הקב"ה התגלה אליו בחלום? הגר"מ מלכא - רב העיר אלעד: "ה' בא אלי בחלום"
הקב"ה התגלה אליו בחלום? הגר"מ מלכא (צילום: כיכר השבת)

היינו כחולמים: רבה הספרדי של העיר אלעד הגאון הרב מרדכי מלכא מפתיע בהקדמה לספרו 'דרך המלך' (חלק ד'), ומספר כי בתוך כדי לימודו הוא זוכה להתגלות של ראשונים ואחרונים כגון הרשב"א והגר"א.

הגר"מ מלכא מוסיף עוד, כי חלם פעם אחת חלום מיוחד במינו, בו התגלה לפניו הקב"ה בכבודו ובעצמו, בדמות אור גדול עם פמליא של מעלה, ואמר לו, כי הוא שמח עם כל פמלייתו על פסיקתו...

יש לציין, כי הרב מלכא מוסיף, שאין הוא מסתמך בפסיקתו רק על חלומותיו, אלא שהחלומות מגיעים "כסייעתא לברר וללבן העניין".

לחיזוק העניין מציין רב העיר אלעד, כי ידוע שגם אחד מבעלי התוספות חיבר שו"ת מן השמיים לפסוק על פי חלומותיו.

בחלק נוסף בהקדמה, תוקף הגר"מ מלכא בהכללה את הנציגים הפוליטיים החרדים, וקובע, כי אלו "באיצטלא של שיחות הגדולים עושים כל אשר עולה על רוחם מאחר והשוחד של הממון והכבוד מעוור עיניהם".