פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

לשכת דרעי יותר מגדולי הדור?

(מידע שהתקבל במסרון)
לאחר שמועמדו של הגר"ש עמאר לכהונת רב ראשי, הרב ציון בוארון, לא הצליח לקבל את מספר הקולות הנדרשים כדי להיבחר לתפקיד, ולאחר שניסיונות ה'סולחה' בין הגר"ש עמאר לגר"ע יוסף לא עלו יפה, שוגר אמש מכתב מאת הרב יעקב יהודה אריה לייב זאיאנץ, שליח חב"ד בסאן פאולו שבברזיל, ליו"ר ש"ס אריה דרעי. 
המכתב יוצא דופן בחריפותו, וכותבו מטיח בדרעי האשמות חמורות. 
"נכנסים אנו בימים אלו לחודש הרחמים והסליחות... לא אוכל בזמן זה לשתוק על העוול הנורא שעשית לראשון-לציון הגר"ג הרב עמאר שליט"א, ותקוותי שאולי אזכה ועל-ידי השורות הבאות תתעורר לחזור בתשובה ולבקש את סליחתו ומחילתו. לא יאומן איך נער ריקני כמוך הוא העומד נגד אחד מגדולי דורנו. אין זה אלא קיום מאמר חכמינו ז"ל שבעקבות משיחא נערים פני זקנים ילבינו וכו'. 
"אין זה מקרה שהמבזה תלמידי-חכמים עצומים כהרב עמאר שליט"א הוא אותו אריה דרעי שתמך בהסכם אוסלו (לא יועילו כל האמירות שלך כעת, בשעה שכולנו יודעים איך לא פסקת מלומר לכבוד עטרת ראשינו הראשון לציון מרן רבי עובדיה יוסף שליט"א שהסכם זה טוב הוא, ואיך הבאת לביתו אנשים שונים כדי שישכנעו אותו להסכים לך בזה, ושלא ישמע לקול אותם שבאו לביתו להסבירו את גודל הסכנה שבדבר, ובכך נתת יד לרציחת מאות אנשים נשים וטף מבני ישראל הי"ד. בבית-דין של מעלה לא תוכל לומר שידך לא שפכה את הדם הזה. אכן, מגלגלין חובה על ידי חייב". 
מאוסלו מדלג הכותב לנושא הגיורים, אותו חרתה ש"ס על דיגלה במהלך קמפיין הבחירות האחרון 'כוכבית גיור', שאיים לסכסך אותה עם מפלגת 'ישראל ביתנו', וסדק לרגע את הידידות רבת השנים בין דרעי ליו"ר המפלגה אביגדור ליברמן. 
"אין זה מקרה גם שאתה הוא זה שתמכת במישרין ובעקיפין בכניסת גויים לארץ ישראל, מבלי לתקן את חוקי הגיור כנדרש, ובראשם – החוק של מיהו יהודי שהיה בידך לתקנו בימים הראשונים שלך בכנסת, ו'זכית' לעשות את ההיפך ולסייע לחורבן של התבוללות בתוך בני ישראל. ונתקיים בך פתגם העולם האומרים: אמור לי מי הם חבריך ואומר לך מי אתה – חברך וידידך הטוב הוא אותו אביגדור ליברמן ש'דגלו' הוא דגל ההתבוללות. אכן, מגלגלין חובה על ידי חייב". 
בשלב זה המכתב עובר לפסים אישיים. "אין זה מקרה גם מה ש'זכית' ועל ידך נתחלל שם שמים ברבים, על ידי שתפסו אותך בגניבת ממון, ואין זה משנה מה תאמר – בפועל על ידך נתחלל שם שמים ברבים מבני ישראל, שהתחילו על-ידי-זה לחשוב יותר על כל הדתיים שהם גונבי כספים וכו'. ומי יודע אם כל המהומה בזמן זה אודות הכספים שכביכול ניתנים לחרדים הם לא המשך של אותם המחושבות שעלו בדעתם בזמן ההוא, כשראו איש חרדי, ראש מפלגה חרדית, נכנס בשערי הכלא בגלל גניבת כספים". 
לאחר שפירט את אשמותיו של דרעי, שב הכותב לנושא המרכזי. "איך זה לא רעד לבך בשעה שראית את כל הטובות הגדולות שעשה לך הראשל"צ הרה"ג הרב עמאר שליט"א, וגמלת לו רעה תחת טובה. הרי ידוע ברבים מה היה מצבך לפני כמה חדשים, טרם הסכים מרן רבי עובדיה יוסף שליט"א להחזירך להנהגת ש"ס, ואיך קירב אותך הראשל"צ הרה"ג הרב עמאר שליט"א. ואיך זה היית כזה כפוי טובה ושפכת את דמו ברבים ובעיקר – אמרת דברי שקר ורמיה למרן רבי עובדיה יוסף שליט"א והוצאת את דיבתו רעה. אינני מצליח להבין איך 'הצלחת' להגיע לרשעות כזו". 
לסיום, כותב הרב זאיאנץ, "עליך לבקש מחילה וכפרה, ולהתחנן בפני הראשל"צ הרה"ג הרב עמאר שליט"א ולילך לבית מרן רבי עובדיה יוסף שליט"א ולומר לו את כל האמת ולבקש סליחת גדולי ישראל אלו על אשר מעלת בשליחותך". וכן "לבקש בריש גלי מחילה מכל עם ישראל". 
בלשכת דרעי מסרו בקצרה: "המכתב אינו ראוי לתגובה".
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום