פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

עוד הספד של הרב אמנון יצחק על הרב יעקב יוסף זצ"ל - מעניין
***************************************************
"אנחנו רואים שצדיק גדול מאד נלקח מאתנו ערב שבת קודש
ואמרו לי שהמצב מאד קשה ביום ששי
אמרתי שאני לא רוצה לפתוח את הפה, אבל הוא לא יסבול חיבוט הקבר! 

ואכן כך היה. הוא נפטר ביום ששי שאין חיבוט הקבר. 
זה יהודי שנלחם בשביל מלחמתה של התורה באמת 
ולא הצליח את כל האמת שהוא רוצה להגיד - להגיד בחוץ. 
אבל את האמת הפנימית שלו הוא השמיע בהרבה מקומות, אצל אנשים שיש להם אוזן שומעת. 
במקומות שהאוזן לא שומעת, אז הוא לא השמיע כל כך. 
אז זאת אומרת אדם שנלחם על כבודה של התורה ועל האמת 
ונלקח ביסורים   
הכרויות לדתיים
זאת אומרת שמירקו אותו לחלוטין, כדי שיגיע למעלה זך ונקי ולא יראה עוד עונש
זה מעלה גדולה 
הוא נפטר צעיר יחסית 
אבל הוא הספיק הרבה 
מה שהוא הספיק בשנה האחרונה יש אנשים שלא מספיקים כל ימי חייהם. 
מתוך מסירות נפש 
עם יסורי תופת 
להגיע לשעורים תמידים כסדרן זה לא יאומן כי יסופר כמה מסירות היתה לו
רק כוונה אחת; 
להיות עבד השם, לעשות כמה שיותר לזכות את הרבים, להפיץ את התורה!
ואפילו לפני שנפטר סימן את ההלכה מה יקרה אם הוא יפטר, למרות שהנכד נולד לו לפני שהוא נפטר, האם יחשב הבן הזה שנולד לפני שהוא נפטר, כאילו שהוא נולד לאחר שהוא נפטר, מציל את כל המשפחה. 
הרי, כשמישהו נפטר אז יש מידת הדין מתוחה על כל המשפחה עד שיוולד עוד בן חדש במשפחה 
אז בהלכה כתוב שאפילו שנולד תינוק לפני שנפטר, אבל המילה עדין לא היתה, אז מיום המילה יחשב כאילו הוא נולד 
ואז ממילא לא צריך להרבות באבל, זאת אומרת צריך לקחת את זה יותר קל. 
אז הוא סימן להם מראש לפני כן, בהלכה בקו, שידעו את הדין הזה. 
לא רק שהוא דאג שידעו בחייו, גם לאחר מותו שידעו את ההלכה 
איפה מונח ראשו של אדם? 
זה המעלה של אדם שכל חייו היה דינים משפטים והלכות 
הוא לא ידע משחקים 
אין רגשות 
יש דין ויש הלכה! 
וגם לפני כן אני זכיתי להיות קצת קרוב אליו בכמה דברים 
גם בנושא הבחירות; 
הוא דיבר איתי והוא ידע בדיוק מה הולכים לעשות לי ואמר לי בדיוק את כל המסלול מה הולך להיות. "יוציאו עליך מכתב ויגידו ככה ויעשו ככה ויעשו ככה ויעשו ככה ולא ישמעו אותך ויעברו על איסור "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" זה עבירה דאוריתא! ובזה יבחנו גדולי ישראל אם הם גדולים" 
כך הם היו דבריו!! 
וכשאמרתי ש'תלמיד חכם גדול ספרדי אמר לי אלף בית גימל דלת' - זה היה הוא. 
יהי זכרו ברוך".

לוידיאו
לחץ כאן

 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום