פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

א) חז"ל אסרו בשבת לקרוא או לעיין בשטרי הדיוטות מכתבים ואגרות שאין בהם דברי תורה ובפרט קריאה שיש בה חשש של תיקון ומחיקה לכן אין לקרוא דברי חולין או שטרי חובות תשלומים וכד' ורק במקום מצוה יש שהתירו קריאה בשבת . 

ב) חשבונות, תשלומים, קבלות - אין לקרוא חשבונות כגון תשלומי חשמל טלפון תלושי משכורת קבלות ועוד כיון שהם שטרי הדיוטות האסורים בקריאה בשבת . 

ג) גן חיות - כשיש עירוב מותר להכנס לגן חיות כשמחיר הכרטיס שולם לפני שבת ואין כתוב מחיר ושלא ינקבו או יקרעו הכרטיס . 

ד) אלבום תמונות - מותר להסתכל בתמונות שבאלבום וכד' כשמקפידים לא לקרוא את הכתוב עליהן או מתחתיהן . 

ה) דף קשר - הורים המקבלים מגננת או מהמחנכים דפים של פעילות בגן או הודעות שונות אסורים בקריאה בשבת ורק אם יש בו דברי קדושה כגון פרשת שבוע אפשר לקרוא . 

ו) הגרלות - אין לערוך כל סוגי ההגרלות לילדים או למבוגרים הן במשחקים והן בכדי להעניק פרסים וכד' . 

ז) הוראות הכנה - כשרוצה להכין המאכלים המותרים בהכנה בשבת מותר לקרוא הוראות הכנה שעל גבי האריזות, אבל מאכלים שאסור להכינם בשבת אסור לקרוא את הוראות להכנתם . 

ח) הוראות הפעלה - אין לקרוא בשבת הוראות הפעלה של משחקים או שאר חפצים אפילו שמותרים בשבת . 

ט) הוראות מתן תרופות - כשיש היתר להשתמש בתרופה בשבת מותר לקרוא הוראות השימוש והמינון הראוי תופעות לוואי ואזהרות וכד' . 

י) הזמנות - לחתונה, בר מצווה, וכו' אפילו שיש מתירים לקרוא הזמנות אלו בשבת יש להחמיר ולא לחלקם או לקוראם בשבת . 

יא) חוברות סריגה, בישול - אין לקרוא בהם בשבת משום שטרי הדיוטות ודינם כמוקצה בשבת אפילו אם כוונתה לשם עונג שבת . 

יב) חלונות ראווה - אין לקרוא מחירים שבלוח מודעות או בחלונות הראווה אך מותר להרהר ולתכנן במחשבה קניה או נסיעה בימות החול . 

יג) מחברות וספרי לימוד - מחברות בית הספר וכן ספרי לימוד שהתלמידים ממלאים בהם תשובות אין להורים או לילדים לקרוא בהן בשבת . 

יד) לוח ציונים - לוח התלוי על קיר או על המקרר ומדביקים עליו ציונים של הילדים ע"י מגנט או סקוצ' מותר בקריאה בשבת . 

טו) ספרוני ילדים - שיש בהם סיפורי צדיקים או מוסר וחינוך לעבודת ה' מותר לקרוא בהם בשבת . 

טז) עיתונים - אין לקרוא עיתונים חילוניים בשבת ואפילו בימי השבוע חובה להיתרחק מהם, ובעיתונים חרדים ללא מודעות מסחר המיקל יש לו על מי לסמוך כשנזהר לא לקרוא את שאר דברים האסורים בשבת . 

יז) עיתוני ילדים - לכתחילה אין להרגיל הילדים שיקראו עיתונים בשבת אפילו שיש בהם סיפורים ודברי מוסר ובדיעבד כשהילד רוצה לקרוא בהם דברי תורה או שאר סיפורים כדי להתענג בשבת אפשר להקל . 

יח) מבצעים ופרסומות - אסור לקרוא בשבת את הפרסומות והמבצעים למיניהם הנמצאים על גבי בקבוקי שתיה או באריזות מאכל וכן אין לקרוא הפרסומות בשלטי חוצות או על החנויות . 

יט) ספרי קריאה עצובים - אף על פי שאפשר להקל לנשים לקרוא בספרי קריאה בשבת אבל אין לקרוא בספרים שגורמים לעצבות . 

כ) שיעורי בית - אין לבדוק בשבת ספרים ומחברות של הילדים משום חשש שמא ימחק ויכתוב אבל לקרוא על מנת ללמוד מהם מותר . 

כא) תמונות - וכן אלבום תמונות שיש בהם תאריך או שכתובים בהם הערות וכד' מותר להסתכל בתמונות שבאלבום אבל אין לקרוא את הכתב או התאריך שבו צולמו . 

כב) תמונות - שמוטבע עליהן שמות של רבנים מותר להסתכל בהן בשבת ולקרוא שמות הרבנים . 

כג) תעודת ציונים - של סוף שנה וכן שאר תעודות הערכה והוקרה אין לקרוא בהן בשבת כיון שנחשבים לשטרי הדיוטות . 

אשה חכמה

יודעת להבהיר לכל יושבי הבית 
כשאבא אומר דברי תורה 
כולם בדממה שקט ודומיה 
זה לא הזמן לסדר צלחות ולא לאסוף כוסות 
ואפילו אם כל הילדים בורחים 
אשה שומעת את בעלה 
שלא ירגיש שאותו לא שומעים

לקוח מספר 'שבת כהלכה' של הרב אבישלום מונייצר שליט"א 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום