פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

קדושתו של הבן איש חי ורוח הקודש שהייתה בו.
בתקופת הבן איש חי נאמר עליו שיש לו גילוי אליהו הנביא אז פעם תלמידים רצו לאמת את הדבר. רב אחד גדול אמר להם, "למי שיש איזה שאלה בגמרא שילך לבית הבן איש חי ואז הוא יוכל לראות מה יתרחש". הרב סיפר שהוא הגיע לבית הבן איש חי בגלל קושיא ועוד לא הספיק לדפוק בדלת והבן איש חי פתח את הדלת ואמר, "הקושיא שיש לך התשובה היא כך וכך", וסגר את הדלת. אומרים שהוא כתב למעלה משבעים ספרים והוא עשה השבעת קולמוס, שעניין זה מקורו מהקבלה, הכוונה שאתה כותב והאצבע רצה לבד על הנייר. שאלו את הבן איש חי מתי יבוא משיח, אז הבן איש חי ענה,"בתורה בגמרא כתוב כל הסימנים". לאחר מכן ביקשו מהבן איש חי, "אנחנו רוצים סימן ברור יותר". השיב הבן איש חי, "שתראו שבנות ישראל הולכות חצי כסות (חצי בגד) אז תדעו שהמשיח קרוב". בירושלים יש מצבה של הבן איש חי, ומסופר על רבי אברהם עדס עליו השלום שהיה מקובל גדול, ובאותו לילה שנפטר הבן איש חי עוד לא ידעו שהוא נפטר ורבי אברהם עדס חלם בלילה שבאים אליו בחלום ואומרים לו שהבן איש חי נפטר ושהולכים להלוויה להר הזיתים. בבוקר הוא שאל איפה הבן איש חי, לא ידעו מה להגיד לו, באותו יום הוא נפטר ועשו לו שם מצבה. כיום לא ידוע בוודאות את מיקום קבורתו של הבן איש חי, ובשנת תשל"א רצו לבנות כביש בבית הקברות בעיראק ורצו להוציאו מהקבר וראו את גופו של הבן איש חי כאילו כרגע קברו אותו והעבירו אותו לבית קברות אחר אבל עם השנים לא נשאר מצבות על הקברים ולא יודעים איפה הקבר של הבן איש חי בדיוק. הרב בניהו שמואלי אומר שהיה לרב כדורי חגורה של הבן איש חי שהוא העניק לו באופן אישי. שהבן איש חי נפטר אז הרב כדורי היה בגיל עשר בערך, זכה שבגיל כזה היה קרוב אליו. 

היה בבגדאד ילד אחד שהיה יודע את רבדי התורה, רבי יהודה פתיה הכניס אותו לתוך חדר ולאחר מכן יצא הילד, רבי יהודה פתייה שאל אותו שאלות והילד השיב לו על הכל כהלכה. אמר הילד לרבי יהודה פתייה, "אני נכנס לחדר, קורא לאליהו הנביא ואליהו הנביא אומר לי את כל התשובות". היה מחלוקת בין הבן איש חי לרבי יהודה פתייה אם זה באמת אליהו הנביא או שזה מהסיטרא אחרא. הבן איש חי אמר, "לפי דעתי זה אליהו הנביא". אך רבי יהודה פתייה אמר, "אני יכול לבחון זאת". אמר רבי יהודה פתייה לילד, "תיכנס לחדר ותקרא לאותו אחד ותגיד לו את הפסוק הבא", אמר לו פסוק מתוך הספר ירמיהו שמגלה את הסיטרא אחרא ופוגע בהם, והכוונה של הפסוק הוא שאלוקי שמיים וארץ לא עבדו לכן ירדו מהעולם הזה ומהעולם הבא זאת אומרת מתחת לשמיים וארץ והסיטרא אחרא. כתוב שהפסוק הזה הוא כמו סכינים ששורף אותם, הם לא יכולים לסבול אותו כי זה כמו חרבות שהורג אותם. אז נכנס הילד, קרא לו ורק הוא אמר את הפסוק שרבי יהודה פתייה ביקש ממנו לומר ואותו אחד ברח ובגין כך ידעו שזה לא מהקדושה אלא מהסיטרא אחרא. זכותם תגן עלינו אמן.

 
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום