פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

"במצרים חשבו שאני מרגל. הובלתי לספרים ואמרתי - זה הנשק שלי"! ראיון עם הרב ב-72'
אחרי בחירתו לראשון לציון, סיפר הרב עובדיה יוסף לרפאל בשן מ"ידיעות אחרונות" על ילדותו, ימיו בקהיר, יחסיו עם הרב גורן, מגמת הפסיקות לקולא והחזרת עטרה ליושנה. ynet מביא את הכתבה כפי שפורסמה לפני 41 שנים
 
על דלת ביתו של עובדיה יוסף (חרש-חרש): נולדתי בבגדד אשר בעיראק בשנת 1920.

 

 

שאלה: במה עסק אביך?

הרב יוסף: אבא היה צורף זהב וכסף. כאשר הגעתי לגיל ארבע עלינו ארצה ואבא פתח חנות מכולת.

 

 

אני: מה היה המצב הכלכלי בבית?

הרב יוסף (מהורהר): המצב היה בינוני. כן, ניתן לומר שהיה בינוני.

 

 

שאלה: מה עושה אביו של כבודו עכשיו?

הרב יוסף: אבא לומד זה כמה שנים בישיבה.

 

הרב יוסף (בחמימות רבה): היחסים היו טובים ומאוד מאוד לבביים, תמיד נהגנו לדון לגופו של עניין ובהבנה מלאה. הרב גורן מצא בי תמיד ידיד ורע נאמן, וכך גם אנוכי בו. יחדיו ובכוחות משותפים פתרנו הרבה בעיות סבוכות ואני מקווה שכך גם יהיה להבא.

 

 

שאלה: ועם הרב אוגטרמן?

הרב יוסף: היחסים היו תקינים, אף כי נפגשנו לעיתים רחוקות. אפשר לומר כי שררה בננו הדדיות של כבוד ודרך ארץ, (בהערכה) הרב אוגטרמן הוא איש מלומד ג'נטלמן מכובד מאוד. ככתוב איזהו מכובד? המכבד את הבריות".

 

 

שאלה: מה היו יחסיך עם 

 

  

 

הצעתי דיון חוזר בממזרים

 

 

שאלה: מהו יחס כבודו לבעיית הממזרים ופסולי החיתון?

 

הרב יוסף (נמרץ): הצעתי בזמנו לרב ניסים בתוקף תפקידו כנשיא ביה"ד הגדול לערעורים שיכניס את כל חברי ביה"ד הגדול לדון דיון חוזר בסוגיה, לאור המחקר החדש שערך בנידון הרב גורן. (בשמץ כעס) הרב ניסים סירב להיענות לבקשתי זאת, שהייתה בהסכמת כל חברי ביה"ד הגדול. (מדגיש) הצעתי עומדת בעינה גם עכשיו, ואני מוכן לשבת יחד עם עמיתי, הרב הראשי גורן על מדוכה זו לעיין במחקרו ובחומר שבתיק ולהחליט לאור ההלכה.

 

שאלה: ומה לדעתך הסיכויים?

הרב יוסף (בזהירות אופטימית): ייתכן שיש סיכוי להתירם. אם נמצא עילה לפי ההלכה, נשמח מאוד להתירם ואין בליבי ספק כי גם כל אלה שאסרו-אם ימצאו סימוכין במחקרו של הרב גורן-יפסקו לקולא.

 

שאלה: האם נוטה כבודו בדרך כלל לפסוק לקולא?

 

הרב יוסף: אקרא לאדוני קטע מהסכמה שכתב הרב יצחק ניסים להופעת ספרי "יביע אומר": (מצטט) בכל שאלה הוא חורז בדברי ראשונים ואחרונים בבקיאות עצומה, וכוחו גדול להכריע הלכה למעשה, ואף כי בכמה שאלות רציתי שהוא מכריע לקולא ומאוד רציתי להשתעשע בדבריו ולהעיר לו על כך, אך מרוב טרדות נבצר ממני להפיק רצוני זה והנני מברכו שיזכה להרבות חיילים בתורה ויקויים בו נוצר תאנה יאכל פריה".

 

שאלה: כבודו משתייך למפלגה כלשהי?

 

הרב יוסף: לפי מיטב הבנתי, חייב רב ראשי לעמוד מעל כל המפלגות.

 

אני: לסיכום סוגיה זו: כלום ניתן לקבוע כי כבותך שייך לבית-הילל?

הרב יוסף: ברוך-השם זו דרכי מימים ימימה. אלה העוסקים איתי בעניני נישואין וכשרות, למשל, יודעים שאני משתדל למצות את ההלכה מפוסקים עד אחרוני האחרונים לקולא.

שאלה: מה בסוגית הגיור?

הרב יוסף (בתקיפות): הגיור חייב להיות כהלכה. גיור שלא כהלכה אין לו ערך כלל.

אני: וגיור רפורמי?

הרב יוסף: אין לו ערך כלל.

 

   

 

תורת ישראל עוזרת לחיילים

 

 

שאלה: האם כבודו מצדד בשחרור בחורי-ישיבה מגיוס לצה"ל?

 

הרב יוסף (בלי היסוס): כן. אנו מאמינים כי תורת ישראל, שהם הוגים בה יומם ולילה, עוזרת לחיילי צה"ל בכל המערכות, כדכתיב: "לא בחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות".

שאלה: מה יהיו התחומים הראשונים שבהם תטפל במסגרת כהונתך כרב ראשי?

הרב יוסף: קודם-כל, יש להחזיר את עטרת הרבנות ליושנה, וזאת על ידי כינוס מועצת הרבנות הראשית, ואז יחד עם עמיתי נמתיק סוד מה לעשות בתחומי הרבצת תורה, חינוך, מקוואות ועוד.

אני: היש לכבודו עמדה בפרשת עצורי "ארוס"?

הרב יוסף (ברחמנות): אני בעד שיעניקו להם חנינה. האברכים לא עשו זאת למען תכנית גשמית, כוונתם הייתה לבער את הרע, אם כי נתפסו לקנאות יתירה.

 

שאלה: האם עמדת כבודו בסוגית הר הבית זהה לגישת הרב כהן?

הרב יוסף: לא. אני אוסר להיכנס לשטח הר הבית.

אני: מדוע?

הרב יוסף: קדושת הר הבית נשארה לדורות גם אחרי חורבן המקדש, כמאמר חז"ל: "והשימותי את מקדשיהם – אף על פי ששוממים הם, בקדושתם הם עומדים". ועוד נאמר: "והיו עיני ולבי שם כל הימים", כלומר שהשארת השכינה נשארת בהר הבית לעולמים. וכיוון שאנו כיום ממאי-מתים, אסור לנו להיכנס למקום קדוש כזה, כמו שנאמר: "וישלחו מן המחנה כל טמא לנפש".

 

שאלה: כלום מסכים כבודו לדעה שהרבנות עקפה בשנים האחרונות בעיות עדינות ומסובכות, ונמנעה מלדון בהן?

הרב יוסף (אחרי שיקול): כן, זה נכון. הרבנות עקפה סוגיות עדינות ורגישות.


  הרבנים לא ראו איש את אחיו. לדעתי, עלינו לקרב את החילוניים אלינו בדרכי נועם, ומאידך גיסא גם להשמיע דברי תוכחה בלב טהור, כמו שנאמר, "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תישא עליו חטא". כמובן שהקו המנחה צריך להיות זה של בית-הלל, ונר לרגלי היא אמרת חז"ל: "הווה מתלמידיו של אהרון, אוהב שלום ורודף שלום, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה".

אני: דמותו של איזה רב ראשי תשמש לך דוגמה?

הרב יוסף (בחמימות גדולה): הייתי רוצה ללכת בעיקבות הרב עוזיאל, שהיה לא רק גדול בתורה ובפסק הלכה, אלא גם בעל מידות תרומיות, איש אציל ונערץ על ידי הבריות. בחינת "ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם"...

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום