פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

ילדים זה ברכה - כתבה על תאומים

במשך דורות רבים חשבו אנשי המדע שתאומים נוצרים לאחר שהאשה התעברה ובעלה היה עימה שוב ונקלטה בפעם השנייה....
רק לאחרונה גילה המדע שאין זה כך...אלא תאומים זהים הם למעשה ביצית אחת וזרעון אחד שנחלקו לשניים, ורק תאומים שאינם זהים נוצרים משתי ביציות שונות.  (אנציקלופדיה רפואית למשפחה כרך 9)
ובטח לא יפתיע אתכם שאני אגיד שאנחנו הדוסים ידענו את זה קודם, הא? ;)

אז כן...

הגמרא במסכת נידה דף כז עמוד א כתוב כך:
מעשה ונשתהה ולד אחד אחר חבירו שלושה חודשים (כלומר שנולד שלושה חודשים לאחר לידת אחיו התאום. 
והרי הם בני יהודה וחזקיה בניו של רבי חייא. 
אומר אביי: טיפה אחת הייתה ונתחלקה לשתיים. אחד נגמרה צורתו בתחילת שביעי (כלומר הבשיל ונולד בחודש השביעי, ואחד בסוף התשיעי. 
בתמונה: תאומים צדיקים שומעים דברי תורה ;)
דרך אגב, לכל הבנים שקוראים את הקטע הזה (בנות, עופו מפה)...
אומרת הגמרא: אמר דוד המלך לפני הקדוש ברוך הוא: ריבונו של עולם בשעה שנוצרתי, זרית את כל השאר ובראת אותי מתא הזרע האיכותי והחזק ביותר, זרזת את התא הזה כדי שהוא יגיע ראשון ויפרה את הביצית וכך בזכות התכונות המיוחדות אשר הנקת לי אז, נאזרתי חייל למלחמה וניצחתי. 
ואומר על זה רבינו חננאל שם (לפני 1100 שנה): כל העולם נוצר מן החלק האיכותי ביותר של שכבת זרע.

והנה היום לאחר המצאת המיקרוסקופ מגלים כי בכל מיליליטר של נוזל זרע יש בממוצע 120 מיליון תאי זרע כפי שציין דוד המלך והסביר רבינו חננאל. כעת ברור ומובן מדוע כתוב שכל המשחית את זרעו לבטלה כאילו הביא מבול לעולם...
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום