פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם



 


 

חיתוך וביקוע באמצעות קרינה

בתמונה: בית מתכת שנוצר באמצעות חיתוך לייזר
לאחרונה החלו יות רויותר להשתמש בחיתוך עלידי קרן לייזר, ובאמת קמו המון מפעלים. 
החיתוך בלייזר אמנם מסוכן, אך מדוייק להפליא.

בספר מלכים א פרקים ו + ז כתוב כך:
והבית בהבנותו ומקבות והגרזן כל כלי ברזל לא נשמע בבית בהבנותו.
מוסבר במסכת גיטין דף סח פסוק זה: 
שנאמר והבית בהבנותו,..אמר להם שלמה לחכמי התורה: כיצד אעשה לבנות את בית המקדש באבנים שלא נחתכו על ידי כלי ברזל.
אמרו לו יש תולעת שמיר שהביא משה לאבני האפוד.
ממשיכה הגמרא ומסבירה שתולעת זו היו מצביעים איתה על אבנים והאבנים היו מתבקעים מאליהם כמו לייזר.
 
במסכת סוטה דף מח אומרת הגמרא כך:
אבנם הללו שבאפוד ובחושן אין כותבין אותן בדיו, משום שנאמר פתוחי חותם. ואין מסרטין עליהן באיזמל, משום שנאמר במילואותם, כלומר שיהיו שלימות גם לאחר פיתוח השמות השבטים עליהן. והאיזמל מחסר מהן. אלא כותב עליהם בדיו ומראה להן שמיר מבחוץ, והן נבקעות מאליהן כתאנה זו שנבקעת בימות החמה ואינה חסרה כלום. עד כאן דברי הגמרא.
פירוש הגמרא: הייתה תולעת בשם שמיר, תולעת זו היה לה כח מיוחד שהיו מצביעים איתה על חומרים והחומרים היו נחלקים במקום שהיא הייתה מופנית לשם, והחיתוך לא היה מחסר מאומה (שלא כמו חיתוך שמתפוררים פירורים מעצם פעולת החיתוך.)

התורה ציוותה אותנו להקים את בית המקדש מבלי להשתמש בסכינים מכיוון שסכינים הם סמל למלחמה ובית המקדש הם סמל לשלום - לכן אבני בית המקדש נחתכו בלייזר שיצא מהשמיר. 

מדהים נכון<?

זה עוד לא הכל...

 
בתוספתא במסכת סוטה דף טו כתוב כך:
משחרב בית המקדש, בטל שמיר. 
מה טיבו של שמיר זה? בריה הייתה מששת ימי בראשית. משנותנים אותו על גבי אבנים, על גבי קורות, מתפתחות (מתבקעות) לפניו כלוחי פנקס. ולא עוד אלא כשנותנים אותו על גבי ברזל הוא בוקע ויורד מפלניו. ואין כל דבר יכול לעמוד בו. 

ממשיכה הגמרא ושואלת: ומה עושים כדי לשמר את אותו השמיר?
משיבה הגמרא: שמים אותו בתוך כלי עופרת...

 
ושימו לב לממצא מפתיע: החומר היחיד שמחזיק לייזר הוא העופרת. וכל מקום שמשתמשים בלייזר, אוטמים את החדר הנ"ל בעופרת על מנת שקרינת לייזר לא תצא החוצה.

להזכירכם...הגמרא נחתמה לפני כ 2,000 שנה
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום