פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

העובר חש ושומע

בפעם הבאה שזוג טרי ללא ילדים אבל האשה בהריון, הגיע הזמן שיבינו שבצהריים לא צועקים אפילו כששני בני הזוג ערים...למה? תיכף תבינו ;)

בירחון שנקרא "פסיכולוגיה היום" באוקטובר 1998 שנכתב על ידי הפסיכולוגית ג'נט ל. הופמן וכן בספר "גוף האדם-המכונה שלא תיאמן"  בעמודים 39+52 מובא כי הגיעו החוקרים למסקנה כי העובר שומע כאחד האדם. הירחון מתא שכבר בגיל 9 שבועות מפגין העובר התפתחות עצבית מעניינת ביותר והוא מגיב לרעש פתאומי. בגיל 12 שבועות העובר כבר פורש ידיים, מגהק, מתמתח ומפהק. 
בגיל 24 שבועות ככל הנראה העובר כבר חולם מכיוון שבזמן השינה עיניו נעות במהירות בדומה לאדם מבוגר שחולם בשנתו. לפי תגובתו לקולות מבחוץ, בוודאי שהוא מבדיל בין קול האם לקולות זרים.
עד כאן דברי המדע.

וראו איזה פלא המשנה במסכת יומא המשנה פרק ח' משנה ה' כתוב כך:
"עוברה שהריחה , מאכילין אותה עד שתשיב נפשה", ומפרש רשי: העובר מריח ריח תבשיל והוא מתאוה לו, ואם אינה אוכלת שניהם בסכנה.
במילים פשוטות: העובר מריח ריח של אוכל ורוצה לאכול ועלול למות אם לא יקבל את המזון לו הוא מתאווה.

ובספר בראשית פרק כה פסוק כב כתוב על רבקה אמנו: ויתרוצצו הבנים בקרבה. ותאמר אם כן למה זה אנכי ותלך לדרוש את ה'. 
מסביר מדרש רבה פרשת תולדות סג, ו שנכתב לפני 2,000 שנים: 
בשעה שרבקה עמה ליד בתי כנסת ובתי מדרש יעקב רצה לצאת, וכשעמדה ליד בתי עבודה זרה, רצה עשו לצאת. כך שהתורה אומרת במפורש העוברים רואים מה שקורה מחוץ לרחם.

תגידו, לא עדיף שהמדענים יתלו כבר את הכובעים בבתי המדרש, ילמדו מה כתוב שם ויחפשו לאחר מכן?? לא חבל על בזבוז הזמן שלהם? שנים של מחקרים בדברים שאנחנו כבר יודעים...;)

 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום