פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

השפעת גלי הקול על החומר

בתמונה: ד"ר מסארו אימוטו
ד"ר מסארו אימוטו, חוקר בן זמננו, גילה שטיפת מים כאשר אומרים לה מילים יפות היא מקבלת צורה אסתתית ויפה, אמנם כאשר מקללים אותה או מדברים בנוכחותה מילים שליליות, היא מקבלת צורה מכוערת.
זוהי תגלית חדשה יחסית (בשנות האלפיים) - אך האם תגלית זו באמת ניתן לשייכה לד"ר אימוטו?
הנה לשון רבינו חיים משה לוצאטו בספרו דרך ה' לפני כ300 שנה:
אם האדם נמשך אחר העולם ומתרחק מבוראו, הנה הוא מתקלקל והעולם עצמו מתקלקל עימו ואם הוא שולט בעצמו, ונדבק בבוראו, ומשתמש בעולם רק להיות לו לסיוע לעבודת בוראו, הוא מתעלה והעולם עצמו מתעלה עמו. כי הנה עילוי גדול הוא לבריות כולם בהיותם משמשי האדם השלם המקודש בקדושתו יתברך.
מקור נוסף הוא ספר ישעיה נא, טז: "ואשים דברי בפיך ובצל ידי כיסיתיך לנטוע שמים וליסוד ארץ"
על פסוק זה מפרש רבי חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים שער א פרק ג: "כי במעשיו ודיבוריו ומחשבותיו הטובים, מקיים האדם ונותן כח בכמה מקומות ועוללמות עליונים, ומוסיף בהם קדושה ואור."
עוד כותב רבי חיים מוולוז'ין: "כל חיותם וקיומם של כל העולמות הוא רק על ידי הבל פינו והגייתנו בתורה, והאמת בלתי שום ספק כלל, שאם היה העולם כולו מקצהו ועד קצהו פנוי חס ושלום אף רגע ממש מהעסק...שלנו בתורה, כרגע היו נחרבים כל העולמות עליונים ותחתונים והיו לאפס ותוהו חס ושלום...
טיפת מים תחת מיקרוסקופ שאמרו לו: "אני שונא אותך אתה מגעיל אותי"
טיפת מים תחת מיקרוסקופ שאמרו לו: "אני אוהב אותך"
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום