פורטל התורה והתשובה - כל ההוכחות שהתורה אמת במקום אחד
 
 

 


ספרים מופצים בחינם 


 

דרכי ה'' בגלוי

מאת האוהד: דוד

התבוננות בתוספת החסד מה'' לרב שליט"א

כששאלו באחת ההרצאות את הרב מה עם הבזיונות שהוא סופג הוא ענה שחביבים עליו בזיונות שזה רק מנקה אותו יותר ומוריד ממנו כל גרם של גאווה וגם הוא מקבל את הזכויות מכול המבזים והברכות שלו כל ברכה פצצה, והוא הוסיף שמה שנפטרו הוריו ז"ל לפני כל הבחירות ה'' עשה איתם חסד שלו יראו איך מבזים את בנם וכך לא היה להם צער גדול.
אבל מי שמתבונן רואה יותר מיזה לו רק נתאר לעצמינו שהורי הרב היו נפטרים אחרי הבחירות מה היה קורה??? הרי היו יוצאים כולם בצעקות ובקול בערמה כך קורה למי שפגע במרן וכו'' ופשקווילים למניהם עד שאנשים היו נבהלים וחושבים שהצדק עימם לכן בורא עולם תיכנן הכל לפי ראות עיננו לאחר מעשה שלא יהיה צד לומר שח"ו הרב פגע במרן וקיבל עונשו
יהי רצון שתהיה אמת ושלום ואחווה בין כולם אמן.
 
כל הקורסים האלה בחינם לחלוטין
רק ללחוץ וליהנות מכל הקורסים ללא תשלום