פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

כמאה אלף איש השתתפו ביום שישי בהלוויתו של הגאון הגדול רבי יעקב חי יוסף זצוק"ל שיצאה מבית מדרשו 'חזון יעקב-בורכוב' בשכונת הבוכרים להר המנוחות בגבעת שאול.

מורנו ורבינו הרב עובדיה יוסף שליטא השתתף גם הוא.   הכרויות לדתיים
מרן אמר בהספד: "ציון במר תבכה וירושלים תתן קולה, אוי לנו כי חטאנו, אוי לנו כי פשענו...הגמרא בכתובות אומרת, בשעה שהצדיק נפטר מהעולם יוצאות 3 כיתות של מלאכי שרת לקראתו, האחת אומרת יבוא בשלום, השניה אומרת הולך נכוחו, והשלישית אומרת ינוחו על משכבותם, עליו השלום, כל ימיו תורה, כל ימיו עסק בתורה, זכה וזיכה את הרבים, מה אהבתי תורתך, כל היום היא שיחתי, כל ימיו עסק בתורה, היה מרביץ תורה, מחיל אל חיל, הלך ממקום למקום".

בין המספידים:

הראשל"צ הרב שלמה משה עמאר: "בכל בית ישראל יבכו את השריפה אשר שרף ה'. זו שריפה לכל בית ישראל. אחד מגדולי תלמידי החכמים שבדור נסתלק מאיתנו. זה לא הזמן שנוכל להאריך ולהרגיש את גודל ההפסד והאהדה שאיבדנו איש צדיק וקדוש שכל הזמן זיכה בתורה. לא עשה לעצמו הנחה והמשיך בשיעורי תורה למרות המצב הקשה והייסורים. עד סוף השבוע שעבר העביר שיעורים. מי יכול לנחם אותנו מהצער הנורא הזה".

הרב הראשי הרב יונה מצגר ספד: "בשנים האחרונות נזדכך בייסורים קשים אותם קיבל באהבה וללא כל טרוניה. למרות זאת, המשיך להרביץ תורה ולפעול לקירוב לבבות לאבינו שבשמים. אהבתו לארץ ישראל היתה עצומה, והצטער צער רב על כל שעל מאדמת ארץ ישראל שהוחזר, כאילו היה יהלום יקר ערך שאבד, וזעק על כך מקירות ליבו. צניעותו המופלגת הייתה מן המפורסמות וכל ימיו הסתפק במועט, זכה רבי יעקב להעמיד תלמידים רבים בכל רחבי תבל. דאג לחינוכם של ילדי וילדות ישראל, ובעיקר כאב את כאבה של כל בת ישראל ספרדייה שנאלצה להתמודד מול גל מחסומים וקשיים שהוערמו בדרכה להתקבל למוסד חינוכי וקידש על כך מאבק ציבורי. זכיתי ונפגשנו פעמים רבות ושוחחנו בהלכה ובאגדה. הייתה בינינו הערכה גדולה ואהבה עצומה. אני מבקש לשלוח את תנחומיי למשפחתו הנכבדה ובראשם מרן הראש״ל הגאון רבי עובדיה יוסף נשיא מועצת חכמי התורה, לרעייתו של רבי יעקב זצ״ל הרבנית תליט״א ולבניו ובנותיו החשובים. יהי רצון שיבולע המוות לנצח ומחה ה׳ דמעה מעל כל פנים".

תנועת ש"ס ספדה: "תנועת ש"ס, אבלה כואבת ומבכה, בלכתו של הרב הגאון יעקב יוסף זכרו לברכה, שהקדיש את חייו למען תורת ישראל ועם ישראל, בלב שבור אנו שולחים תנחומים לאביו נשיא מועצת חכמי התורן מרן הרב עובדיה יוסף שליט״א".

 

ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד: "אני מביע צער על פטירת הרב יעקב יוסף, תנחומי לרב ולמשפחתו אשר רבבות הלכו לאור פסיקותיו ושמעו בצמא את דבריו. הרב יעקב יוסף היה גדול בתורה, מורה הלכה ופוסק גדול שהלך בדרכי אביו יבל"א".

שר השיכון אורי אריאל ספד: "ברוך דיין האמת, אבד צדיק מן הארץ. יחד עם כל עם ישראל אני מתאבל ומוסר תנחומים למשפחת הגאון רבי יעקב יוסף זצ״ל, שהיה מגדולי הפוסקים ומורי ההוראה בדורנו. איש האמת, מרביץ תורה לאלפים ורבבות, לוחם מלחמתה של תורה, ולוחם למען ארץ ישראל ושלמותה". 

 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום