם זה במודע בין אם זה בתת מודע) שהפרדה בין התורה לבין ישראל פירושה חיסול הצלחתם של ישראל.

ואיך מפרידים בין עם ישראל לבין התורה?? פשוט: ע"י פגיעה בישיבות, בבחורי הישיבות ובאברכי הכוללים שמתוך צניעות ועניות מוסרים את נפשם למען התורה, וזאת בנוסף תחת ויתור של חיי העולם הזה.

אבל מתברר כעת בדור הזה כי אנשים שנקראים יהודים כגון יאיר לפיד ונפתלי בנט וחבריהם בממשלה ומחוץ לממשלה, ושאר כל מיני תנועות וארגונים הזויים בין אם הם שמאלניים ובין אם הם לא, מנסים לפגוע בישיבות ובאברכים! מנסים לקצץ ברוב חוצפתם את כמות לומדי התורה, כאילו הם האלוקים שמחליטים כמה צריך וכמה לא צריך שילמדו תורה כל היום.

ולמרבה הצער, אנשים פשוטים ששומעים את זה כל רגע בחדשות ובעדכונים בעיתונות ובאינטרנט, נוהרים אחר דעותיהם, ממש כמו הצאן אחר הרועה, ואף הם מדקלמים משפטי יאיר לפיד. משפטים של שנאת הדת ושנאת התורה. ואותם אנשים 'פשוטים' אף מתרצים שהם לא שונאים את הדת.. איך אומרים הילדים על זה?? "אלק!"


בהמשך הדברים ראוי להעתיק את דבריו של הרב זמיר כהן:

למי שמתקשה להבין או לעכל את הדברים, ניתן אולי לסכם ולהגדיר אותם כך: תורת הבורא מדברת בפירוש על השפעת המימד הרוחני שבתורה על הגשמי. במסגרת זו למדים אנו כי קיימת אפשרות של הזרמת "אנרגיה חיובית" מאת בורא היקום, אלינו, באמצעות עצם לימוד הדברים שכתב בתורתו. כוחה של השפעה רוחנית זו בא לידי ביטוי בהגנה על העם והצבא, ובהובלתם לניצחון מלא בשדה הקרב. 


הנה למשל דוגמאות מתוך ההשקפה התורנית על הקשר שבין לימוד התורה להצלחה הצבאית.


"כל זמן שקולו של יעקב בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, אין ידים לעשיו" (מדרש רבה בראשית פרשה סה, כב. ומדרש איכה) 

אלמלא דוד (עוסק בתורה), לא עשה יואב מלחמה. ואלמלא יואב (עושה מלחמה) לא היה דוד עוסק בתורה". (תלמוד, סנהדרין מט,א) 


"מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה ? שערי ירושלים שהיו עוסקים (בהם) בתורה". (תלמוד מכות י,א) 


"מה אור מאיר לעולם, אף תורה מגינה על העולם". (תלמוד, סוטה כא,א)


נמצא הכלל העולה על פי השקפת היהדות: "מידת ההצלחה של עם ישראל בקרב נגד אויביו, תלויה ישירות במידת לימודו התורני". 


זוהי אמונתנו כיהודים, ובכך אנו בטוחים ללא צל צילו של ספק. 


וכעת, מובן הכל. 


בן תורה העוסק בתורה בזמן שחברו בן גילו מתגייס לצבא, על אף העובדה שדוקא התורה מחנכת את האדם להיות זהיר ומתחשב יותר בזולת, הרי זה משום שיודע הוא אמת מציאותית אשר חברו לא זכה לדעתה. 


הוא יודע שהצלת והצלחת חברו המתגייס והעם כולו תלויים בחוסן הרוחני הנובע מלימוד תורת הבורא יתברך. משום כך הוא גם מוכן לספוג עלבונות והשמצות מהתקשורת ובעקבותיה מהחברה המכנה אותו כ"פרזיט" ו"משתמט". בלבו פנימה הוא בז למערכת התקשורתית - תשקורתית המזינה את העם במילים נבובות. הוא הרי יודע בוודאות גמורה סוד אמיתי וברור, אשר אין התקשורת מוכנה להניחנו ללמד את ההמון. הוא יודע את סוד גורם הנצחון של עם ישראל. לימוד התורה! 


וכשם שאדם חכם ומשכיל לא יזלזל בתפקידם החשוב של אנשי המטכ"ל הנמצאים בעורף בעת הקרב ומתכננים את המערכה, ובודאי שאיש לא יבוא בטענה כנגד קניינים מחיל אספקה הנשלחים בעת הקרב לחו"ל לספק נשק ודלק שאזלו ללוחמים בחזית, אלא אדרבה, כל אזרח וחייל ישמח על שיש מבינים ומומחים היודעים כיצד לבצע משימות אלה על הצד הטוב ביותר וגם יודה להם על כך, כך לא יזלזל היהודי האינטלקט המאמין בה' ובתורתו, בתפקידם החשוב של חיל האנרגיה החיובית והחוסן הרוחני של העם, הנקראים בשם המפורסם יותר: "בני ישיבות". אלא אדרבה, ישמח מאד על שיש מבינים ומומחים אשר הקדישו את זמנם (ולא מעט מתוכם, את כל חייהם!) לעיסוק רוחני גבוה וחשוב זה, אשר בו תלוי סוד הקיום והשימור הנצחי של עמנו עם ישראל. 
עד כאן דברי הרב זמיר כהןהציצו בתמונה המצורפת , איך כתוב בויקרא? "כַּאֲשֶׁר עָשָׂה כֵּן יֵעָשֶׂה לּוֹ" 
אותם שבחרו ביאיר לפיד בכוונה שיעשה את הציבור החרדי עניים, ניראה שעם כל המסים שיאיר לפיד מביא, זה קורה דווקא למי שבחר ביאיר לפיד, כולל המס על האלכוהול שהעלה בקבוקי פינלנדיה ואבסולוט ושאר משקאות ערק מ60-70 ש"ח ל110-120 ש"ח

הציבור החרדי כמעט ולא שותה משקאות אלו. אולי לעתים נדירות. אבל בוחרי יאיר לפיד מאד אוהבים את המשקאות הללו
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום