פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

הלכות ביזוי תלמידי חכמים מפי הרב מוצפי
שאלה - 53391 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
כבוד הרב, 
כיצד להעיר בצורה עדינה, לתלמיד חכם באמת, שלפעמים חולק על דברי מרן הרב עובדיה שליט"א, בצורה שלא נראית כל כך מכובדת.. 
תשובה 

מרן הרב עובדיה הוא גדול הדור, ואין מי שיכול לחלוק על ראיותיו המוצקות והבנויות מכמה יסודות. כי כל בר דעת שעיין היטב בפסקיו רואה את אומנות הפסיקה הייחודית והמדהימה שלו. והיא כדרך הפוסקים של מאות השנים האחרונות לכל מי שרגיל ומכיר את דבריהם. לצערינו יש מהדור הצעיר של הלומדים וגם מהמבוגרים, העושים לעצמם תחביב להלחם בדבריו ללא הבנה מעמיקה ולא לשם שמים , אלא מתוך נגיעות אישיות שונות, ולא ירדו לסוף דעתו הרחבה ולא שיקול דעתו המוצקה, ואינם מבינים ענינים בסיסיים בפסיקה והעיקר אצלם לומר את ההיפך, ואינם נזהרים בכבוד ענק גדול בתורה הנמצא בתוכינו ומשווים אותו לחכמים רגילים. והם חוטאים בזה לכבוד התורה. 
כשיש מי שמדבר בזלזול עליו יש לברוח משם.
 
שאלה - 39289 
לכבוד הרב שלום רב 
רציתי ספר הלכות מלבד ילקוט יוסף. כי אני חוזר בתשובה ואשתי לאט לאט אחריי בעזה"ש והיא אינה מעונינת שאלך על פי הרב עובדיה יוסף ואומרת שהיא רוצה לפי רב אחר דווקא. 
ואני לא יודע מה לעשות כי אני צריך ספר הלכות ללמוד ממנו. 
אנא כוון אותי לספר הלכות.תודה רבה ותבורך מפי עליון 
תשובה 
אני מאוד תמה ומתפלא על אוירה כזו עויינת, ובפרט כלפי איש שהקים את התורה בקרב יהדות ספרד העולמית זה למעלה משישים שנה במסירות ובאהבה, שקדנות אדירה בתורה, ידע מופלג שאין דומה לו בדורינו. ובודאי שעל זה צריך לשוב בתשובה. ורב אחר כן לא משנה מה הוא ומי הוא..... וכל זה בלי קשר למוצא או שייכות מפלגתית.
 
שאלה - 112086 
לכבוד הרב 
ירשה נא לנו רבינו שנקיים כאן מצוות המחאה רבתי על מה שמפטפטים כמה רבנים על גדול הדור הרב עובדיה יוסף ואומרים שעליו ללמוד טוב הל' לשה"ר ולעשות תשובה השם ירחם 
תשובה 
אל תתרגש הם לא רבנים,
 
שאלה - 82205 
שלום כבוד הרב, בשיעור תהילים בשבת הנשים דיברו בעזות על הרב עובדיה ניסיתי להוכיחם וכשהמשיכו קמתי והלכתי שואלות למה אני לא באה יותר, עלי להגיד בגלל מה שדיברו או להתחמק? 
תשובה 
אסור לך להשתתף באסיפה של נשים אלה שאין להן כפרה .
 
שאלה - 16847 
לכבוד הרב 
בישיבה מפורסמת מאוד יש משגיח שאמר על הרב עובדיה יוסף (שאני נוהג על פי הפסקים שלו) שבן תורה לא הולך לפי הפסיקות שלו והוא יצא מעולם התורה (ששאלתי אותו למה יש שמדברים עליו). האם אני יכול להמנע מלהכנס לשעורים שלו? להמשיך ללמוד רגיל עם החברותא שיש לי ולא להתייחס אליו או לנהוג בו בכבוד? מצד הישיבה אין בעיה שלא יהיה לי איתו קשר זה לא מפריע. איך להתיחס לאנשים כאילה? (יש לצערי)? 
תשובה 
עולם התורה הוא אינו שייך לשום אדם, ובודאי מי שמדבר על גדול הדור הוציא עצמו מהכלל.אתה תבליג ואל תקשיב לקשקושיהם,תכנס רגיל לשיעורים ותלמד תורה.
 
שאלה - 35089 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
יש דבר אחד שכואב לי מאד, בעולם הישיבות הליטאית לא מחשיבים בכלל את הרב עובדיה ואף יוצאים נגדו. רציתי לדעת מה דעת הרב בנושא ומה צריך לעשות במקרה ששומעים דברים כאלו? 
תשובה 
אין מקום לספק כלל, הם עבירות חמורות מאוד של בזיון תלמידי חכמים , לשון הרע ושנאת חינם. ומכיון והדברים לא יועילו יש לשתוק. לצערינו זו רעה חולה של דורנו שיש קנאה ותחרות, וכשלא מקבלים איזו דיעה מתחילים בהשמצות ונאצות השם יצילנו מהם. 
ומי יכול להתמודד מול מרן שליט"א בידיעותיו המדהימות בתורה ובהלכה.
 
שאלה - 18090 
לכבוד מו"ר הרה"ג שליט"א אם באמצע דברי תורה בין מנחה לערבית או בכל זמן שהוא אחד מהמתפללים מדבר בגנות גדול הדור מרן הרב עובדיה שליט"א או בגנות כל רב גדול אחר האם מותר לי להוכיח אותו בפני כולם ? כיצד עלי לנהוג ? 
תשובה 
חייב למחות בפני כולם אבל בשפה יפה.
 
שאלה - 68921 
שלום לכבוד הרב היקר והאהוב רציתי לדעת מה דעת כבוד תורתו 
לגבי ברכת שחלק מחכמתו ליראיו על מי ראוי לברך בזמננו 
ואיך יודעים לפי איזה קריטריונים? תודה רבה לרב וסליחה 
תשובה 
כתבתי כבר בעבר, שני גדולי הדור שאנחנו מברכים עליהם, מרן הישיש הרב יוסף שלום אלישיב, ומרן הרב עובדיה השם יאריך ימיהם בטוב, מי שלא ראה אותם 30 יום יברך בשם
ומלכות שחלק מחכמתו ליריאיו.
 
שאלה - 51520 
לכבוד הרב,זכיתי להתחזק ונכנסתי סמינר אשכנזי-ליטאי למתחזקות. יש לציין שאני ספרדיה-ונוהגת עפ''י "ילקוט יוסף" 
אך בסמינר שלנו אמר לי אחד מהרבנים שילקוט יוסף זה רק למקילים ולבעלי בתים ולא לבני תורה.והאמת-שזה חרה לי מאוד. הם אמרו שזה לא אישי ח''ו נגד הרב עובדיה יוסף ושהוא אדם גדול.המשכתי ללמוד ילקוט יוסף-כי אני ספרדיה!!!ואני לא יכולה לפתוח בן איש חי או דברים אחרים.נהגתי נכון?והאם דבריהם נכונים? 
תשובה 
יש רבים המקנאים במרן ובגדולתו,והם מערבים נגיעות פוליטיות בעניני הלכה, ולמעשה מוציאים לעז על כל הגדולים שהוא הולך לאור תורתם.
 
שאלה - 51120 
לכבוד הרב הגאון שליט"א 
א. מי שמסופק האם אמר יעלה ויבא הבקר בשחרית, אבל מוסף התפלל כרגיל ואף היה חזן, האם צריך מספק לשוב ולהתפלל שנים מנחה על שחרית או ביחיד עמידה ועם תפילין או ללא? 
ב. האם מותר לרב ספרדי להורות ברבים הלכות שלא כמו מרן הרב עובדיה, ואף להתעלם כליל מפסיקותיו?מאחר ושמענו כי יש ב"ח בתחילת חו"מ שאומר שמופלא שבדור דינו כרוב סנהדרין ואף רבים לא יכולים לחלוק עליו? שבת שלום 
תשובה 
א,עליו לחזור, ואם הוא התפלל חזרת שחרית אין צריך לחזור. ב,פסיקותיו של הרב עובדיה הן הם פסיקות מרן השלחן ערוך בעצמו.וכולנו חייבים בהם כי קיבלנו הוראותיו, ואתה אל תעורר מחלוקת וויכוחים.
 
שאלה - 62059 
הרב,בסמינר(מצוין!שאיני יכולה לעזוב)מדריכות אמרו שיש את הרב בןציון,והרב טולאדנו ל"בני תורה".ומדוע אני אחרי הרב עובדיה,ורוצה רק מטפחת..כ ו א ב לי מאוד.אשמח לעצה. 
תשובה 
הם שליחות של יצר הרע, ומסיתות ומדיחות. בגללן יש נוער מקוקל , חצוף, ואינו חולק כבוד לרבנים. 
בנוסף לשקר הגס ועלילה על הרב בן ציון אבא שאול שכביכול התיר.
 
שאלה - 58958 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א . איזה רב גדול ומוסמך אני צריכה לשאול לגבי השבחה והזרעה בבית חולים שערי צדק? 
תשובה 
מרן הרב עובדיה שליט"א.
 
שאלה - 76173 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
דיברתי בעוונתי כמה פעמים לא טוב על הרב עובדיה יוסף שליט"א 
איך אפשר לכפד על זה? וגם לא להכשל בעתיד? 
תשובה 
תתפלל אתו בבית הכנסת ותנשק ידו ותבקש ממנו מחילה .
שאלה - 73582 
שלום לכבוד הרב 
בתשובתך לשאלה ששאלתי כתבת שאני צריכה יעוץ מאדם חכם ירא שמים, אנא כבודו התוחל לומר לי למי לפנות הדבר חשוב לי מאוד אני גרה בירושלים תודה רבה 
תשובה 
תפני למרן הרב עובדיה שליט"א.
 
שאלה - 79431 
בעלי מאוד רוצה לנסוע בנסיעה ממוגנת ליוסף הצדיק ואני חוששת מאוד בגלל הרצח שהיה. מה לעשות? 
תשובה 
תאמרי לבעלך שישאל רב גדול שיפסוק לו כמו הרב עובדיה .
 
שאלה - 80610 
שלום לכבוד הרב 
רציתי לדעת מה כבודו אומר על מדרשת "באר מרים" בירושלים ? 
תשובה 
תפנו למרן הרב עובדיה , מרן הרב אלישיב גדולי הדור , מאורי עיני ישראל כולו . ואנחנו חיים בזכותם . וכן להגאון הרב שלום כהם ראש ישיבת פורת יוסף .
 
שאלה - 87740 
לכבוד הרב 
יש בית כנסת שאני מתפלל בה שם הולכים לפי הרב משש והיו ויכוחים שם ע"פ מי ללכת לפי הרב משש או הרב עובדיה המקים שלה מתנגד בכל תוקף שילכו לפי הרב עובדיה מה הרב אומר שיעשו? 
תשובה 
שאלה - 83460 
שלום לכבוד הרב היקר 
האם אפשר ללכת לייעוץ והכוונה לרב אודה לתשובתך, תודה. 
תשובה 
הולכים רק לגדולי ישראל המפורסמים כמו מרן הרב עובדיה , מרן הרב אלישיב , הרב קנייבסקי , הרב שטיינמן שליט״א שהם ענקים בתורה .
שאלה - 83252 
נודע לי שיש ב..... , רב שמבין בעניני הקבלה,שניתן לקבל ברכה,מה דעת הרב? 
תשובה 
הוא כנראה בדרך להיות מכשף... אם תרצה תלך למרן הרב עובדיה או להרב קנייבסקי. אלה הם מאורי עיננו , אנשים קדושים שעוסקים כל היום בתורה, ולא למתחזים.
 
שאלה - 96005 
לכבוד הרב מוצפי שליט"א 
אני מאוד אוהבת שיעורי תורה.הרב מכיר רבנים טובים שאפשר לשמוע מהם שיעורי תורה אמיתיים בלי הוספות וכו? ב.מה יהיה פה בימות המשיח? 
תשובה 
יש שיעורים של מרנן הרב עובדיה והרב שטיינמן שליט״א.
 
שאלה - 88466 
חברינו אברך חשוב שיח' עבר סי טי מח והתגלה אצלו ר"ל גידול ענק. במשך 4ח' פעמים רבות התלונן על כאבי ראש לרב צדיק ידוע והוא שליטא מנע ממנו לפנות לרופאים.איך לנו לא לפול באמונה? 
תשובה 
האשמה שלכם שפניתם לכל מיני ״צדיקים״ באבות ומקובלים , עליכם היה לפנות לרבנים גדולי הדור , כמו מרן הרב עובדיה , הרב שטיינמן , הרב חיים גריינמן ועוד דוגמתם .
 
שאלה - 57138 
יש לנו איזה רב אשכנזי שמביא לנו כל הזמן הלכות מהמשנה"ב ואנחנו הולכים לפי מרן 
הרב עובדיה שליט"א וכאשר אנחנו מגלים שההלכה לא נכונה לשיטת הרב,הוא אומר שספרדים מותר להם ללכת לפי המשנה"ב ולא נגיע לגיהנום בגלל זה 
האם מותר לקבל ממנו הלכות? 
תשובה 
טעות גמורה, כי קיבלנו הוראות מרן כאן בארץ ישראל ואסור לו להורות נגד מרן.
 
שאלה - 53938 
שלום לכבוד הרב היקר: 
הרב,אני חוזר בתשובה מזה כ 5 שנים.ואני לא מבין,איך יכול להיות ש.......,נותנים יד לאפליות על רקע עדתי.אני פשוט עומד נדהם למול כל מה שקורה,וקשה לי להאמין.אך מה אעשה למול דעות... האם יש מקור בתורה הקדושה לשוני בין ספרדי לאשכנזי? אני פונה דווקא לרב כדי לקבל תשובה.הרב ידוע ביושרו מחד ובאהבת ישראל העצומה מאידך.ממש רע לי לראות כזה פילוג "בהסכמת" דעת התורה? 
תשובה 
זו אינה ודאי דעת תורה, אני הצעיר יליד ירושלים וחזיתי וראיתי עשרות שנים הרבה מצבים ותהפוכות. לצערינו יש שנאת חינם ב - כ - ל המגזרים , החרדים הדתיים והחילוניים. 

זכורני שהגאון הרב יעקב משה טולדאנו זצ"ל מחבר שו"ת הים הגדול. יליד טבריה ורבה של תל אביב. מונה לפני כ- 47 שנים לשר לעניני דת. ומצא שתנועת המזרחי ששלטה לפניו הקציבו לרבני הערים האשכנזי 200 לירות לחודש, ולספרדי 100 לירות בחודש, והגם שהרבנים הספרדים היו יותר ענקים בתורה דוגמת הגאון הרב שלום לופס מעכו, הרב מאיר ואעקנין מטבריה, הרב ישועה פיטוסי מצפת, הרב רפאל אוחנה מחיפה, הגאון הרב חזקיה שבתי מירושלים ועוד. 

כך זה גם בכל התנועות הפוליטיות כשספרדי מרים ראש חובטים אותו בקרקע והדברים ידועים.בהיותי נער צעיר הוציא "רב" אחד ספר וקרא אותו "גדולי ישראל", 700 גדולי תורה וחסידות הופיעו שם כולם אשכנזים ו"רק" שמונה רבנים ספרדים הופיעו ברשימתו. 

כל גדולי הדורות הענקים היו ספרדים לצד אשכנזים, כך היו הגאונים בבבל במשך 400 שנה. לפני 1000 עד 14000 שנה, רבנו האיי גאון,רבנו יצחק אבן גיאת, רב נסים גאון, רב שרירא גאון ואתו שמונים גאונים בבבל, רבנו חננאל, רב סעדיה גאון, הרי"ף , הרמב"ם, האבן עזרא, הרמב"ן, הראב"ד הראשון, הראב"ד השני , הראב"ד השלישי,רבנו יונה, הרשב"א שהיה ענק בתורה כאחד התנאים, רבי יהודה חייט, רבנו משה בוטריל, רבי משה נכד הרמב"ן, רבי אשתורי הפרחי, רבנו עובדיה מברטנורא, רבנו ישראל אלנקוה, רבנו יצחק אבוהב, רבי יצחק בר ששת, מרן הבית יוסף, הרב יום טוב צהלון, המבי"ט, המהרי"ט, רבנו יוסף קאסטרו, מהר"ם אלאשקר, מהר"ם חלאווה, הרב משה אלשיך, רבנו יעקב בירב, הרלב"ח , הרמב"ח, מהר"י טאיייטצק, מהריב"ל, הרדב"ז , מהרשד"ם, משנה למלך, מעם לועז, מהר"י בסאן, הרא"ם,רבנו אברהם אזולאי, הרמ"ע מפאנו, הרמ"ע די לונזאנו, מחנה אפריים, רבנו יצחק עטיה, רבנו אברהם הכהן מסאלוניקי, רבי יום טוב אלגאזי, אביו השלמי ציבור, רבנו יצחק נבון, רבנו יונה נבון, הרב חיים בן עטר, החיד"א תלמידו,רבנו אליעזר פאפו, רבי דוד פארדו, הרש"ש, תורת חכם, רבנו יעקב רקח, רבי צמח צרפתי, רבי יצחק לומברוזו, רבנו חיים פלאגי,רבי יצחק אבן ואליד, רבי יצחק טאייב, רבנו חי טאייב, רבי כלפון משה הכהן, רבי מרדכי לבטון, רבי מרדכי עבאדי, רבי אברהם ענתבי, זבחי צדק, קול ששון, רבי אליהו מאני, רבנו שאול דוויק הכהן, בן איש חי, שדי חמד, ועוד אלפים !!! של ענקים בתורה. וכל זה רשמתי ממה שעלה בזכרוני ברגע זה ללא כל רשימה. 
ואחרון חביב פלא דורנו, גאון עצום ונדיר, מרן הרב עובדיה שליט"א שכל יום אני מתפעל יותר מאתמול כשאני מעיין בספריו. 

לא ניפול ברוחינו בראותינו שלשלת ענקים עומדים מעל ראשינו, והם כתר לכולנו.
 
שאלה - 43354 
שלום לכבוד הרב 
אנחנו ספרדים. 
אני חצי מרוקאית/טוניסאית, בעלי עיראקי. 
אנחנו רוצים לקנות ספר הלכות. האם לקנות "ילקוט יוסף" חדש עם תוספות של הרב עובדיה. או האם לקנות "שולחן ערוך". או האם לקנות "ילקוט יוסף" מהדורה ישנה? אנחנו מתלבטים ולא יודעים מה לקנות. 
ב"ה נקנה את שיורנו הרב. 
ואם אפשר לדעת מה ההבדל בין שולחן ערוך לבין ילקוט יוסף-ולמה הרב השיב את שהשיב. 
תשובה 
ילקוט יוסף, כי הוא כולל כל הפרטים השייכים בימינו.
 
שאלה - 42420 
לכבוד הרב 
מחילה מהרב אם השאלה לא במקום שואל באמת להבין וללמוד, ידוע דעת הרב בנושא כל האנשים שטוענים שיש להם כוחות ויכולים לראות ולדעת דברים. אבל יש גם רבנים שטוענים שיכולים לדעת על אדם דברים בלי להכירו או טוענים שריפאו חולים שלא בדרך הטבע האים זה שונה? (אני שואל כי אישתי חולה ואמרו לי ללכת לרבנים כאלה שרואים דברים) מחילה. המון תודה לרב. 
תשובה 
הם אינם רבנים, הם מדומיינים או מתחזים. כי הגאונים הרב אלישיב והרב עובדיה לא מתיימרים להיות כאלה. וזה ברור ופשוט.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום