פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

האטום ונפש הדומם

האטום מורכב משני חלקים עיקריים: הגרעין והאלקטרון.
הגרעין מורכב משני חלקים: פרוטון וניוטרון. נקרא להם + (פלוס)
לאלקטרון נקרא - (מינוס).
כל העולם כולו מורכב מאטומים. הכל מורכב מאטומים. 
העצים, האדמה, האויר, הריפוד של הספה שלך, השולחן, המתכת - הכל זה תרכובת של אטומים

נשאל שאלה: אם הכל מורכב מאותו הדבר, איך ייתכן שהוא יוצר דברים שונים?
תשובה: זה כמו לגו - צורת התרכובת של החומרים מייצרת חומרים שונים, אבל הרכיבים אותם רכיבים.
מאותן פיסות לגו ניתן לייצר מכונית, לפרק אותה ולבנות בית מאותם חלקי לגו. בדיוק כך עניין האטום.

האטום למעשה הוא החומר היחידי בעולם שממנו מורכב הכל.

המדענים גילו לאחרונה ממצא מרתק: האטום מופיע ונעלם כל הזמן (ניתן לקרוא את הנושא המרתק הזה בספר "ניפוץ המדע המודרני"), ושואלים המדענים: לאן האטום נעלם?
איך יכול להיות שחומר נעלם?
ואם החומר נעלם - למה אנחנו שמורכבים מאטומים לא נעלמים ומופיעים כל הזמן?
לאחר מחקרים - הסיקו המדענים שהחומר קיים לא כפי הבנתנו עד כה, אלא החומר הוא למעשה אנרגיה / מחשבה / זכרון.
זו הסיבה שניתן לשבט ו/או להבין אופי שלם של אדם ואת מחלותיו ושאר העניינים הקשורים אליו על ידי חתיכת שיערה קטנה - כי חלקיקי האטומים מהם מורכב האדם הם למעשה זכרון של אותו אדם וכל יחידת אטום מאחסנת בתוכה את כל הגנטיקה של כל האדם.
ממצא מפתיע נוסף הוא שהמרחק בין גרעין האטום לבין האלקטרון הוא (באופן יחסי) כמו המרחק שבין כדור הארץ לשמש, ונשאלת השאלה הברורה:
אם רוב האטום מורכב מכלום - איך זה שהחומרים המורכבים ממנו קשים?
איך זה שספר יושב על שולחן ולא נשפך ממנו?
מה מחזיק את האטומים אחד לשני?
השאלה מן הסתם מקבלת חוזק גדול יותר כשמבינים שהאטום נעלם ומופיע כל הזמן
התשובה נמצאת בפעילות האלקטרון. האלקטרון נע במהירות סביב הגרעין במהירות כל כך גדולה עד שהיא מרגישה כמו יחידה אחת, הדבר דומה למאוורר שהכנפיים שלו מסתובבות כל כך מהר עד שאין סיכוי להכניס את האצבע אפילו במהירות ולהוציא מבלי לקבל מכה מאחת הכנפיים, כי ככל שהסיבוב מהר יותר, כן המאוורר נראה ומרגיש כיחידה אחת.
אמנם המדענים עד היום לא מבינים לאן נעלם האטום, לאן נעלם החומר. 
חלק גדול מהמדענים הסיקו שהחומר לא באמת חומר - כי אם אנרגיה כפי שציינתי קודם.

וכעת שימו לב מה אומר המהרח"ו ז"ל לפני כ500 שנה בספר קיצור אבי"ע פרק י' דף קיז:
"הדומם הם המתכות והאבנים וכו', הנפש שבהן...לכן נקרא לה נפש המרכבת והמעמדת ומקיימת אותן על עומדן בלי שינוי ממה שהיה נמצא כי אין לנפש הזו רק כח אחד בלבד." עד כאן לשונו.
הסבר: כל הדומם בעולם יש להם נפש המורכבת מחלקים קטנים, אבל הם לא זזים כי יש להם רק כח אחד בלבד למרות מורכבותם, הכח הזה הוא המציאות עצמה שלהם.

המדע היום מבין - עצם הסיבוב של האלקטרון סביב הגרעין הוא שגורם לאטום להיות קשיח, אבל מה מניע את האלקטרון סביב הגרעין? מי גורם לאנרגיה הזו?
למדע אין מענה. 

אבל התורה כבר מסבירה ואומרת: המחדש בטובו בכל יום מעשה בראשית.
כלומר: הקב"ה הוא כביכול כמו חברת החשמל שמעביר אנרגיה, ואם יפסיק - ייעלם היקום - תיפסק האנרגיה - ייפסק הכל. כמו אור שמועבר מחברת החשמל שאם יפסיקו - ייפסק החשמל.

כך שלמעשה המדע גילה לאחרונה את מה שידעו רבותינו מהתורה שניתנה בהר סיני לפני 3,000 שנה:
העולם מורכב מחלקיקים, וכך גם הדומם. לכל דומם יש נפש המחיה אותו. האלוקים מקיים את האנרגיה בעולם וכפי שכתוב: "בדבר ה' שמים נעשו, וברוח פיו כל צבאם"

והמדע השיג מידע זה רק לאחרונה כהרגלו.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום