פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

חוק שימור החומר והאנרגיה

החוקר הצרפתי אנטון לבואזיה שחי לפני כ250 שנה הוכיח כי החומר אינו אלא מחליף צורה, אבל הוא ממשיך להתקיים, כגון אם תשרוף חפץ - החפץ נשרף, אבל למעשה מקבל צורה אחרת של חיים כגון עשן.

אלברט איינשטיין לאחר כ150 שנה אחריו, המשיך את דבריו ואמר שלא רק שהחומר מקבל צורה אחרת, אלא אפילו אינו מאבד גרם אחד של חומר - כלומר החומר הוא למעשה אנרגיה, וכשהחומר נשרף או מתאדה וכו', למעשה רק משנה צורה אבל גם לא מאבד מכמות האנרגיה שלו מאומה.
(החוקר הצרפתי אנטון לבואזיה 1743-1794)
זוהי תגלית מדעית חדשה יחסית.

עכשיו שימו לב מה כתב שלמה המלך בספר קהלת לפני כ2,800 שנה:
"ידעתי כי כל אשר יעשה האלוקים הוא יהיה לעולם! עליו אין להוסיף וממנו אין לגרוע."
וכעת שימו לב מה אומר רבינו סעדיה גאון שחי לפני כ1,300 שנה:
" כי אין יכולת לגוף מן הברואים לכלות גוף אחד מן הגופים בשום אופן, אפילו אם ישרפוהו באש, לא יוכל לכלותם לעולם! כי לא יוכל לכלות הדברים עד שיהפכו ללא כלום, כי אם מי שבראם מלא כלום.

מיותר לציין כי שלמה המלך ורבינו סעדיה גאון ידעו זאת מידע מאת האלוקים שנתן את כל המידע שבעולם בתורה אשר ניתנה בהר סיני
 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום