פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

הלכות פשוטות וקצרצרות על בגדים בשבת - בבקשה ללמוד

א) כיבוס בגדים הוא אחד מאיסורי שבת והגדרת כיבוס הוא ניקוי בגד מכתם כל ניקוי אסור בין על ידי מים סבון או פיזור אבקת טאלק או מלח ואפילו ניקוי ברוק גם כן אסור משום כיבוס בשבת . 

ב) שריית בגד במים - אסור להשרות בגד מלוכלך במים וזוהי מלאכת הכיבוס האסורה אפילו שאין הכוונה לנקות את הבגד אלא רק לרכך את הכתם או למנוע ריח רע . 

ג) ניקוי במעט מים - אפילו אם מנקים את הכתם במעט מים כגון טפטוף טיפות בודדות של מים או ביד לחה יש בכך איסור כיבוס . 

ד) נקוי ללא מים - גם נקוי על ידי שפשוף במטלית יבשה אסור משום כבוס אבל מותר להניח את הבגד כנגד השמש על מנת שהכתם ידהה . 

ה) שפשוף הבגד מבפנים - מותר לשפשף שני חלקי הבגד זה בזה כלומר לוקח חלקי הבגד מבפנים ומשפשפם זה בזה אבל לא מבחוץ . 

ו) ניעור בגד - אפשר להקל ולנער בגד מאבק או נוצות או משלג ויש המחמירים בכך . 

ז) כתם בבגד - תבשיל שנפל על בגד מותר להסירו בנייר טישו או במטלית יבשה או בציפורן ללא שפשוף וללא מים או סבון , בתנאי שנשאר רושם של הלכלוך בבגד . 

ח) נקוי במגבון - אין לנקות בגד או כל דבר במטלית לחה או במגבון משום איסור כיבוס . 

ט) נקוי שטיח - כשיש חול ואבק על השטיח שפוגם בכבוד השבת מותר לטאטא במטאטא ביתי או במברשת אבל לא במכונה ידנית לניקוי שטיחים . 

י) נגוב ידיים - מותר לנגב ידיים במגבת קטנה או גדולה או בנייר מגבת התלוש מלפני שבת ויש המחמירים לנער טיפות המים מהידיים לפני הניגוב . 

יא) בגד ספוג במים - כל בגד או מפה שספוגים במים אסורים בהרמה ובטלטול משום חשש של שמא יסחוט אבל שניים שמחזיקים את הבגד ונזהרים שלא לסחוט מותר . 

יב) נרטבו הגרביים בדרך - כשנרטבו הגרביים מהגשמים אפשר להמשיך ללכת הביתה, ומיד כשמגיעים יש חיוב להוריד את הגרבים ולא לדרוך עליהן כשהן רטובות . 

יג) בגד שנפל למים- כיפה שנפלה למים ונרטבה מותר להרימה בעדינות ולהניחה על הראש כשהיא רטובה . 

יד) סחבה שבכיור - מטלית הנמצאת בכיור ואינו מקפיד על כך שיש בה מים והדרך שיש בה מים כל הזמן מותר להרימה ולהניחה על השיש כשאינו סוחט את המים שבתוכה . 

טו) כובע או כפפת ניילון - מותר להשתמש בכובע נילון כדי שהשיער לא ירטב וכן מותר להשתמש בכפפת ניילון אפילו שנשפכים עליו מים רבים . 

טז) ממחטות לחות (מגבונים) - יש במגבונים חשש סחיטה ולכן יש להוציאם מהאריזה לפני כניסת שבת ולהשאירם להתייבש מעט, או לסוחטם לפני שבת על מנת שלא להכשל באיסור סחיטה . 

יז) צחצוח נעליים - אין לצחצח או להבריק נעליים אפילו בלי משחה אבל מותר לנגב את האבק במטלית יבשה . 

יח) בישום בגדים ואריגים - אסור בשבת לבשם בגדים או אריגים בין על ידי בושם נוזלי או תרסיסי ריח . כביסה בשבת

יט) תליית כביסה - אסור לתלות בגדים בשבת אפילו במקלחת כשאין מי שרואה, אבל מותר לתלות ביום שישי לפני כניסת שבת אפילו שמתייבשים בשבת . 

כ) בגדים יבשים על הרדיאטור - בימי החורף מותר להניח בגדים יבשים על רדיאטור חם על מנת שיתחממו ויש להניחם ללא פריסה ושטיחה . 

כא) תליית בגדים יבשים - בשבת אין לתלות בגדים יבשים לאוורור וכדומה אבל אפשר להניחם על החבל ללא פריסה ושטיחה . 

כב) בגדים רטובים - אסור להניח בגדים רטובים ליד תנור או רדיאטור על מנת שיתייבשו . 

כג) פריסת בגד רטוב - בגד שיש עליו מים או זיעה אפילו מועטים, אין לתלותו על חבל, או לשטחו על כסא, או שולחן כדי לייבשו או לאווררו . 

כד) תליית בגדים בשוגג - אם תלו בגדים בשבת או פרסו בגדים ליבוש יש לברר אם תלו את הבגד בשוגג אז בשעת הדחק אפשר ללבשו אבל אם תלו במזיד בשבת בגד רטוב אסור ללובשו באותה השבת . 

כה) הורדת כביסה מהחבל - שצריכים את הבגדים ללבישתם בשבת או כשיש חשש שהבגדים ינזקו מהשמש, אבק או מהגשמים מותר להוריד כביסה מהחבל אפילו שהכביסה היתה רטובה בין השמשות . 

כו) קיפול בגדים - משום כבוד השבת עדיף שלא לקפל בגדים אלא להניחם במקום שאינם מפריעים לקדושת השבת ומותר להוציא בגד מהערימת בגדים על מנת ללבשו בשבת . 

כז) אוורור מצעים - אפשר להניח מצעים על אדן החלון לאוורור באופן שברור שלא נראו שכבסום בשבת והמיקלים להניח על חבלי כביסה יקפידו שלא לפרוס את המצעים . 

כח) הכנסת בגדים למכונת כביסה - הכנסת בגדים למכונת הכביסה מותרת לכבוד השבת כגון שבגדי התינוקות מדיפים ריח רע או שכך נוהגים אצלם בימי השבוע להניחם במכונת כביסה ואין פעולה חשמלית בפתיחת המכונה ובסגירתה . 

כט) הוצאת בגדים מהמייבש כביסה - כשפתיחת המכונת הייבוש אינה מפעילה או מכבה נורה חשמלית (כגון שהחשמל מנותק על ידי שעון שבת) מותר להוציא את הבגדים היבשים על מנת להשתמש בהם בשבת . 

ל) הוצאת בגדים ממכונת כביסה - בגדים שעברו סחיטה יסודית במכונת כביסה עד שאין בהם מים אלא רק לחות אם המכונה מנותקת מהחשמל ואין פעולה חשמלית בפתיחת דלת המכונה, מותר להוציאם מהמכונה ולהניחם בערימה בגיגית על מנת שלא יתעפשו במשך השבת . 

לא) הורדת כביסה יבשה - כשיש גשם או אבק אפשר להוריד בשבת אפילו שהבגדים היו רטובים בין השמשות ומותר להורידם ולקפלם בשינוי ולהכניסם לארון כדי לשמור על הסדר וכבוד השבת . 

שבת השדכנית

קובי חייל לקראת סוף השירות הצבאי, בדרך כלל לא שמר שבת, אבל בשבת הוא החליט שיותר הוא לא נוסע ויהי מה אמנם הוא לא חוזר בתשובה ולא נהיה שחור אבל הוא לא נוסע בשבת. 

באחד מימי השישי שלפני ראש השנה כשפעילותו המבצעית היתה שמירה על אחד הישובים בשומרון הוא היה אמור להתחלף בשעות הצהריים, לנסוע הביתה לשבת ולכן המתין בסבלנות לצוות החיילים שאמורים להגיע. 

הזמן חלף והצוות הגיע רק כעשרים דקות לפני כניסת השבת, עקב מטען חשוד באיזור שגרם לעומס תנועה. 

קובי לאחר שבועיים מפרכים הסתפק הרי זוהי שבת ולאחריה מיד ראש השנה אם ישאר כאן הרי יפסיד את חופשתו, אבל אם יסע, בוודאי יחלל שבת והוא קיבל על עצמו שלא לנסוע בשבת. לאחר מחשבה, החליט שהוא לא יוצא ולא מחלל שבת אלא ישאר בישוב עם הצוות שהגיע מבלי שיעשה פעילות מבצעית ואפילו שאחד החיילים ביקש ממנו לצאת ושישמור בשבילו קובי לא הסכים כדי שהוא לא יחלל שבת "אני לא לוקח על עצמי אחריות של חילול שבת של אדם אחר" והוא נשאר בשבת וראש השנה בישוב, שם הוא הוזמן לאחד התושבים לסעודות השבת והחג, ושמח שזכה להשאר במחיצת אנשים שומרי תורה ומצוות במשפחה שהתארח שאל שאלות, התעניין במצוות, ונהנה לשמוע דברי חוכמה מתורת ה' בצאת השבת והחג חזר למשמרתו. 

באחד מימי השבוע ניגש אליו בעל הבית המארח שאירח אותו בראש השנה ואמר לו שבאותה שבת הבחינו בו שיש בו תכונות טובות והוא מעוניין להציע לו את אחותו לשידוך, אבל זה בתנאי שהוא יצטרך להתחזק יותר בתורה ובמצוות. הוא הסכים, והחליטו להפגש ומיד לאחר שהשתחרר מהצבא התחתנו לאחר שחזר בתשובה שלימה. 

וכל זה בזכות שמירת שבת שהצליח לעמוד בה זכה לשאת אשה טובה ובנים צדיקים הרויח גם עולם הזה וגם עולם הבא...

ההלכות היו לרפואה שלימה של כל היהודים והיהודיות שזקוקים להתרפאות

לקוח מספר "שבת כהלכה" של הרב אבישלום מונייצר שליט"א ישיבת "אמת ושלום" ראש העין 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום